Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 września 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017
Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Przekazanie samochodów pożarniczych
dla OSP w Żyrzynie i OSP w Bałtowie

Już w 2009 r. jednostka OSP w Osinach przy wsparciu Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrzynie i Wójta Gminy Żyrzyn czyniła starania o pozyskanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach samochodu pożarniczego Renault w miejsce niesprawnego samochodu Star 29. Jednym z argumentów, jaki wykorzystywano w okresie zabiegania o ten samochód, podnoszono fakt zajęcia I miejsca przez jednostkę OSP w Osinach w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych rozgrywanych w 2009 r.

Jednak Komendant Powiatowy przyjął stanowisko, że samochód ten może być przekazany wyłącznie jednostce, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Jednostka OSP Osiny nie spełniała tych wymogów.

W tej sytuacji Zarząd Gminny podjął starania o pozyskanie tego samochodu do OSP w Żyrzynie, która jako jedyna z terenu naszej gminy należy do KSRG. Nie byliśmy jedyni w tych zabiegach, bo "walczyło" o niego wiele jednostek z terenu powiatu puławskiego.

Ku naszej radości okazało się, że nasze wystąpienie było najbardziej przekonywujące. O przyznaniu nam tego samochody przesądziły zapewne następujące argumenty: ponadprzeciętna lesistość terenu (duże kompleksy lasów: Kozi Bór, Rezerwat Piskory) oraz kompleks łąk w dolinie Wieprza objęty ochroną Natura 2000, fakt, że przez gminę przebiega droga Nr 17 oraz droga wojewódzka Nr 824 - przez którą skierowano ruch tranzytowy do czasu wybudowania II etapu obwodnicy Puław, jak również fakt, że Gmina zadeklarowała przyjęcie samochodu Jelcz z autocysterną 18 m3 (GCBM 18/8) i utrzymywanie jej w ogrzewanym garażu w OSP w Bałtowie.

Uzyskaliśmy także wparcie Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tadeusza Dałgoń i jego zastępcy st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego.

W dniu 19 lutego 2010 r. Komendant Powiatowy PSP w Puławach mł. bryg. Grzegorz Podhajny podjął decyzję o przekazaniu wspomnianych samochodów Renault GBA 2/18 do OSP w Żyrzynie i samochodu Jelcz GCBM 18/8 do jednostki OSP w Bałtowie. W uroczystym przekazaniu samochodów, oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej uczestniczyli: Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, Prezes OSP w Żyrzynie Józef Wiak, Prezes OSP w Bałtowie Wojciech Gędek.

Ponieważ nie udało nam się pozyskać samochodu do OSP w Osinach, Zarząd Oddziału Gminnego wnioskował do Wójta o wykonanie remontu silnika samochodu, jaki dotychczas jest na stanie tej jednostki. Wójt Gminy tę propozycje przyjął, jak również wspólnie z Zarządem Gminy rozpoczął starania w zakresie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczej dla tej jednostki.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli pozyskamy na ten cel środki to jeszcze w tym roku jednostka OSP Osiny otrzyma nowy samochód.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015