Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Przekazanie samochodów pożarniczych
dla OSP w Żyrzynie i OSP w Bałtowie

Już w 2009 r. jednostka OSP w Osinach przy wsparciu Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrzynie i Wójta Gminy Żyrzyn czyniła starania o pozyskanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach samochodu pożarniczego Renault w miejsce niesprawnego samochodu Star 29. Jednym z argumentów, jaki wykorzystywano w okresie zabiegania o ten samochód, podnoszono fakt zajęcia I miejsca przez jednostkę OSP w Osinach w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych rozgrywanych w 2009 r.

Jednak Komendant Powiatowy przyjął stanowisko, że samochód ten może być przekazany wyłącznie jednostce, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Jednostka OSP Osiny nie spełniała tych wymogów.

W tej sytuacji Zarząd Gminny podjął starania o pozyskanie tego samochodu do OSP w Żyrzynie, która jako jedyna z terenu naszej gminy należy do KSRG. Nie byliśmy jedyni w tych zabiegach, bo "walczyło" o niego wiele jednostek z terenu powiatu puławskiego.

Ku naszej radości okazało się, że nasze wystąpienie było najbardziej przekonywujące. O przyznaniu nam tego samochody przesądziły zapewne następujące argumenty: ponadprzeciętna lesistość terenu (duże kompleksy lasów: Kozi Bór, Rezerwat Piskory) oraz kompleks łąk w dolinie Wieprza objęty ochroną Natura 2000, fakt, że przez gminę przebiega droga Nr 17 oraz droga wojewódzka Nr 824 - przez którą skierowano ruch tranzytowy do czasu wybudowania II etapu obwodnicy Puław, jak również fakt, że Gmina zadeklarowała przyjęcie samochodu Jelcz z autocysterną 18 m3 (GCBM 18/8) i utrzymywanie jej w ogrzewanym garażu w OSP w Bałtowie.

Uzyskaliśmy także wparcie Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tadeusza Dałgoń i jego zastępcy st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego.

W dniu 19 lutego 2010 r. Komendant Powiatowy PSP w Puławach mł. bryg. Grzegorz Podhajny podjął decyzję o przekazaniu wspomnianych samochodów Renault GBA 2/18 do OSP w Żyrzynie i samochodu Jelcz GCBM 18/8 do jednostki OSP w Bałtowie. W uroczystym przekazaniu samochodów, oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej uczestniczyli: Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, Prezes OSP w Żyrzynie Józef Wiak, Prezes OSP w Bałtowie Wojciech Gędek.

Ponieważ nie udało nam się pozyskać samochodu do OSP w Osinach, Zarząd Oddziału Gminnego wnioskował do Wójta o wykonanie remontu silnika samochodu, jaki dotychczas jest na stanie tej jednostki. Wójt Gminy tę propozycje przyjął, jak również wspólnie z Zarządem Gminy rozpoczął starania w zakresie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczej dla tej jednostki.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli pozyskamy na ten cel środki to jeszcze w tym roku jednostka OSP Osiny otrzyma nowy samochód.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015