Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
VI Przegląd kolęd, szopek i stroików

12 stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie spotkaliśmy się już po raz szósty na wspólnym kolędowaniu, oglądaniu pięknych ozdób bożonarodzeniowych i degustacji potraw.

W godzinach od 1030 do 1200 na scenie występowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - wychowankowie klubów przedszkolaka, przedszkola gminnego oraz uczniowie klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała ponad 90 młodych wykonawców, którzy zachwycali swoim śpiewem, strojami i wdziękiem.

Wszyscy obecni na przeglądzie mogli wytypować swojego laureata - nagrodę publiczności otrzymał zespół z klasy I Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

Od godz. 1300 zmagania konkursowe rozpoczęli starsi uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz zespoły rodzinne, schole i grupy parafialne. Nad całością konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie:

 • Agnieszka Marek
 • Halina Kozak
 • Grzegorz Kowalczyk

Komisja wytypowała następujących laureatów:

W kategorii do lat 13

 • I miejsce ex aequo zajęli: Chór ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie oraz Zespół ze Świetlicy Wiejskiej w Zagrodach,
 • II miejsce zajął Zespół klas od II do VI ze Szkoły Podstawowej w Osinach,
 • ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia: dla Zespołu ze Szkoły Filialnej w Kośminie oraz Zespołu ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach.

W kategorii wiekowej od 13 do 20 lat

 • I miejsce zajęła Martyna Wiejak z Osin,
 • II miejsce przypadło ex aequo Zespołowi Instrumentalno-Wokalnemu Gimnazjum w Żyrzynie i Zespołowi Instrumentalno-Wokalnemu Zespołu Szkół w Żyrzynie,
 • III miejsce zajął Zespoł Śpiewaczy TRADYCJA z Osin,
 • wyróżnienie w tej kategorii przyznano zespołowi 9 DSH "GORDION" działającemu przy Gimnazjum w Żyrzynie.

W kategorii "kolędowanie rodzinne"

 • I miejsce ex aequo zajęły Rodziny Państwa Szarugów z Borysowa i Capałów z Kośmina,
 • II miejsce przypadło trzem braciom: Sylwestrowi, Radosławowi i Rafałowi Kozak z Osin,
 • III miejsce zdobyła Iwona Matysiak-Borucka wraz z córeczką Emilką i bratanicą Gabrysią,

Ponadto komisja wyłoniła laureata nagrody GRAND PRIX całego konkursu którym został ZESPÓŁ EMMANUEL działający przy Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Żyrzynie.

Także w tym konkursie publiczność przyznała swoją nagrodę - otrzymał ją Chór ze Szkoły podstawowej w Żyrzynie.

Podczas całej uroczystości otwarta była również wystawa szopek, stroików świątecznych i ozdób choinkowych.

Wystawę oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • Iwona Niewczas
 • Jadwiga Orlewska
 • Aleksandra Kozak
 • Daniel Mróz

Po obejrzeniu prac komisja wytypowała następujących laureatów:

W kategorii wiekowej do lat 10

 • I miejsce - Paweł Wałach - Koło Plastyczne w Żerdzi,
 • II miejsce - Klub Przedszkolaka w Bałtowie,
 • III miejsce - Jakub i Albert Kozak - Świetlica Wiejska w Zagrodach,
 • wyróżnienia: Rafał Olszak - Koło Plastyczne w Żerdzi, Milena Salamandra - kl. IV Szkoła Podstawowa w Osinach, Piotr Stolarski - Koło Plastyczne w Żerdzi, Magdalena Wasiak - kl. I Szkoła Podstawowa w Żyrzynie, Przedszkole Gminne w Żyrzynie, Katarzyna Mączka - kl. III Szkoła Podstawowa w Żyrzynie, Eryk Mikos - kl. II Świetlica Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Aleksandra Deputat - kl. III Świetlica Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

W kategorii wiekowej od 10 do 16 lat

 • I miejsce ex aequo: Monika Kozak - Świetlica Wiejska w Zagrodach, Emilia Goluch - Świetlica Wiejska w Żerdzi,
 • II miejsce - Małgorzata Wróbel - Świetlica Wiejska w Żerdzi,
 • wyróżnienia: Karolina Goluch - Świetlica Wiejska w Żerdzi, Dagmara Rogala - kl. IV Szkoła Podstawowa w Skrudkach, Maksymilian Szaruga - kl. V Szkoła Podstawowa w Żyrzynie.

W kategorii wiekowej powyżej lat 16

 • I miejsce - Janina Wawer z Kośmina,
 • II miejsce - Emilia Kozdrój z Żerdzi,
 • III miejsce - Małgorzata Wojtaś z Żerdzi,
 • wyróżnienia: Stanisława Olszak z Żerdzi, Zespół Szkół w Żyrzynie, Małgorzata Szaniawska z Zagród, Aleksandra Śwital z Zagród, Marta Szaruga z Borysowa, Zofia Stalęga z Żerdzi, Bożena Grzegorzak z Żerdzi.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudził koncert 48-osobowego Chóru Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, który prezentował piękne polskie kolędy i pastorałki.

Koncert możliwy był dzięki wsparciu sponsorów. Za pomoc finansową serdecznie dziękujemy:

 • Panu Radosławowi Piskorskiemu - właścicielowi firmy transportowej z Michowa,
 • Panu Markowi Zadurze - właścicielowi Zakładu Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Górach k/Markuszowa,
 • Pani Krystynie Celej z Osin,
 • Pani Annie Golc-Cur z Żyrzyna,
 • Panu Januszowi Szlendakowi z Kośmina,
 • Panu Kazimierzowi Rułce z Cezaryna.

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć z przeglądu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015