Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie

Minęło już pół wieku od kiedy Pani Helena Kozak - inicjatorka i zarazem pierwsza przewodnicząca powołała do życia koło gospodyń, liczące na początku swego istnienia 18 członkiń. Zajmowało się ono bardzo potrzebnymi jak na tamte czasy sprawami: organizowano spotkania z lekarzami, weterynarzami, kursy kroju i szycia czy pieczenia ciast, przetwarzania i przechowywania mięs. Pamiętajmy jednak, że były to lata 70-te, gdzie nie było samochodów, a autobus był rzadkością.

Prężnie działające koło odgrywało bardzo ważną rolę w życiu całej miejscowości. Przez te wszystkie lata, gdy zmieniały się przewodniczące: Irena Kwit, Wiesława Michalska, Krystyna Falenta, Zofia Stańczak, Zofia Ziarek, Danuta Falenta, Janina Furtak, Alina Gędek i wreszcie obecna Janina Kopeć, Panie nie straciły wigoru i z wielkim zapałem kultywowały dawne zwyczaje i tradycje. Organizowały bale dla dzieci, potańcówki dla starszych, Dni Bałtowa, Dzień Kobiet czy konkursy na najładniejszy kwiatowy ogród. W tym czasie założyły również amatorski zespół ludowy i same uszyły sobie stroje.

Wystawiały dawne obrzędy: wesela czy oczepiny. Z tym programem uczestniczyły w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Cały czas się dokształcały. W 1975 r. ukończyły kurs wykwalifikowanego rolnika.

Ważnym wydarzeniem dla całej wsi było w 1984 r. oddanie do użytku Domu Strażaka, w którym po dzień dzisiejszy jest prowadzona wypożyczalnia naczyń.

W roku 1997 z rąk Ministra Kultury otrzymały nagrodę pieniężną dla zespołu śpiewaczego, za którą wykonały modernizację i wyposażenie kuchni.

W chwili obecnej koło liczy 20 aktywnych członkiń. Dochód na bieżącą działalność Panie pozyskują z wypożyczania naczyń. Mają zastawę na 250 osób.

Nadal są aktywne i pełne inwencji. Biorą udział w konkursach rękodzieła ludowego, przygotowują wieńce dożynkowe, uczestniczą w inscenizacjach z okazji Święta Papieskiego "Dziedzictwo Ojców". Nie tylko pokazują, jak wypieka się chleb, ale ten smakołyk jest tam także dostępny na stołach w ich domach. Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, ale także prezentują swoje prace i produkty w powiecie.

Swoim dorobkiem mogły się nią pochwalić 6 marca, przed licznie przybyłymi gośćmi, którzy w ten sposób wykazali wielki szacunek dla tradycji i obyczajów ludowych, którym KGW Bałtów nie pozwoli zaniknąć przez kolejnych 50, albo i więcej lat.

W uroczystościach uczestniczył Pan Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Biura Poselskiego Pani Małgorzaty Sadurskiej, Pan Mariusz Majkutewicz, który reprezentował Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Marka Flasińskiego, jak również ksiądz Tadeusz Siwkiewicz - proboszcz miejscowej parafii.

Kwiaty, prezenty i szczere życzenia przekazali również: Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wojciechem Olszakiem, oraz Panie Iwona Kozłowska Dyrektor Gimnazjum i Pani Katarzyna Majkutewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Licznie obecni byli także inni pracownicy samorządowi Gminy Żyrzyn.

Z gorącymi życzeniami przybyły także delegacje ze wszystkich kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiecych działających na terenie gminy.

Była to także wspaniała okazja, aby wszystkim zgromadzonym tego dnia Paniom wręczyć kwiaty i złożyć życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Uczestniczkom spotkania było miło, że władze samorządowe podtrzymują takie tradycje.

Po tak miłym akcencie, w świetnych humorach zaczęło się prawdziwe świętowanie, gdzie uśmiechom i śpiewom nie było końca, a pyszności na stołach nie pozwalały się rozstać.

Życzymy czcigodnym jubilatkom następnych wspaniałych rocznic.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015