Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Dożynki Gminne - Żyrzyn 2016

Dożynki Gminne tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji rolników i członków ich rodzin przez proboszczów z Parafii: w Żyrzynie - księdza Mirosława Sypułę, w Parafiance - księdza Jarosława Wasia i w Osinach - księdza Eugeniusza Dobosza, który wygłosił homilię.

Honory starościny dożynek pełniła pani Dorota Kwit, która od 2014 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego w Żerdzi. Gospodarstwo prowadzi wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Pani Dorota jest mamą 4-letniego Bartusia. Posiada wyższe wykształcenie, ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i Politechnikę Radomską na kierunku pedagogika specjalna. Powierzchnia prowadzonego przez nią gospodarstwa to 20 ha ziemi, z czego grunty własne stanowią 12 ha, a pozostała część jest dzierżawiona. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. W 2015 roku pani Dorota skorzystała z pomocy unijnej z programu "Ułatwienie startu młodym rolnikom". Pani Dorota znajduje także czas na pracę społeczną, jest aktywnym członkiem Rady Sołeckiej Wsi Żerdź.

Starostą dożynek był pan Jacek Bakiera. Jest to młody rolnik prowadzący swoje gospodarstwo razem z rodzicami. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej. Produkcja wynosi około 400 sztuk tuczników rocznie w cyklu zamkniętym. Na 50 ha gruntów (własnych i dzierżawionych) państwo Bakierowie uprawiają przede wszystkim zboża i rzepak oraz maliny. Pan Jacek korzystał z dwóch programów unijnych dla rolników: "Młody rolnik" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" i dzięki temu posiada nowoczesny park maszynowy. Żona pana Jacka ma na imię Aleksandra. Państwo Bakierowie są szczęśliwymi rodzicami 5-letniej Alicji i 7-miesięcznego Bartosza.

W trakcie dożynek odbyły się dwa konkursy: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najładniejsze stoisko dożynkowe promujące swoją wieś.

W konkursie wieńców dożynkowych w kategorii wieńca tradycyjnego wygrał wieniec przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żyrzynie, a w kategorii wieńca współczesnego wieniec przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia "Nasza Wieś" z Żerdzi. Pozostałe wieńce, przygotowane przez: KGW w Kośminie, Zespół "Kotlinianki", KGW w Zagrodach, Stowarzyszenie "Niezapominajka" w Borysowie, Stowarzyszenie "Kultury i Sztuki Ludowej" w Osinach oraz przedstawicielki sołectwa Wola Osińska otrzymały wyróżnienia.

W konkursie stosik dożynkowych wygrało stoisko przygotowane przez mieszkańców Zagród, druga nagroda powędrowała do Żerdzi, a równorzędne trzecie nagrody przyznano stoiskom z Kotlin i Żyrzyna. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia, które otrzymali przedstawiciele Kośmina i Borysowa.

Przybyli na uroczystości mieszkańcy i goście mogli także obejrzeć bogatą oprawę artystyczną. Występy rozpoczęły zespoły dziecięce ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, z Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych: im. Księdza Jana Twardowskiego w Osinach i im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach.

Uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne i taneczne, ale również kabaretowe.

Widzowie mieli także okazję wysłuchania występu solistek: Justyny Grzelak z Żyrzyna - wokalistki, która występowała na scenie Festiwalu Opolskiego, zdobywczyni drugiej nagrody w międzynarodowym konkursie piosenki Anny German, organizowanym w Warszawie oraz Julii Filipek i Natalii Strumnik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.

Bardzo dobrze wypadły również występujące na scenie zespoły ludowe: zespół śpiewaczy KGW z Kośmina, "Niezapominajka" z Borysowa i słynne "Kotlinianki".

Gromkimi brawami widzowie nagrodzili koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dożynki zakończyły się koncertem zespołu DEIKS. Wykonywane utwory tak bardzo podobały się publiczności, że mimo deszczu wiele osób ruszyło w tany.

Dziękując serdecznie wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, mówimy: do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dożynek.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015