Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie

Główną misją funkcjonowania OSP jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Wydarzenia te ważne są nie tylko dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności.

Gmina Żyrzyn zakupiła dwa nowe samochody, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej.

Pierwszy z samochodów to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 IVECO EUROCARGO typ ML 150E28WS, który trafił 16 listopada do naszej gminy. Samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiono dla jednostki OSP w Bałtowie w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".

Źródła finansowania to: dotacja KG PSP ze środków MSWiA - 400000 zł i budżet gminy - 399869 zł.

Samochód ten zastąpił dotychczas eksploatowany pojazd gaśniczy IVECO EUROCARGO 130 E23 4x4 z 1997 roku, który trafił do jednostki OSP w Skrudkach, a będący na stanie jednostki STAR 266 z 1987 roku został sprzedany.

Drugi z samochodów zakupiony w ramach projektu partnerskiego pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych" trafił do jednostki OSP w Żyrzynie.

Jest to samochód marki MAN TGM 18.340 4x4, który Gmina Żyrzyn przekazała w nieodpłatne użytkowanie na stan OSP w Żyrzynie 8 grudnia 2017 roku. Wartość samochodu jaki trafił do jednostki to 760755 zł, w tym: dofinansowanie UE to kwota 442190,37 zł, a wkład Gminy Żyrzyn wyniósł 318564,63 zł.

Samochód ten zastąpił wysłużonego JELCZA 315 z 1982 roku, który został sprzedany.

Te dwa nowe wozy bojowe znacznie podnoszą stan gotowości bojowej jednostek i poprawiają bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy. Obydwie jednostki, do których trafiły nowe wozy bojowe, są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Użytkownikom nowych wozów - strażakom z Żyrzyna i Bałtowa życzę bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, a Państwa zapraszam do obejrzenia zdjęć:

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015