Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pier¶cień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od wła¶cicieli nieruchomo¶ci położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorz±dowej Administracji Placówek O¶wiatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni ¶wietlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o ksi±żce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody ¦więta Niepodległo¶ci w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowi±zku dokonania spisu zwierz±t
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pami±tkowej po¶więconej poległym podczas II Wojny ¦wiatowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczysto¶ć wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Uroczysto¶ć wręczenia stypendiów dla uczniów szkół gminy Żyrzyn

W dniu 17 stycznia 2014 roku zostały rozdane stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 dla następuj±cych osób:

Gimnazjum w Żyrzynie

 1. Dominika Kinga Cie¶la – klasa Ia – ¶rednia 5,15
 2. Gabriela Maria Jankowska – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 3. Adrianna Szaruga – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 4. Anna Szymanek – klasa IIIa – ¶rednia 5,07

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

 1. Weronika Gałek – klasa Vb – ¶rednia 5,45
 2. Weronika Staniak – klasa Va – ¶rednia 5,36
 3. Gabriela Kuta – klasa Va – ¶rednia 5,36
 4. Gabriela Kozak – klasa IVb – ¶rednia 5,27
 5. Emilia Miazga – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 6. Natalia Wi¶niewska – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 7. Maciej Wawer – klasa IVb – ¶rednia 5,18
 8. Julia Kopeć - klasa VIa – ¶rednia 5,10
 9. Katarzyna Pietrasiak – klasa VIb – ¶rednia 5,10

Szkoła Podstawowa w Skrudkach

 1. Julia Kawka – klasa IV – ¶rednia 5,1

Szkoła Podstawowa w Osinach

 1. Paulina Cygan – klasa VI – ¶rednia 5,2

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczysto¶ci.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gmin± równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urz±d|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015