Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego
z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • załącznik nr 4 - bilans budżetu gminy za rok 2008
 • załącznik nr 5 - bilans budżetu gminy za rok 2009
 • załącznik nr 6 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za rok 2008
 • załącznik nr 7 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za rok 2009
 • załącznik nr 8 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za III kwartał 2010
 • załącznik nr 9 - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
 • załącznik nr 10 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009 rok
 • załącznik nr 11 - opinia RIO o budżecie gminy na rok 2010
 • załącznik nr 12 - uchwała Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 • załącznik nr 13 - opinia RIO w Lublinie w sprawie możliwości spłaty kredytu
 • Wynik postępowania przetargowego
  Menu główne
  Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
  Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
  Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
  Partycypacja w planowaniu przestrzennym
  Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
  Obchody
  150. rocznicy
  Bitwy pod Żyrzynem

  Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

  Album
  "Gmina Żyrzyn
  tu warto być"
  (format pdf - 12MB)
   
  Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015