Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Zapytania i wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku gimnazjum i przedszkola
w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Które budynki należy pozostawić, a które przewidziane są do rozbiórki? Prosimy o wskazanie na mapie.

Odpowiedź

Pozostawić należy budynek szkoły podstawowej. Budynek istniejącego przedszkola przeznaczony jest do rozbiórki ale dopiero w momencie, gdy jego funkcję przejmie nowe przedszkole, rozbiórka garaży możliwa jest wcześniej, jeżeli koliduje z projektowanymi obiektami. Zał. mapa.

Pytanie Nr 2

Jaka jest obecna funkcja istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Znajdujące się na obszarze opracowania budynki - mapa to:

  1. Szkoła Podstawowa
  2. Przedszkole
  3. Garaże i pomieszczenie gospodarcze

Pytanie Nr 3

Proszę wskazać, które drzewa należy pozostawić. W planie miejscowym jest mowa o dwóch pomnikach przyrody. Prosimy o wskazanie ich na mapie.

Odpowiedź

Pomniki przyrody, o których jest mowa, usytuowane są poza obszarem działek przewidzianych do projektowania.

Pytanie Nr 4

Czy jest dokumentacja archiwalna istniejących budynków znajdujących się na obszarze opracowania?

Odpowiedź

Posiadamy dokumentację archiwalną istniejącego budynku szkoły podstawowej. Brak dokumentacji pozostałych budynków.

Pytanie Nr 5

W SIWZ wskazano projekt przyłączy. Rozumiemy, że są one w obrębie działki (w pasie do 20 m). Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź

Przyłącza tlf, wod.-kan., co, cwu i gaz ziemny, o których jest mowa w SWIZ - tak. Przyłącze energetyczne należy zaprojektować od istniejącej stacji transformatorowej (około 100 m). Należy przewidzieć wymianę transformatora.

Pytanie Nr 6

Czy dysponują Państwo aktualizowana mapą do celów projektowych?

Odpowiedź

Aktualizacja mapy do celów projektowych, wykonana w skali 1:500 wg stanu z 07-04-2008, jest zadaniem wykonawcy projektu.

Pytanie Nr 7

Jakich rozmiarów salę sportową należy przewidzieć w projekcie?

Odpowiedź

Podaliśmy wymiary sali (20x40) m, tak aby mieściło się w niej pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej z zapleczem sanitarnym i niezależnym wejściem.

Pytanie Nr 8

Czy w koncepcji gimnazjum należy zaprojektować osobno 9 klas dla 9-ciu oddziałów i dodatkowo 10 pracowni przedmiotowych, czy te 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych?

Odpowiedź

W koncepcji gimnazjum 9 oddziałów zawiera się w pracowniach przedmiotowych.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia