Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Przetargi
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

Budynek ten znajduje się na działce nr 340/3 położonej w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 143.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2011 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Powstania Styczniowego 10 (pok. nr 5). Cena wywoławcza budynku do rozbiórki wynosi 1000,00 zł.

Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w konstrukcji drewnianej balowo-słupowej, pokrytej od wewnątrz matami trzcinowymi, zaś od zewnątrz łupanymi kijami leszczynowymi. Ściany piwnicy z cegły ceramicznej. Stropy drewniane, belkowe, obite od spodu deskami pokrytymi matami trzcinowymi, sufity tynkowane. Wypełnienie termiczne i akustyczne polepa trocinowa stabilizowana. Dachy dwuspadowe z kładzionymi naczółkami. Więźba drewniana, jętkowa, okapy konstruowane na wystających belkach stropowych, zdobionymi zaciosami. Łaty drewniane deskowe. Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe dwu, trzy i cztero kwaterowe. Szklone szybami pojedynczymi, stolarka drzwiowa: drewniana, felcowana w ościeżnicach drewnianych. Drzwi wejściowe do budynku (wiatrołapu) PCV. Powierzchnia użytkowa budynku: 661,92 m2, kubatura 4185 m3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 11 października 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy pok. nr 8 lub na konto Gminy Żyrzyn nr 8681911071200100000101005 w BS Cyców Oddział w Żyrzynie, z tytułem wpłaty: "wadium na zakup budynku do rozbiórki".

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy Urzędu lub na wyżej wskazane konto.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny rozbiórki budynku. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu przetargu.

Termin rozbiórki budynku ustala się do dnia 31 grudnia 2011 r. Natomiast wyrównanie terenu ziemią do 30 kwietnia 2012 r.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (w wysokości 20 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca budynku do rozbiórki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ciągu 10 dni od dnia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu oraz budynku można uzyskać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod nr tel. (81)8814226.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015