Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Dożynki Powiatowe w Żyrzynie

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia Powiat Puławski świętował dożynki. Tym razem to nasza gmina miała zaszczyt gościć rolników i delegacje z poszczególnych gmin.

Uroczystości rozpoczął barwny korowód, na czele którego bochen chleba upieczony w piekarni Gminnej Spółdzielni "SCH" w Żyrzynie nieśli Starostowie Dożynek Pani Krystyna Freliga ze Skrudek i Pan Zenon Kwit z Borysowa. Za nimi podążały delegacje wieńcowe. Do ołtarza niesiono 19 wieńców, w tym aż 6 z Gminy Żyrzyn (z Kotlin, Zagród, Żyrzyna, Osin, Woli Osińskiej i Kośmina).

Jako gospodarze zaprezentowaliśmy najliczniejszą delegację, z udziałem około 60-osobowej grupy dzieci ze szkół podstawowych w Żyrzynie, Osinach i Skrudkach, które niosły w darze zebrane z tegorocznych zbiorów jabłka. W korowodzie szli również pracownicy samorządowi, radni i mieszkańcy.

Mszę Świętą celebrował Arcybiskup Metropolita Lubelski Ksiądz Profesor Stanisław Budzik, w asyście Księdza Dziekana Piotra Treli i Księdza Proboszcza Mirosława Sypuły.

Dożynkowym chlebem ze wszystkimi przybyłymi na uroczystości podzielili się Starostowie Dożynek, Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek, jak również licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Panią Poseł Małgorzatą Sadurską.

Pięknie położone miejsce, słoneczna pogoda i bardzo licznie zgromadzeni widzowie spowodowali, że występujący artyści także pokazywali się z jak najlepszej strony. Publiczność gromkimi brawami nagradzała wszystkich artystów. Wspaniale wypadły także nasze dwa zespoły, rozpoczynające występy dzieciaki z zespołu ludowego "Żyrzyniaczek Ci ja" ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i młodzi artyści z Gimnazjum. Dziękujemy zarówno młodym wykonawcom, jak i pedagogom i dyrektorom szkół, którzy poświęcili swój wolny czas w okresie wakacji na przygotowanie prezentowanych programów.

Gmina Żyrzyn uczestniczyła we wszystkich konkursach ogłoszonych przez Powiat. Z wielką dumą i radością przyjmowaliśmy, nagradzając brawami, zdobywców licznych nagród. A oto jak wygląda ten dorobek naszych przedstawicieli: I miejsce w kategorii wieńców dożynkowych tradycyjnych zdobyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żyrzynie, a II miejsce Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kotlinach. We współzawodnictwie sołtysów reprezentacja Gminy w osobach Pani Sołtys z Bałtowa Justyny Michalskiej i Pana Sołtysa z Borysowa Marcina Feldmana zajęła drugie miejsce. Stoisko Gminne przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żyrzyna, którym przewodniczyła Pani Barbara Rułka, okazało się najpiękniejsze i wygrało konkurs. Także w konkursach kulinarnych zdobyliśmy kilka nagród, i tak: I miejsce w kategorii ciasta za przepyszny piernik zdobyła Pani Zofia Grzegorzak z Zagród, I miejsce w kategorii potraw mięsnych zajęła Pani Anna Skrzypiec z Kotlin, II miejsce w kategorii potraw jarskich i półmięsnych wywalczyła pani Zofia Jerzyna z Osin, a w kategorii nalewek Pani Barbara Rułka z Żyrzyna uplasowała się na III miejscu.

W tym roku Starosta Puławski wyróżnił gospodarstwo rolne z Gminy Żyrzyn Państwa Barbary i Adama Sułków z Osin.

Zwycięstwo stoiska i wieńców z naszej Gminy na dożynkach powiatowych zobowiązuje nas, a jednocześnie jest dla nas zaszczytem, do reprezentowania Powiatu Puławskiego na dożynkach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 14 września w Niemcach koło Lublina.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dożynek.

I.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015