Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

70. rocznica pacyfikacji Kolonii Dworzysko w Bałtowie

14 lipca 2013 r. w Bałtowie przy pomniku poświęconym pomordowanym mieszkańcom odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę pacyfikacji wsi przez Niemców. Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii żyrzyńskiej ksiądz kanonik Tadeusz Siwkiewicz.

Po nabożeństwie oraz apelu pamięci przygotowanego przez Tadeusza Kucharskiego, przedstawiciele władz, kombatanci, goście zgromadzeni na uroczystości a także mieszkańcy Bałtowa złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem, którego tablica zawiera nazwiska wszystkich 33 ofiar hitlerowskiej zbrodni.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na miejsce wydarzenia gdzie 70 lat temu Niemcy dokonali mordu miejscowej ludności. Został tu wmurowany kamień z okolicznościową tablicą, której fundatorką jest mieszkanka Bałtowa - Irena Mendel oraz mieszkańcy Dworzyska. Jego odsłonięcia podczas niedzielnej uroczystości dokonali: wspomniana fundatorka i wójt gminy Żyrzyn Andrzej Bujek. Pod krzyżem mieszkańcy oraz zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki. Wśród nich: przedstawiciel ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego - radny powiatowy Marcin Pisula, Pan Michał Sadura - doradca wojewody reprezentujący Urząd Wojewódzki w Lublinie, Pan Arkadiusz Gałązka - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, radny wsi Bałtów - Jarosław Osiak oraz sołtys wsi - Justyna Michalska. Z kolei zgromadzeni na uroczystości wysłuchali okolicznościowych przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości: Michała Sadury, Arkadiusza Gałązki, Marcina Pisuli, Romana Krawczaka - przedstawiciela PSL w imieniu Starosty Witolda Popiołka, Andrzeja Bujka - Wójta Gminy Żyrzyn, Zbigniewa Jurkowskiego - radnego Rady Miasta Lublin, Anny Ziomki - pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach, Tadeusza Kucharskiego, który przewodzi Stowarzyszeniu Regionalne Małe Mazowsze. Zaszczytem było goszczenie na uroczystości organizacji kombatanckich: AK, BCh, Związku Sybiraków, Edmunda Krawczyka - starszego wachmistrza rezerwy RP, prezesa lubelskiego koła związku oficerów rezerwy im. gen. Mieczysława Smorawińskiego, Lecha Marczaka - komendanta oddziału Puławy związku strzeleckiego, członka lubelskiej rodziny katyńskiej, Waldemara Żerek - prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stanisława Maciąga - prezesa Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, porucznika Jana Woronowskiego - prezesa Związku Inwalidów Wojennych, Ireny Jezierskiej - sekretarza Związku Inwalidów Wojennych.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze pod kierownictwem Tadeusza Kucharskiego, który wykonał wzruszające pieśni patriotyczne i żołnierskie. Duże wrażenie, zwłaszcza na najmłodszych gościach, zrobiły występy GRH Wilki z Osin, Stowarzyszenia "Nadwiślański Legion Strzelecki" oraz Związku Strzeleckiego "Strzelec".

Na koniec uroczystości zostały złożone podziękowania przez radnego Bałtowa Jarosława Osiaka - prowadzącego uroczystość i sołtysa Justynę Michalską. Podziękowania zostały złożone wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie tak doniosłego wydarzenia: miejscowej ludności, członkom Stowarzyszenia Wsi Bałtów, OSP reprezentującym poszczególne miejscowości gminy, KGW, twórcom ludowym, wszystkim ochotnikom a także sponsorom: PBM Klinkier z Puław, Drewnolit, GS w Żyrzynie oraz Związkowi Aktywności Zawodowej z Puław, który przygotował catering.

Pacyfikacja Kolonii Dworzysko w Bałtowie.

Na terenie powiatu puławskiego działała grupa BCh pod kierownictwem Józefa Politowskiego ps "Wietrzyk". W jego szeregach znajdowali się żołnierze radzieccy zbiegli z niewoli niemieckiej. Po pacyfikacji Kolonii Zbędowice oddział uległ rozsypce a jego członkowie przystąpili do BCh. Zbiegli dwaj żołnierze radzieccy i jeden Gruzin, którzy ukrywali się w szałasach w okolicy Jeziora Piskory w pobliżu Bałtowa i Borysowa. Mieszkańcy Bałtowa i Borysowa udzielali im pomocy żywnościowej. Informacje o pomocy dotarły do Niemców i wieś została wyznaczona do pacyfikacji.

12 lipca około godz. 17 Niemcy rozmieścili swoje oddziały w okolicy Dworzyska. Na wiadomość o tym Ak-owcy postawili w gotowości oddział pod dowództwem Mariana Sikory ps. Przepiórka. Około godz. 21 Niemcy przysłali 3 ludzi ubranych po cywilnemu, z bronią, aby rozeznać sytuację. Wysłannicy spotkali 3 chłopców (Edward Koziej, Stanisław Cebula i Dionizy Bernat) i wdali się w rozmowę z nimi pytając o ukrywających się Rosjan. Niemcy podali się za partyzantów i chcieli nawiązać kontakt z partyzantami. Dionizy Bernat wysłał Edwarda Kozieja, aby zaprowadził ich do partyzantów. Padły strzały. Zginął Stanisław Cebula i Dionizy Bernat. Na skutek wystrzałów wybiegł z mieszkania Rosjanin Mikołaj, który zginął i rozpoczęła się pacyfikacja. Zabudowania obrzucono granatami, a do uciekających ludzi zaczęto strzelać. Podczas wieczornego ataku zginęło 11 osób. Pozostali uciekli na pobliskie łąki i do tzw. brogów, gdzie przetrzymuje się siano. 13 lipca Niemcy zebrali głównie dzieci i kobiety na pogorzelisko i rozstrzelali ich. Razem zginęły 33 osoby.

Kilka miesięcy później - 12 listopada 1943 r. - gestapo wpadło na trop Jana Pasiaka, kierownika ówczesnej szkoły, należącego do BCh, który kwaterował w domu wójta Antoniego Rułki. Komendant został ostrzeżony i zbiegł przed Niemcami. Na widok żołnierzy zaczęli uciekać jego synowie - Dionizy i Ignacy Rułka, którzy zostali zabici. Wydarzenia te sprawiły że okoliczna ludność stała się ostrożna z nawiązywaniem kontaktów z obcymi.

Obóz NKWD w Bałtowie.

28 lipca 1944 r. do Bałtowa przybył sztab 1 Armii Wojska Polskiego na czele z generałami: Berlingiem, Zawadzkim, Siwickim i Świerczewskim, którzy ulokowali się w dwóch gospodarstwach u pana Rułki i Gębali, w towarzystwie Wandy Wasilewskiej. Wraz z wojskiem przybyły jednostki rosyjskie NKWD, które zajęły dwa gospodarstwa braci Kułagów na tzw. Przecince. Mieszkańców wysiedlono i utworzono tymczasowy areszt-więzienie i kwatery dla dowództwa. W obozie tym byli przetrzymywani AK-owcy i BCh-owcy oraz inne osoby, które nie zgadzały się z nowym ustrojem panującym w Polsce a zwłaszcza z tym, że najwyższe władze były pod kierownictwem Rosjan. Jedną z takich osób był przetrzymywany mieszkaniec Borysowa Marian Sikora ps. Przepiórka, który następnie został przewieziony do Lublina postawiony pod sąd wojskowy i rozstrzelany na Zamku w dniu 12 grudnia 1944 r.

Drukarnia w Bałtowie.

Organizacje narodowo-wyzwoleńcze w pierwszych latach okupacji dążyły do zorganizowania konspiracyjnej drukowanej prasy. Powiatowe władze AK w Puławach urządziły małą przenośną drukarenkę najdłużej przechowywaną w kolonii Wicie w Bałtowie w domu Macieja Kłopota. Biuro informacji i propagandy AK wydawało pisma "Do Wolności" i "Twierdza". Od listopada 1942 r. do wiosny 1944 r. ukazało się około 40 numerów liczących od 8 do 12 stron. Redaktorem "Twierdzy" był szef BIP powiatu puławskiego Rewkowski (ps. Gandi, Rawicz). Jego współpracownikiem - Agenor Walusiński (ps. Maj). Sprawy organizacyjne prowadził Stanisław Piwowarek (ps. Marek, Puszczyk). Nieocenione zasługi dla redakcji oddali dwaj głuchoniemi: zecer Tadeusz Siejko i Jerzy Bakiera, kierujący kolportażem. Zaopatrzeniem zajmował się Adam Cebula a ochroną drukarni grupa AK pod dowództwem Adama Piwowarka. Dom w którym znajdowała się drukarnia został przeniesiony w 1952 r. z przysiółka Wicie w Bałtowie na kol. Dworzysko i jest tam do dziś.

Przysiółek Wicie i gajówka Piwowarków.

Przysiółek Wicie, gdzie znajdowała się osada leśna należy do wsi Bałtów. W jej pobliżu przepływa rzeczka Rabik, w kierunku łąk bałtowskich znajdowała się gajówka a obok niej zabudowania gospodarcze. W 1921 r. w gajówce zamieszkał przybyły z Kaukazu Józef Piwowarek, który miał 8 synów i jedną córkę. Ludzie związani z AK mieli tu swój punkt kontaktowy. Przebywał tu jeden z cichociemnych żołnierzy wyszkolonych w Anglii pan Stanisław Jagielski (ps. Siapek). Jeden z synów Bolesław Piwowarek był lotnikiem i walczył w dywizjonie 304 RAF. Drugi - Stanisław Piwowarek (ps. Puszczyk) był dowódcą patrolu Kedywu. Zginął 22 maja 1944 r. w akcji na pociąg pod Gołębiem. Kolejny z synów - Adam Piwowarek (ps. Puszczyk) i jego siostra - Genowefa (ps. Grażyna) należeli do oddziału "Przepiórki" Zagończyka. W gajówce Piwowarków znajdowała się radiostacja, gdzie odbierano wiadomości z Londynu. Najstarszy z synów Władysław Piwowarek (ps. Borsuk) był zatrudniony przez Niemców jako leśniczy, co pozwoliło mu zdobywać i przekazywać informacje od Niemców dla ruchu oporu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015