Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów szkół gminy Żyrzyn

W dniu 17 stycznia 2014 roku zostały rozdane stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 dla następujących osób:

Gimnazjum w Żyrzynie

 1. Dominika Kinga Cieśla – klasa Ia – średnia 5,15
 2. Gabriela Maria Jankowska – klasa IIa – średnia 5,07
 3. Adrianna Szaruga – klasa IIa – średnia 5,07
 4. Anna Szymanek – klasa IIIa – średnia 5,07

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

 1. Weronika Gałek – klasa Vb – średnia 5,45
 2. Weronika Staniak – klasa Va – średnia 5,36
 3. Gabriela Kuta – klasa Va – średnia 5,36
 4. Gabriela Kozak – klasa IVb – średnia 5,27
 5. Emilia Miazga – klasa Vb – średnia 5,18
 6. Natalia Wiśniewska – klasa Vb – średnia 5,18
 7. Maciej Wawer – klasa IVb – średnia 5,18
 8. Julia Kopeć - klasa VIa – średnia 5,10
 9. Katarzyna Pietrasiak – klasa VIb – średnia 5,10

Szkoła Podstawowa w Skrudkach

 1. Julia Kawka – klasa IV – średnia 5,1

Szkoła Podstawowa w Osinach

 1. Paulina Cygan – klasa VI – średnia 5,2

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015