Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Ukraińscy goście na żyrzyńskiej ziemi

W dniach od 24 do 31 lipca realizując podpisane w listopadzie 2008 r. porozumienie partnerstwa gościliśmy na terenie naszej gminy 38-osobowy dziecięcy chór z polskiej parafii p.w. Świętej Zofii z miejscowości Podwołoczyska w województwie tarnopolskim na Ukrainie. Dzieci przyjechały pod opieką księdza proboszcza Waldemara Dudzińskiego i organistki Pani Oksany Szypak. Wśród przybyłych gości było 33 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, pozostali to młodzież w wieku od 19 do 23 lat. Chór przyjechał na zaproszenie Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka i księdza Andrzeja Mizury - proboszcza Parafii w Osinach. Była to kontynuacja zapoczątkowanej w listopadzie ubiegłego roku współpracy Gminy Żyrzyn i Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach z polską parafią i stowarzyszeniem polskim działającymi w Podwołoczyskach. Zawiezione zostały wówczas dary świąteczne dla ubogich rodaków i ich potomków mieszkających na Ukrainie. Organizowane wyjazdy Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin na Ukrainę także na swojej trasie wycieczkowej uwzględniały pobyt w tym miasteczku. Tak rodziły się przyjaźnie.

Dzieci i ich opiekunowie byli bardzo serdecznie przyjęci. Do granicy na przejście w Medyce wyjechał po nich szkolny gimbus. Przez cały okres pobytu członkowie chóru mieszkali u rodzin w Osinach. Tak mieszkańcy, którzy ich gościli, jak i władze gminne zadbali o to, aby ich pobyt był atrakcyjny. Organizowane były więc: wycieczki, ogniska, dyskoteki i zabawy na boisku sportowym. Dzieci zwiedziły: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Kozłówkę i Lublin, a także poprzez 2-godzinne pobyty i spacery po starym mieście: Zamość i Przemyśl. Miały zapewnionych wiele atrakcji: zwiedzały groty, parki, zamki, kościoły, płynęły statkiem po Wiśle, odwiedziły małe zoo w Leonowie, Fikoland i McDonald's w Lublinie, bawiły się na basenach w Nałęczowie oraz boisku sportowym Orlik w Żyrzynie. Zwiedziły Izbę Tkactwa Regionalnego w Borysowie a także wozami pojechały do parku krajobrazowego na Piskory. W Kozim Borze w Woli Osińskiej zorganizowane było dla nich ognisko a w Osinach dyskoteka.

Większość z przybyłych do nas dzieci pochodzi z polskich rodzin, czasami ich korzenie sięgają pradziadków, czasami dziadków a w nielicznych przypadkach - rodziców. W przeważającej większości pochodzą one z rodzin ubogich, dlatego też staraniem wszystkich, którzy ich gościli, zostały obdarowane licznymi prezentami. Otrzymały słodycze, plecaki i tornistry, przybory szkolne, zabawki a także buciki i odzież. W wielu przypadkach również nowe torby podróżne, aby mogły zabrać wszystkie prezenty.

Ich pobyt dał wszystkim wiele radości. Mieszkańcy Osin i naszej gminy, jak również Puław, którzy w niedzielę 26 lipca przybyli na Mszę Świętą do Osin mieli okazję wysłuchać przepięknego koncertu w wykonaniu chóru. Także na koniec pobytu chór pożegnał się czarownym śpiewem.

O tym, że pobyt na długo pozostanie w pamięci przybyłych dzieciaków mogą świadczyć ich uśmiechnięte buzie, które możemy obejrzeć w galerii fotografii zamieszczonej na stronie www.zyrzyn.pl lub www.wilki.zyrzyn.pl.

Pożegnanie było dla wszystkich bardzo wzruszające - a to za sprawą najmłodszej 5 letniej Jarenki, która nie ukrywała swoich uczuć i żegnała się ze swoimi opiekunami rzewnymi łzami. Dziecko, tak się tutaj dobrze czuło, że jeszcze nie chciało odjeżdżać.

Tak, jak przyjazd, tak i powrót chóru na Ukrainę odbywał się przy udziale gminnego autobusu. Tym razem jednak, z uwagi na dużą ilość bagaży, dzieci zostały nie tylko dowiezione do granicy, lecz także przez nią przeprowadzone. W pożegnaniu już po stronie ukraińskiej też nie było końca uściskom. Odprowadzający: Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin musieli zapewnić dzieci, że postarają się także w przyszłym roku zorganizować im takie wakacje. Dzieciaki ze swej strony przekonywały, że wobec tego będą o tym marzyć przez najbliższy rok.

Tak atrakcyjnie przygotowany pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i szczodrości sponsorów.

Wójt Gminy Żyrzyn składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i osobom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, a są to: mieszkańcy wsi Osiny (tak Ci, którzy przyjmowali dzieci, jak i Ci którzy przekazali dary i pieniądze na zakup upominków), Ksiądz Andrzej Mizura, Pan Sławomir Seredyn, Pan Jarosław Milczarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych Gminy Żyrzyn (którzy nie tylko sprawowali opiekę podczas wyjazdów dzieci i ich pobytu, ale także przekazali pieniądze i dary rzeczowe, a przypadku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przygotowali obiad), przewodnicy: Pani Marta Denys z Lublina i Pan Jarosław Seredyn z Puław, trenerzy środowiskowi z ORLIKA, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin i Stowarzyszenia Wspólne Dobro Wsi Osiny, członkinie KGW z Borysowa, członkowie Społecznego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Gminy Żyrzyn, firmy cukiernicze: Pszczółka z Lublina i Wawel z Krakowa, Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór Markuszowskich, Bank Spółdzielczy w Cycowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rykach, Zakłady Azotowe w Puławach, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM w Puławach, Gorzelnia w Żyrzynie, Firmy: Technika Grzewcza i Sanitarna z Końskowoli oraz Usługi Transportowe ze Strzyżowic, Hurtownia Spożywcza z Woli Osińskiej, a także Dziennik Wschodni i Tygodnik Powiśla.

Porozumienie partnerstwa, które Gmina Żyrzyn podpisała z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Zofii w Podwołoczyskach w województwie tarnopolskim na Ukrainie dotyczy nie tylko nawiązania współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw krzewiących i przybliżających kultury, obyczaje i tradycje obu środowisk, ale również pomoc charytatywną niesioną rodakom jej potrzebującym.

Pragnieniem ludzi zaangażowanych w niesienie takiej pomocy jest zorganizowanie do Podwołoczysk transportu darów na Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia. W zorganizowanie takiego transportu włączy się Gmina Żyrzyn (zabezpieczając samochód dostawczy i ponosząc koszta wyjazdu) oraz członkowie STOK w Żyrzynie, którzy zwracają się już teraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zechcieli wesprzeć ich starania. Dopomóc można przekazując na ten cele środki finansowe lub np. zabawki, czy przybory szkolne.

Dary rzeczowe można składać w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 15, a pieniądze wpłacać na konto Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Żyrzynie, adres: 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 15 nr konta w BS Cyców O/Żyrzyn: 02819110712006600003030001 z dopiskiem "Dar dla dzieci polskich z Ukrainy".

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015