Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Moje Boisko - Orlik 2012"

W 2008 roku w Gminie Żyrzyn zostanie wybudowany kompleks dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, przewidywana jest także budowa budynku sanitarno-szatniowego, cały kompleks zajmie około 3000 m2. Obiekt zlokalizowany zostanie obok Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w miejscu dotychczasowego boiska szkolnego tuż przy drodze powiatowej. W celu zabezpieczenia terenu dużego boiska sportowego prowadzonego przez klub sportowy "Żyrzyniak" - Gmina dokupiła dodatkową działkę.

Gmina Żyrzyn jako jedyna z powiatu puławskiego zakwalifikowała się do udziału w projekcie budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012". Jest to program finansowany w 1/3 przez budżet gminy, w 1/3 przez samorząd województwa i w 1/3 przez budżet państwa, wartość całego projektu to koszt około 1 mln zł.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku. Zakłada się iż do 2012 roku taki kompleks sportowy będzie wybudowany w każdej gminie.

W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m (pole gry 28x57 m) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 4-5 cm na podbudowie dynamicznej.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych na podbudowie dynamicznej.

Boiska będą ogrodzone do wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 5 m i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tj.: boisko piłkarskie - bramki o wymiarach 2,5x5 m., chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

Boisko wielofunkcyjne - stalowe kosze do piłki koszykowej z regulowaną wysokością, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach.

Na terenie kompleksu zlokalizowany będzie budynek sanitarno-szatniowy, który będzie spełniał następujące funkcje:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie trenera.

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany będzie na placu budowy.

Cały kompleks boisk będzie oświetlony przez osiem reflektorów na słupach co umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych.

W chwili obecnej kończone są prace projektowe i na początku czerwca gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kompleksu sportowego.

Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia