Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Moje Boisko - Orlik 2012"

W 2008 roku w Gminie Żyrzyn zostanie wybudowany kompleks dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, przewidywana jest także budowa budynku sanitarno-szatniowego, cały kompleks zajmie około 3000 m2. Obiekt zlokalizowany zostanie obok Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w miejscu dotychczasowego boiska szkolnego tuż przy drodze powiatowej. W celu zabezpieczenia terenu dużego boiska sportowego prowadzonego przez klub sportowy "Żyrzyniak" - Gmina dokupiła dodatkową działkę.

Gmina Żyrzyn jako jedyna z powiatu puławskiego zakwalifikowała się do udziału w projekcie budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012". Jest to program finansowany w 1/3 przez budżet gminy, w 1/3 przez samorząd województwa i w 1/3 przez budżet państwa, wartość całego projektu to koszt około 1 mln zł.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku. Zakłada się iż do 2012 roku taki kompleks sportowy będzie wybudowany w każdej gminie.

W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m (pole gry 28x57 m) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 4-5 cm na podbudowie dynamicznej.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych na podbudowie dynamicznej.

Boiska będą ogrodzone do wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 5 m i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tj.: boisko piłkarskie - bramki o wymiarach 2,5x5 m., chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

Boisko wielofunkcyjne - stalowe kosze do piłki koszykowej z regulowaną wysokością, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach.

Na terenie kompleksu zlokalizowany będzie budynek sanitarno-szatniowy, który będzie spełniał następujące funkcje:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie trenera.

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany będzie na placu budowy.

Cały kompleks boisk będzie oświetlony przez osiem reflektorów na słupach co umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych.

W chwili obecnej kończone są prace projektowe i na początku czerwca gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kompleksu sportowego.

Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015