Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2008
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" wsi Osiny

Zgodnie z założeniami Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" wsi Osiny realizuje swój plan. Po serii spotkań poświęconych opracowywaniu strategii Stowarzyszenia na najbliższe 5 lat miał miejsce cykl wizyt studyjnych do różnych innych stowarzyszeń i fundacji. Spotkania te miały charakter szkoleniowo-warsztatowy w zakresie długofalowej strategii rozwoju, wynikającej z analizy potrzeb i możliwości miejscowości i Stowarzyszenia. Pierwszą wizytę odbyliśmy do Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" z siedzibą w Motyczu, chociaż my spotkaliśmy się z Panem Wacławem Czakonem Prezesem Fundacji w Lublinie na ulicy Topolowej, gdzie mieści się biuro oraz sala szkoleniowa dla członków fundacji. Pan Prezes zapoznał nas ze strukturą organizacyjną fundacji, powiedział o realizowanych zadaniach i o funkcjonowaniu fundacji. Z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia jako organizacji nowej, krótko działającej, była to bardzo korzystna wizyta. W sposób bardzo prosty i przystępny, od początku, poznawaliśmy zasady dobrego rządzenia.

Na następną wizytę studyjną wybraliśmy małą miejscowość na Polesiu - Hołowno. Spotkaliśmy się tam z Panią Gabrielą Bilkiewicz - Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego. Spotkanie zaczęliśmy w uroczej altanie za budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej im. Janusza Bilkiewicza w Hołownie. Ośrodek na co dzień tętni życiem. Ciekawe ścieżki dydaktyczne, które są w ofercie Ośrodka, przyciągają setki osób: dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa lubelskiego i nie tylko.

Ta wizyta bardzo nas podbudowała. W drodze powrotnej prowadziliśmy żywą dyskusję na temat tego co tam zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że skoro taka mała miejscowość jak Hołowno, bez większych atrakcji turystycznych mogła zrobić tak wiele, to my również będziemy naprawdę się starali, aby kiedyś w przyszłości im dorównać.

W sierpniu zakończył się remont pomieszczenia biurowego. Prace remontowe polegały na wymianie drzwi, okien, remoncie podłogi, ścian i sufitu, oraz zrobieniu nowego oświetlenia. Teraz będziemy wyposażać nasze biuro w meble i urządzenia.

Również pod koniec wakacji nasze stowarzyszenie było organizatorem imprezy profilaktycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy również pod koniec cyklu szkoleń z zakresu opracowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych oraz jesteśmy po trzeciej wizycie studyjnej tym razem dwudniowej do Bałtowa, gdzie zgłębialiśmy wiedzę o działalności stowarzyszenia "BAŁT" i "DELTA" oraz o Lokalnych Grupach Działania. Aby bliżej zapoznać się z tymi wszystkimi wydarzeniami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015