Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Żyrzyn, Osiny i Parafianka
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • załącznik nr 1: przedmiar robót - zadanie I
 • załącznik nr 2a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Osiny:
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 2b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Osiny:
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
 • załącznik nr 2c: przedmiar robót - droga w miejscowości Osiny
 • załącznik nr 3a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Parafianka:
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 3b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Parafianka:
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
 • załącznik nr 3c: przedmiar robót - droga w miejscowości Parafianka
 • załącznik nr 4a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m):
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 4b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m):
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
  - krawężniki betonowe
 • załącznik nr 4c: przedmiar robót - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m)
 • załącznik nr 5a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m):
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 5b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m):
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
 • załącznik nr 5c: przedmiar robót - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m)
 • Wynik postępowania przetargowego
  Menu główne
  Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
  Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
  Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
  Partycypacja w planowaniu przestrzennym
  Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
  Obchody
  150. rocznicy
  Bitwy pod Żyrzynem

  Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

  Album
  "Gmina Żyrzyn
  tu warto być"
  (format pdf - 12MB)
   
  Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015