Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Dożynki Gminne - Żyrzyn 2016

Dożynki Gminne tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji rolników i członków ich rodzin przez proboszczów z Parafii: w Żyrzynie - księdza Mirosława Sypułę, w Parafiance - księdza Jarosława Wasia i w Osinach - księdza Eugeniusza Dobosza, który wygłosił homilię.

Honory starościny dożynek pełniła pani Dorota Kwit, która od 2014 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego w Żerdzi. Gospodarstwo prowadzi wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Pani Dorota jest mamą 4-letniego Bartusia. Posiada wyższe wykształcenie, ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i Politechnikę Radomską na kierunku pedagogika specjalna. Powierzchnia prowadzonego przez nią gospodarstwa to 20 ha ziemi, z czego grunty własne stanowią 12 ha, a pozostała część jest dzierżawiona. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. W 2015 roku pani Dorota skorzystała z pomocy unijnej z programu "Ułatwienie startu młodym rolnikom". Pani Dorota znajduje także czas na pracę społeczną, jest aktywnym członkiem Rady Sołeckiej Wsi Żerdź.

Starostą dożynek był pan Jacek Bakiera. Jest to młody rolnik prowadzący swoje gospodarstwo razem z rodzicami. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej. Produkcja wynosi około 400 sztuk tuczników rocznie w cyklu zamkniętym. Na 50 ha gruntów (własnych i dzierżawionych) państwo Bakierowie uprawiają przede wszystkim zboża i rzepak oraz maliny. Pan Jacek korzystał z dwóch programów unijnych dla rolników: "Młody rolnik" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" i dzięki temu posiada nowoczesny park maszynowy. Żona pana Jacka ma na imię Aleksandra. Państwo Bakierowie są szczęśliwymi rodzicami 5-letniej Alicji i 7-miesięcznego Bartosza.

W trakcie dożynek odbyły się dwa konkursy: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najładniejsze stoisko dożynkowe promujące swoją wieś.

W konkursie wieńców dożynkowych w kategorii wieńca tradycyjnego wygrał wieniec przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żyrzynie, a w kategorii wieńca współczesnego wieniec przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia "Nasza Wieś" z Żerdzi. Pozostałe wieńce, przygotowane przez: KGW w Kośminie, Zespół "Kotlinianki", KGW w Zagrodach, Stowarzyszenie "Niezapominajka" w Borysowie, Stowarzyszenie "Kultury i Sztuki Ludowej" w Osinach oraz przedstawicielki sołectwa Wola Osińska otrzymały wyróżnienia.

W konkursie stosik dożynkowych wygrało stoisko przygotowane przez mieszkańców Zagród, druga nagroda powędrowała do Żerdzi, a równorzędne trzecie nagrody przyznano stoiskom z Kotlin i Żyrzyna. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia, które otrzymali przedstawiciele Kośmina i Borysowa.

Przybyli na uroczystości mieszkańcy i goście mogli także obejrzeć bogatą oprawę artystyczną. Występy rozpoczęły zespoły dziecięce ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, z Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych: im. Księdza Jana Twardowskiego w Osinach i im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach.

Uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne i taneczne, ale również kabaretowe.

Widzowie mieli także okazję wysłuchania występu solistek: Justyny Grzelak z Żyrzyna - wokalistki, która występowała na scenie Festiwalu Opolskiego, zdobywczyni drugiej nagrody w międzynarodowym konkursie piosenki Anny German, organizowanym w Warszawie oraz Julii Filipek i Natalii Strumnik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.

Bardzo dobrze wypadły również występujące na scenie zespoły ludowe: zespół śpiewaczy KGW z Kośmina, "Niezapominajka" z Borysowa i słynne "Kotlinianki".

Gromkimi brawami widzowie nagrodzili koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dożynki zakończyły się koncertem zespołu DEIKS. Wykonywane utwory tak bardzo podobały się publiczności, że mimo deszczu wiele osób ruszyło w tany.

Dziękując serdecznie wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, mówimy: do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dożynek.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015