Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony
na dostawę i montaż zaplecza sanitarno-szatniowego
w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"
na terenie kompleksu sportowego
przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie
wraz przyłączami cieplnym i wod.-kan.
oraz oświetlenie zespołu boisk sportowych
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik 1a - dokumentacja projektowa dotycząca budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1b - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1c - przedmiar robót dotyczących budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
załącznik 1d - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz oświetlenia boisk
załącznik 1e - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej
załącznik 1f - przedmiar robót dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej
załącznik 1g - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania instalacji sanitarnej
załącznik 1h - przedmiar robót dotyczących wykonania instalacji sanitarnej w budynku zaplecza
załącznik 2a - przedmiar robót dotyczących wykonania oświetlenia boisk sportowych
załącznik 2b - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania przyłącza cieplnego c.o.
załącznik 2c - dokumentacja projektowa dotycząca wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego na zimną i ciepłą wodę
załącznik 2d - przedmiar robót dotyczących wykonania przyłącza cieplnego c.o.
załącznik 2e - przedmiar robót dotyczących wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego na zimną i ciepłą wodę
Wynik postępowania przetargowego
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015