Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

1. W załączniku nr 2a - Dokumentacja projektowa Tom I punkt 4

Aktualne brzmienie:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 40 mm, max. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów na m2): min. 8000,
 • gęstość (ilość włókien/m2): min. 130000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 130 mikronów,
 • dtex: min. 14000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM,
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest higieniczny.
4)Gwarancja na wykonanie robot nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).
6)Dla możliwości weryfikacji ofertowej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15 cm.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów na m2): min. 6000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 100 mikronów,
 • dtex: min. 12000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest PZH.
4)Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

2. w załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 4

Aktualne brzmienie opisu pozycji 33:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

 • wysokość całkowita nawierzchni 40 mm, max 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów/m2): min. 8000,
 • gęstość (ilość włókien/m2): min. 130000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 130 mikronów,
 • dtex: 14000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów/m2): min. 6000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 100 mikronów,
 • dtex: min. 12000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnie należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

3. W załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 2

Wprowadza się dodatkową pozycję:

3' d1. KNR 2-01 0110-02 Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km j.m- 4 mp.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015