Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Festyn z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2006 r. na placu przy Gimnazjum w Żyrzynie odbył się festyn rodzinny z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Żyrzynie, koncelebrowana przez Księży Kanoników Eugeniusza Mikitę i Henryka Józefko. We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Kośminie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Żyrzyna i Osin oraz Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także młodzi żołnierze z Grupy Rekonstrukcji Historycznych działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach, Związku Strzeleckiego z Puław i Lublina oraz Biłgoraja i Krakowa.

Po Mszy Świętej złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w Wojnie Obronnej 1920 r. a potem nastąpił przemarsz na plac przy Gimnazjum w Żyrzynie, gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Po powitaniu gości przez Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka, w kilku zdaniach zwrócili się do licznie zgromadzonych mieszkańców: Pani Małgorzata Sadurska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mirosław Grzęda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego i Pan Marian Żaba - Starosta Powiatu Puławskiego. Wspólnie z mieszkańcami naszej gminy przepięknie przygotowaną inscenizację historyczną, zakończoną wykonaniem poloneza przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie obejrzeli także Pan Paweł Nakonieczny - Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, Pan Tomasz Jaremek - Wicestarosta Powiatu Puławskiego i Pani Jadwiga Mazurkiewicz - Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrzynie oraz radni Rady Gminy Żyrzyn, sołtysi, strażacy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

W dalszej części programu nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursów towarzyszących obchodom 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W konkursie plastycznym "Droga do wolności" nagrody i dyplomy otrzymali: Izabela Markiewicz - uczennica III klasy Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Aleksandra Chachaj z klasy IV Szkoły Podstawowej w Kośminie i Magdalena Cegiełko z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, wyróżnienia zaś otrzymali: Klaudia Chabros - uczennica klasy I Gimnazjum i Madgalena Wałach z III klasy Gimnazjum oraz Ewelina Pieńkosz z VI klasy Szkoły Podstawowej w Kośminie. W konkursie na prezentację multimedialną "Moja historia" nagrodzono: Kamila Pietraka z Gimnazjum w Żyrzynie oraz dwie prace zbiorowe wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Żyrzynie w składach: Michał Faber, Robert Fidler, Tomasz Kowalczyk oraz Kamil Kowalski, Paulina Kowalska, Ewelina Krzywda, Rafał Wójcik, Izabela Kozak. Laureaci przeglądu pieśni patriotycznej nie tylko odebrali dyplomy i nagrody, ale również mogli zaprezentować swoje umiejętności zgromadzonej publiczności. Na scenie kolejno wystąpili: zespół wokalny z Gimnazjum w Żyrzynie, którego opiekunem jest Pani Małgorzata Bara, chór ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie prowadzony przez Pana Krzysztofa Dąbrowskiego oraz dwa zespoły śpiewacze z Kotlin: zespół muzyczny "Kotlinianki", którego opiekunem jest Pani Władysława Marek i zespół strażaków pod dowództwem Prezesa OSP Kotliny Pana Bogdana Nowackiego.

W budynku Gimnazjum wystawione były prace plastyczne oraz można było obejrzeć prezentacje multimedialne zgłoszone do konkursów. Festynowi towarzyszył kiermasz wyrobów i potraw regionalnych przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borysowie, Kotlinach i Osinach. Uczestnicy mogli zasmakować prawdziwej wojskowej grochówki, wydawanej w namiocie wojskowym przez organizatorki ubrane w mundury wojskowe.

Największą atrakcją dla publiczności - przybyłej całymi rodzinami, liczącej na pewno ponad tysiąc osób, była wykonana prezentacja działań batalistycznych. Wielka praca, jaką wykonał Ksiądz Andrzej Mizura - Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Osinach - reżyser całego widowiska i Jego młodzi żołnierze wzmocnieni przez "wojsko" Związku Strzeleckiego z Puław oraz grupy rekonstrukcji historycznych z Lublina, Biłgoraja i Krakowa przerodziła się w ich wielki sukces. Wszyscy zebrani, którzy obejrzeli prezentowane widowisko historyczne "Potyczka - Wrzesień 1939 r." byli głęboko wzruszeni. Inscenizacja ta pomogła uświadomić, zwłaszcza młodzieży, czym jest patriotyzm i walka za ojczyznę, mogli oni zobaczyć jak polscy żołnierze zmagali się z wrogiem w czasie wojny.

Można śmiało powiedzieć, że organizatorzy tego festynu doskonale wzolbrali miejsce. Piękny, pogodny majowy dzień zachwycał nie tylko zielenią i śpiewem ptaków, ale i wybór miejsca na scenę, usytuowaną na schodach zabytkowego dworku, gdzie mieści się Gimnazjum, w scenerii parku i stawów był wspaniałą oprawą obchodów tak ważnego dla każdego Polaka Święta. Wielu uczestników festynu mówiło o tym, że była to prawdziwa, żywa lekcja historii. Takie też było założenie, bo mottem tych uroczystości były słowa, które wypowiedział do nas wszystkich Wielki Polak - Wielki Papież Jan Paweł II na rynku w Wadowicach "... bo od historii wszystko się zaczęło i życie się zaczęło i szkoła się zaczęła i studia się zaczęły...".

Organizatorami spotkania byli: pracownicy Urzędu Gminy Żyrzyn, Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach, przy współudziale przedstawicieli Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn.

Wójt Gminy Żyrzyn składa serdeczne podziękowania:

 • Panu Marianowi Żabie - Staroście Powiatu Puławskiego i Zarządowi Powiatu Puławskiego - za ufundowanie nagród w konkursie na prezentację multimedialną,
 • Pani Jadwidze Mazurkiewicz - Prezesowi Banku Spółdzielczego w Cycowie - za przekazane środki na żołnierską grochówkę,
 • Panu Tomaszowi Jaremek - Wicestaroście Powiatu Puławskiego - za to, że osobiście sponsorował przyjazd członków grupy rekonstrukcji historycznych z Biłgoraja, Krakowa i Lublina,
 • Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Mizura - za napisanie scenariusza i przygotowanie rekonstrukcji widowiska historycznego,
 • wszystkim przedstawicielom grup rekonstrukcji historycznych - za udział w "bitwie" i żywą lekcję historii,
 • Panu Piotrowi Gędkowi - za zabezpieczenie nieodpłatnie nagłośnienia,
 • Panu Markowi Andała - za wykonanie nieodpłatnie dekoracji i uczestnictwo w pracach komisji konkursowej,
 • Paniom: Halinie Kozak, Krystynie Kameli, Elżbiecie Kałkowskiej, Annie Grobel i Panom: Jackowi Hampel i Leszkowi Gorgolowi - za udział w pracach komisji konkursowych,
 • Pani Ewie Niezgoda, nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie - za przygotowanie inscenizacji historycznej,
 • Pani Annie Kowalczyk - szefowej "kuchni polowej" - za wspaniałą grochówkę,
 • Panu Zbigniewowi Czępińskiemu - za użyczenie termosów, siatki maskującej i namiotów,
 • Paniom z kół gospodyń w Borysowie, Kotlinach i Osinach - za przygotowany kiermasz, a Paniom z Żyrzyna - za dekorację ołtarza w Kościele Parafialnym w Żyrzynie,
 • strażakom, służbie zdrowia, policjantom i wszystkim pracownikom samorządowym - za przygotowanie festynu i dbałość o to, aby goście dobrze się bawili i czuli bezpiecznie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z festynu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015