Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" wsi Osiny

Zgodnie z założeniami Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" wsi Osiny realizuje swój plan. Po serii spotkań poświęconych opracowywaniu strategii Stowarzyszenia na najbliższe 5 lat miał miejsce cykl wizyt studyjnych do różnych innych stowarzyszeń i fundacji. Spotkania te miały charakter szkoleniowo-warsztatowy w zakresie długofalowej strategii rozwoju, wynikającej z analizy potrzeb i możliwości miejscowości i Stowarzyszenia. Pierwszą wizytę odbyliśmy do Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" z siedzibą w Motyczu, chociaż my spotkaliśmy się z Panem Wacławem Czakonem Prezesem Fundacji w Lublinie na ulicy Topolowej, gdzie mieści się biuro oraz sala szkoleniowa dla członków fundacji. Pan Prezes zapoznał nas ze strukturą organizacyjną fundacji, powiedział o realizowanych zadaniach i o funkcjonowaniu fundacji. Z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia jako organizacji nowej, krótko działającej, była to bardzo korzystna wizyta. W sposób bardzo prosty i przystępny, od początku, poznawaliśmy zasady dobrego rządzenia.

Na następną wizytę studyjną wybraliśmy małą miejscowość na Polesiu - Hołowno. Spotkaliśmy się tam z Panią Gabrielą Bilkiewicz - Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego. Spotkanie zaczęliśmy w uroczej altanie za budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej im. Janusza Bilkiewicza w Hołownie. Ośrodek na co dzień tętni życiem. Ciekawe ścieżki dydaktyczne, które są w ofercie Ośrodka, przyciągają setki osób: dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa lubelskiego i nie tylko.

Ta wizyta bardzo nas podbudowała. W drodze powrotnej prowadziliśmy żywą dyskusję na temat tego co tam zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że skoro taka mała miejscowość jak Hołowno, bez większych atrakcji turystycznych mogła zrobić tak wiele, to my również będziemy naprawdę się starali, aby kiedyś w przyszłości im dorównać.

W sierpniu zakończył się remont pomieszczenia biurowego. Prace remontowe polegały na wymianie drzwi, okien, remoncie podłogi, ścian i sufitu, oraz zrobieniu nowego oświetlenia. Teraz będziemy wyposażać nasze biuro w meble i urządzenia.

Również pod koniec wakacji nasze stowarzyszenie było organizatorem imprezy profilaktycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy również pod koniec cyklu szkoleń z zakresu opracowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych oraz jesteśmy po trzeciej wizycie studyjnej tym razem dwudniowej do Bałtowa, gdzie zgłębialiśmy wiedzę o działalności stowarzyszenia "BAŁT" i "DELTA" oraz o Lokalnych Grupach Działania. Aby bliżej zapoznać się z tymi wszystkimi wydarzeniami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015