Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarz±dowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 wrze¶nia 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla okre¶lonych terenów, wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na ¶rodowisko
11.8.2017
Konsultacje w zwi±zku z realizacj± projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do ¶wiadczeń

Uroczysto¶ć wręczenia stypendiów dla uczniów szkół gminy Żyrzyn

W dniu 17 stycznia 2014 roku zostały rozdane stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 dla następuj±cych osób:

Gimnazjum w Żyrzynie

 1. Dominika Kinga Cie¶la – klasa Ia – ¶rednia 5,15
 2. Gabriela Maria Jankowska – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 3. Adrianna Szaruga – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 4. Anna Szymanek – klasa IIIa – ¶rednia 5,07

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

 1. Weronika Gałek – klasa Vb – ¶rednia 5,45
 2. Weronika Staniak – klasa Va – ¶rednia 5,36
 3. Gabriela Kuta – klasa Va – ¶rednia 5,36
 4. Gabriela Kozak – klasa IVb – ¶rednia 5,27
 5. Emilia Miazga – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 6. Natalia Wi¶niewska – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 7. Maciej Wawer – klasa IVb – ¶rednia 5,18
 8. Julia Kopeć - klasa VIa – ¶rednia 5,10
 9. Katarzyna Pietrasiak – klasa VIb – ¶rednia 5,10

Szkoła Podstawowa w Skrudkach

 1. Julia Kawka – klasa IV – ¶rednia 5,1

Szkoła Podstawowa w Osinach

 1. Paulina Cygan – klasa VI – ¶rednia 5,2

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczysto¶ci.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gmin± równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urz±d|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015