Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 107460 L - ulica Leśna w miejscowości Żyrzyn
na odcinku od km 0+000 do km 0+648,36
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa
- plan sytuacyjny
- profil podłużny
- przekrój normalny
- przekroje poprzeczne
- szczegół zjazdu
Przedmiar robót branża drogowa
Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- krawężniki betonowe
- obrzeża betonowe
- chodniki z kostki brukowej
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- pobocze ziemne
- regulacja pionowa studni
- oznakowanie pionowe
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa sieci gazowej
- profil przyłącza gazowego
- przekrój wykopu dla gazociągów
- przedmiar robót
- szczegółowe specyfikacje techniczne
Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna i telekomunikacyjna
- specyfikacja techniczna branża elektryczna i telekomunikacyjna
- przedmiar robót branża elektryczna
- przedmiar robót branża telekomunikacyjna
Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenie drogowe
- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
- załączniki
Przedmiar robót branża oświetlenie drogowe
Wynik postępowania przetargowego
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015