Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 września 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017
Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Bal Karnawałowy w Kotlinach

W ostatnią sobotę stycznia (26.1.2013 r.) w Świetlicy Wiejskiej mieszkańcy Kotlin zorganizowali już po raz trzeci Charytatywny Bal Karnawałowy.

Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i swoją obecnością wsparli inicjatywę oraz podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się do pracy przy organizacji jak również przy obsłudze balu.

Trudno jest znaleźć odpowiednie słowa stosowne do okoliczności. Będąc mieszkańcem Kotlin pozwolę sobie przytoczyć cytat z lokalnego tygodnika, który trafnie określa mieszkańców i ich inicjatywy: "Kotliny to niewielka wieś położona w gminie Żyrzyn, której mieszkańcy od kilku lat udowadniają, że każda, nawet mała społeczność, może organizować ważne przedsięwzięcia, ważne nie tylko dla siebie ale i dla innych. Z sukcesem tu działa zespół KOTLINIANKI, stojący na straży dawnych tradycji i obrzędów, jest prężna jednostka OSP oraz powstało Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność ERA Kotlin, które było głównym organizatorem tegorocznego balu. Mieszkańcy od lat organizują się by nieść pomoc potrzebującym pacjentom z Puławskiego Hospicjum.".

Do tej szlachetnej akcji czynienia dobra włączyli się również goście balowi, w tym roku swoje prace przeznaczyła Małgorzata Szlendak z Kośmina.

Aby goście balowi mogli powiedzieć, że bal się udał, to musi być również orkiestra, która takie wspomnienia zagwarantuje. Dzięki zespołowi TRIO GRANDE, który był fantastyczny, miał bardzo barwny repertuar i wspaniale bawił gości, można z całą pewnością powiedzieć, że bal należał do udanych. Na zakończenie cytat z lokalnej prasy: "Tak udana impreza, to wspaniałe dzieło Wszystkich mieszkańców. Warto by inne wsie brały z nich przykład.".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015