Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
26.4.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

1. W załączniku nr 2a - Dokumentacja projektowa Tom I punkt 4

Aktualne brzmienie:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 40 mm, max. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów na m2): min. 8000,
 • gęstość (ilość włókien/m2): min. 130000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 130 mikronów,
 • dtex: min. 14000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM,
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest higieniczny.
4)Gwarancja na wykonanie robot nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).
6)Dla możliwości weryfikacji ofertowej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15 cm.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów na m2): min. 6000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 100 mikronów,
 • dtex: min. 12000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest PZH.
4)Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

2. w załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 4

Aktualne brzmienie opisu pozycji 33:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

 • wysokość całkowita nawierzchni 40 mm, max 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów/m2): min. 8000,
 • gęstość (ilość włókien/m2): min. 130000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 130 mikronów,
 • dtex: 14000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów/m2): min. 6000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 100 mikronów,
 • dtex: min. 12000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnie należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

3. W załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 2

Wprowadza się dodatkową pozycję:

3' d1. KNR 2-01 0110-02 Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km j.m- 4 mp.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015