Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Obchody Święta Niezapominajki

13 maja 2006 r. w Borysowie obchodzone było Święto Niezapominajki, po raz pierwszy zorganizowane w naszej gminie. W uroczystości udział wzięły władze Gminy oraz członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy.

Cała uroczystość rozpoczęła się wycieczką coraz rzadziej używanym środkiem lokomocji - wozem. Pięciu rolników z Borysowa podstawiło pod remizę strażacką ciągniki z wozami i zabrało wycieczkowiczów w okolice jeziora Piskory. Piękna roślinność i cudny śpiew ptaków sprawił, że uczestnicy wycieczki wędrowali z uśmiechem na twarzach nie czując zmęczenia. Sił dodawał napój leśny tajemnej receptury pani Krystyny Nakoniecznej z Borysowa.

Kolejnym punktem wycieczki było poszukiwanie zapomnianej wsi Bonów. Jej mieszkańcy zostali wysiedleni w 1936 r. Obecnie po wsi pozostały tylko rosnące wciąż krzaki bzu, studnia i kapliczka postawiona w 60 rocznicę wysiedlenia. Tam wycieczkowicze zatrzymali się na odpoczynek. Miłą niespodzianką był koszyczek ze słodkościami przygotowany przez Panie Barbarę Rułkę i Wiesławę Jankowską z Żyrzyna.

Jak się okazało nie była to jedyna niespodzianka tego dnia - kolejna czekała już w remizie OSP w Borysowie. Pyszne sałatki, forszmak i bigos, a także ciasto - prawdziwa uczta. Był także wiejski stół ze smalcem i kwaszonymi ogórkami. Aż trudno było się rozejść do domu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów.

Bonów - do czasu wysiedlenia 1936 - 37 należała do woj. lubelskiego, powiat puławski, gmina i parafia Gołąb. Wieś położona była pomiędzy Gołębiem od zachodu i Bałtowem od wschodu i zajmowała obszar o długości około 600 m i szerokości 250 m.

Wieś zaczynała się od strony zachodniej w miejscu gdzie obecnie znajduje się kapliczka. Zabudowa wsi była zwarta, budynki drewniane, w 90% kryte strzechą. Od strony północnej rozmieszczone były głównie budynki mieszkalne. Świadczą o tym rosnące wciąż krzaki bzu, które z reguły znajdowały się przy każdym domostwie. Od strony południowej rozmieszczone były budynki inwentarskie, stodoły, obory itp.

Wieś liczyła 63 domostwa, w których zamieszkiwało około 330 osób. W pasie rozdzielającym budynki mieszkalne od inwentarskich znajdowało się sześć studni, w których czerpanie wody odbywało się za pomocą tzw. żurawi. Przy każdej studni stało koryto od pojenia zwierząt gospodarskich. Koryta te nazywane były w gwarze mieszkańców: tok.

Bonów posiadał czteroklasową szkołę powszechną. Mieściła się ona w jednej izbie budynku mieszkalnego Franciszka Wydry. Zajęcia w szkole prowadzone były przez jednego nauczyciela, odbywały się na dwie zmiany w klasach łączonych (I z II i III z IV).

We wsi działały dwa, a okresowo trzy sklepiki, w których mieszkańcy zaopatrywali się w artykułu pierwszej potrzeby (nafta, sól, zapałki itp.)

Mieszkańcom Bonowa żyło się bardzo biednie. Ziemia tu była nieurodzajna, piaszczysta, grunty rolne klasy IV-V. Przysłowiowy "głodny przednówek" był częstym elementem życia mieszkańców dawnych lat. Braki w kuchni domowej oraz finansowe, można było latem uzupełnić zbieranym runem leśnym na potrzeby własne i sprzedaż. Sprzedawano również drzewo opałowe i chrust, głównie mieszkańcom pobliskiego miasta Irena (nazywanego także Fosztat).

Życie w Bonowie miało również swoje zalety: pięknie położenie, rosnące wokół lasy, kwitnące drzewa i kolorowe krzewy o różnorodnych zapachach szczególnie w okresie wiosennym i letnim sprawiały wspaniałe wrażenie. Cała wieś tak tonęła w zieleni, że z daleka nie można jej było dojrzeć.

W latach 1935 - 1936 tereny należące do wsi Bonów wraz z budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi zostały oszacowane i wykupione przez Ministerstwo Spraw Wojskowych z przeznaczeniem na poligon dla Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Wartość majątku wsi Bonów oszacowano na 694.050 złotych. Grunty o powierzchni 680 ha wyceniono na kwotę 364.015 złotych, a odpowiednio - drzewostan na kwotę 154.501 złotych oraz zabudowania na kwotę 175.534 złotych. Przesiedlenie mieszkańców nastąpiło w latach 1936 - 1937. W 1936 roku mieszkańcy 39 gospodarstw osiedlili się w rejonie Siostrzyżowa w powiecie lubelskim, nadając nowej osadzie nową nazwę - Bonów, obecnie Kolonia Bonów. W 1937 roku mieszkańcy pozostałych domostw przesiedlili się w okolice Bychawy, w powiecie lubelskim. Obecnie miejscowość nazywa się Kolonia Bychawka III.

W latach 1959 - 1960 Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z poligonu i przekazało tereny Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa. Część terenu dawnego Bonowa - łąki i pastwiska - przekazano w użytkowanie rolnikom ościennych wiosek, a pozostałe tereny zalesiono.

W celu upamiętnienia terenów dawnej wsi Bonów w 60 rocznicę przesiedlenia mieszkańców, zbudowano kapliczkę. Tradycją się stało, że latem odprawiane są nabożeństwa przy kapliczce, w których uczestniczą mieszkańcy dawnego Bonowa wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami oraz okoliczni mieszkańcy. Wykonawcami i opiekunami kapliczki są: Jan i Tomasz Kozak - wnukowie Stanisława Kozaka, dawnego mieszkańca wsi Bonów oraz ich szwagier Edward Bąkała. Na podwórku swojego dziadka urządzili miejsce biwakowania, na którym szczególnie latem, odbywają się pikniki. Odwiedzają to miejsce mieszkańcy nie tylko dawnego Bonowa wraz ze swoimi rodzinami, ale także inni, których zachwyciło piękno tego zakątka.

Powyższe informacje i wspomnienia sporządzili dawni mieszkańcy Bonowa, stali bywalcy i inicjatorzy pamięci o tym miejscu: Feliks Wydra oraz Józef Wiejak.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015