Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Przetargi
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

Budynek ten znajduje się na działce nr 340/3 położonej w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 143.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2011 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Powstania Styczniowego 10 (pok. nr 5). Cena wywoławcza budynku do rozbiórki wynosi 1000,00 zł.

Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w konstrukcji drewnianej balowo-słupowej, pokrytej od wewnątrz matami trzcinowymi, zaś od zewnątrz łupanymi kijami leszczynowymi. Ściany piwnicy z cegły ceramicznej. Stropy drewniane, belkowe, obite od spodu deskami pokrytymi matami trzcinowymi, sufity tynkowane. Wypełnienie termiczne i akustyczne polepa trocinowa stabilizowana. Dachy dwuspadowe z kładzionymi naczółkami. Więźba drewniana, jętkowa, okapy konstruowane na wystających belkach stropowych, zdobionymi zaciosami. Łaty drewniane deskowe. Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe dwu, trzy i cztero kwaterowe. Szklone szybami pojedynczymi, stolarka drzwiowa: drewniana, felcowana w ościeżnicach drewnianych. Drzwi wejściowe do budynku (wiatrołapu) PCV. Powierzchnia użytkowa budynku: 661,92 m2, kubatura 4185 m3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 11 października 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy pok. nr 8 lub na konto Gminy Żyrzyn nr 8681911071200100000101005 w BS Cyców Oddział w Żyrzynie, z tytułem wpłaty: "wadium na zakup budynku do rozbiórki".

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy Urzędu lub na wyżej wskazane konto.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny rozbiórki budynku. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu przetargu.

Termin rozbiórki budynku ustala się do dnia 31 grudnia 2011 r. Natomiast wyrównanie terenu ziemią do 30 kwietnia 2012 r.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (w wysokości 20 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca budynku do rozbiórki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ciągu 10 dni od dnia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu oraz budynku można uzyskać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Żyrzyn lub pod nr tel. (81)8814226.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia