Ogłoszenia przetargowe - Archiwum ogłoszeń
Strona główna
Archiwum ogłoszeń przetargowych
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Wynik postępowania przetargowego
na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żyrzyn

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dna 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na remont dróg gminnych na terenie gminy Żyrzyn

Na realizację zadania nr 1: "Remont dróg gminnych gruntowych" wpłynęły 2 oferty:

Nr 5 - Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach
ul. Głowackiego 57A, 24-170 Kurów
Nr 7 - Usługi Transportowe Witold Milczarczyk
Strzyżowice 35, 24-103 Żyrzyn

Kryterium wyboru oferty stanowiła cena - waga: 100%.

Po dokonaniu oceny ofert punktacja przedstawiła się następująco:

Oferta 5 - 100pkt/100
Oferta 7 - 95 pkt/100

Tym samym za najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację zadania nr 1 została wybrana oferta złożona przez Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach ul. Głowackiego 57A, 24-107 Kurów.

Na realizację zadania nr 2: "Remont dróg gminnych asfaltowych" wpłynęło 5 ofert:

Nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
ul. Krańcowa 7, 24-100 Lubartów
Nr 2 - "TROJACKI" Z. Trojacki, M. Trojacki
ul. Kilińskiego 43, 27-300 Lipsko
Nr 3 - ARBUD sp. z o.o.
ul. Dworcowa 32a, 05-820 Piastów
Nr 4 - Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji
Góry 85A, 24-173 Markuszów
Nr 6 - "TRANS-PETRO" Sp.j.
Pl. Wolności 15, 08-500 Ryki

Kryterium wyboru oferty stanowiła cena - waga: 100%.

Po dokonaniu oceny ofert punktacja przedstawiła się następująco:

Oferta 1 - 100 pkt/100
Oferta 2 - 30 pkt/100
Oferta 3 - 86 pkt/100
Oferta 4 - 66 pkt/100
Oferta 6 - 37 pkt/100

Tym samym za najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację zadania nr 2 została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, ul. Krańcowa 7, 24-100 Lubartów.

Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia