Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Dzień Papieski w kolorach tęczy

Tradycja odgrywa ogromną rolę w życiu rodziny, społeczności lokalnej oraz całego narodu. Jest elementem łączącym stare i nowe pokolenia, tworzy nierozerwalną więź z przeszłością. Czyni nasze życie bogatszym i piękniejszym.

Organizowanie od czterech lat podniosłej uroczystości "Dziedzictwo Ojców - Dzień Papieski" - to piękna tradycja naszej gminy.

W bieżącym roku święto to miało szczególną oprawę, bowiem łączyło się z jubileuszem 10-lecia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie oraz wmurowaniem aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku gimnazjum.

18 października 2009 r. to wyjątkowy dzień w historii naszej Małej Ojczyzny, który zostanie trwale zarejestrowany w annałach pamięci.

Program uroczystości przygotowany przez Urząd Gminy, Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Żyrzynie na Dzień Papieski, w tym roku obchodzony pod hasłem "Papież Wolności", był cząstką hołdu, jaki społeczność lokalna złożyła Wielkiemu Papieżowi, Wielkiemu Polakowi, Wiecznemu Pielgrzymowi, Niezawodnemu Przyjacielowi dzieci i młodzieży, wielkiemu miłośnikowi sportu - Janowi Pawłowi II.

Dlaczego jest nam tak bliski, w czym tkwi tajemnica Jego Wielkości? Poeta, ksiądz Jan Twardowski tak powiedział o Nim: "Dla mnie największym autorytetem jest Ojciec Święty Jan Paweł II. To człowiek, który głosi wiarę w Boga. Mówi najprostsze rzeczy i ludzie Go słuchają. Jest Święty. Całe Jego życie jest święte(...). Gromadzi wokół siebie tłumy...".

I rzeczywiście tłumy mieszkańców naszej gminy, dzieci, uczniowie, młodzież, nauczyciele, dostojni goście, lokalne władze samorządowe - wszyscy przybyli do pięknie wystrojonej, tonącej w powodzi kwiatów Świątyni na Mszę Świętą celebrowaną przez: księdza proboszcza Tadeusza Siwkiewicza, księdza Józefa Domińskiego i księdza - gościa z dalekiego Chicago. Pomni słów Ojca Świętego: "Nie zapomnijcie o mnie w modlitwie", zebrani gorąco modlili się w intencji beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. W czasie Mszy Świętej uczniowie klas I Gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie.

Po nabożeństwie wszyscy spotkali się na placu budowy nowego gmachu gimnazjum. Podniosły, kulminacyjny moment uroczystości to wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Zanim jednak to nastąpił, odczytano Akt Erekcyjny "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie". Doniośle brzmiały słowa: "Wszem i wobec, a także każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym, w którym uroczyście obchodzony jest Dzień Papieski i Święto Patrona Szkoły, akt erekcyjny pod budowę nowego budynku dydaktycznego dla potrzeb Gimnazjum w Żyrzynie wmurowany został...".

W tym niezwykłym wydarzeniu oprócz lokalnej społeczności, władz samorządowych, dzieci, uczniów, nauczycieli, młodzieży, uczestniczyli dostojni goście, których ciepło i serdecznie powitał Wójt Gminy Andrzej Bujek: Posłowie na Sejm Pani Małgorzata Sadurska i Pan Włodzimierz Karpiński, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Flasiński, Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, Starosta Powiatu Puławskiego - Pan Sławomir Kamiński, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan dr Tomasz Włodek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciel tego Departamentu Pan Leszek Gorgol, Prezes Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego TERMOCHEM w Puławach Pan Czesław Byczek - reprezentujący wykonawców, a także Pan Robert Krawczyk - architekt, którego pracownia projektowa z Gliwic wykonała dokumentację techniczną.

Uczucie dumy, radości, wdzięczności towarzyszyły zebranym na placu budowy. Dla wielu z nich moment wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum był wielkim przeżyciem - jak twierdzili - po raz pierwszy w życiu byli świadkami takiego wydarzenia. Nie kryli więc łez wzruszenia. Natomiast dzieci, uczniowie, nauczyciele, rodzice gimnazjalistów radowali się, bo jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już za 18 miesięcy będą mieli supernowoczesną szkołę, przedszkole, a w następnej kolejności halę sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którą będą stanowić: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, plac zabaw dla dzieci. Niewątpliwie jest to powód do wielkiej radości!

Poświęcenia powstającej inwestycji dokonał Ksiądz Proboszcz Tadeusz Siwkiewicz.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, której drzwi są szeroko otwarte dla społeczności gminnej. Konferansjerkę prowadzili: Dyrektor tej szkoły Pani Katarzyna Majkutewicz oraz Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej.

Integralną częścią Dnia Papieskiego były obchody X-lecia Gimnazjum im. Jana Pawła II. Właśnie 18 października 2009 r. szkoła świętowała swoje wspaniałe urodziny. Jednocząc się emocjonalnie z Dziedzictwem Ojców, ale także kierując wzrok w przyszłość. Wizja nowego gmachu szkolnego - jak mówiła Dyrektor Gimnazjum Pani Iwona Kozłowska - będzie na pewno rozświetlać każdy dzień nauki.

X-lecie Gimnazjum świętowane w kolorach tęczy nabiera szczególnej wagi i znaczenia ze względu na postać Wielkiego Patrona - Jana Pawła II. Jego słowa: "Dzieci są nadzieją" nadają działaniom nauczycielskim i uczniowskim głęboki sens i wartość. Krąg ofiarnych ludzi oddanych sprawom kształcenia i wychowania - kontynuowała swoje wystąpienie Dyrektor - pragnie przeobrażenia Gimnazjum w Żyrzynie w coraz bardziej nowoczesną placówkę. W tym uroczystym dniu Dyrektor Gimnazjum urodzinowo podziękowała organowi prowadzącemu szkołę, organowi nadzorującemu pracę dydaktyczno-wychowawczą, byłej dyrekcji, całej społeczności szkolnej - uczniom, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, absolwentom za twórczy zapał, zaangażowanie, ogromny wkład pracy. Podziękowała też przyjaciołom szkoły - tym lokalnym i tym z powiatu oraz z województwa.

Słowa uznania i podziękowania należą się uczniom gimnazjum i nauczycielom, którzy przygotowali świetny program artystyczny z okazji jubileuszu szkoły - 10 lat w kolorach tęczy: Pani Małgorzacie Stalęga - organistce i nauczycielce, Pani Iwonie Kozłowskiej - Dyrektorowi Szkoły, Pani Iwonie Szulikowskiej-Tomaszewskiej - Wicedyrektor oraz Panu Robertowi Biskupowi. Gratulujemy!

Widzowie obejrzeli pełne humoru, wesołych piosenek i ciekawych dialogów scenki. Ukazywały one rożne sytuacje, które na co dzień towarzysza uczniom i nauczycielom. Gromkie brawa, salwy śmiechu docierające z różnych stron sali, świadczyły o tym, że satyryczno-humorystyczny program bardzo przypadł do gustu publiczności.

Szczególnie bliscy byli Papieżowi ludzie młodzi, z którymi doskonale nawiązywał kontakt. Jan Paweł II nie chciał by młodzież była smutna, więc nasi młodzi, piękni, roześmiani, wspaniali artyści znakomicie bawili publiczność swoim występem.

Święto gimnazjum uczczono okolicznościową wystawą, która przybliżyła pracę nauczycieli i uczniów w latach 1999-2009. Z okazji jubileuszu szkoły zespół nauczycieli: Panie Bożena Madoń, Jolanta Prończuk, Beata Matyjanka, Magdalena Głowacka oraz Pan Robert Biskup opracował teksty do publikacji: 10 lat historii szkoły.

Urodziny gimnazjum - a więc kwiaty od Pana Wójta Andrzeja Bujka, list gratulacyjny dla Rady Pedagogicznej od Pana Kuratora Krzysztofa Babisza, tradycyjny urodzinowy, płonący tort od samorządu szkolnego i rady rodziców, a najdroższy prezent urodzinowy od władz gminy - to rozpoczęcie budowy nowego obiektu dydaktycznego. Nie zabrakło też serdecznych gratulacji i szczerych życzeń kolejnego jubileuszu.

Jeśli uroczystość "Dziedzictwo Ojców" - to i tradycyjny kolorowy jarmark, a jeśli jarmark - to również stragany z różnościami, stoiska uginające się pod regionalnymi potrawami, a i gospodynie zachęcające odwiedzających do degustacji rożnego rodzaju pierożków, soczystych mięsiw, wyśmienitego bigosu, czy chlebka ze smalczykiem. Widzowie mieli również możliwość obejrzeć arcydzieła sztuki ludowej, które wyszły spod ręki miejscowych artystek ludowych - tkaczek, koronczarek, plecionkarzy. Występ chóru gminnego prowadzonego prze Panią Halinę Kozak został serdecznie przyjęty przez publiczność.

"Syćko se Wom zyczom", "Stary zegar", nowe zwrotki "Barki" - te pieśni usłyszeliśmy w wykonaniu chórzystek, które zaprezentowały się bardzo dobrze. Wielu słuchaczy wzruszył wiersz autorstwa Pani Krystyny Wawer "Pod polskim niebem", a także pieśń "Zostań z nami" wykonana przez Panią Marię Rodak.

Zespół VOX, który wystąpił na zakończenie uroczystości był przedmiotem ogromnej owacji całej widowni, która na stojąco przez kilka minut go oklaskiwała. Podobno publiczność, jak stwierdzili członkowie zespołu - była wyjątkowa, bo i koncert był wyjątkowy.

Ciepłych, dziękczynnych, serdecznych słów pod adresem gminy, organizatorów tej uroczystości, nie szczędzili znamienici goście. Pani Wojewoda Genowefa Tokarska stwierdziła, że jest w Żyrzynie po raz pierwszy i zachwycona jest tym, co zobaczyła: wszystkie pokolenia, grupy społeczne pracują razem - dzieci z rodzicami i dziadkami, księża z samorządowcami, nauczycielami i paniami z kół gospodyń wiejskich. W niewielu miejscach Lubelszczyzny zaobserwowała coś równie imponującego.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Flasinski powiedział, że Gmina Żyrzyn ostatnio ma szczęście do inwestycji, ta rozpoczęta to już druga poważna w tak krótkim okresie. Niedawno, bo w czerwcu, oddano do użytku Orlika 2012, a już w październiku rozpoczęto kolejną budowę. Podkreślił w swej wypowiedzi, że docenia determinację władzy lokalnej, która inwestuje w dzieci i buduje kapitał intelektualny. Ponieważ gmina złożyła wniosek o środki unijne z programu "Budowa Infrastruktury Szkolno-Sportowej", życzył sukcesu i obiecał, co wszystkich niezmiernie ucieszyło, wsparcie, choć - jak oznajmił - konkurencja jest duża. Miejmy jednak nadzieję, że i teraz szczęście gminie nie zabraknie.

Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty pogratulował Wójtowi Andrzejowi Bujkowi i Radzie Gminy, że wychodzi naprzeciw potrzebom swojego społeczeństwa.

Wysoka ocena uroczystości dokonana przez przedstawicieli władz wojewódzkich, a także publiczność, na pewno cieszy organizatorów tego święta, napawa dumą, daje satysfakcję, ale też mobilizuje i zobowiązuje do dalszych działań.

Gratulacje dla tych wszystkich, którzy nie ustają w swej aktywności. Najlepszym przykładem nieustannej aktywności dla nas Polaków, był, jest i będzie Jan Paweł II, który przez cały czas swego pontyfikatu nie dawał sobie odpocząć. Nie zwalniał z aktywności siebie i nas.

Działania samorządu lokalnego oraz wsparcie ofiarnych życzliwych ludzi, władz wojewódzkich sprawi - mamy nadzieję - że następna uroczystość Dziedzictwo Ojców odbędzie się w supernowoczesnym gimnazjum.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015