Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Moje Boisko - Orlik 2012"

W 2008 roku w Gminie Żyrzyn zostanie wybudowany kompleks dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, przewidywana jest także budowa budynku sanitarno-szatniowego, cały kompleks zajmie około 3000 m2. Obiekt zlokalizowany zostanie obok Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w miejscu dotychczasowego boiska szkolnego tuż przy drodze powiatowej. W celu zabezpieczenia terenu dużego boiska sportowego prowadzonego przez klub sportowy "Żyrzyniak" - Gmina dokupiła dodatkową działkę.

Gmina Żyrzyn jako jedyna z powiatu puławskiego zakwalifikowała się do udziału w projekcie budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012". Jest to program finansowany w 1/3 przez budżet gminy, w 1/3 przez samorząd województwa i w 1/3 przez budżet państwa, wartość całego projektu to koszt około 1 mln zł.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku. Zakłada się iż do 2012 roku taki kompleks sportowy będzie wybudowany w każdej gminie.

W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m (pole gry 28x57 m) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 4-5 cm na podbudowie dynamicznej.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych na podbudowie dynamicznej.

Boiska będą ogrodzone do wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 5 m i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tj.: boisko piłkarskie - bramki o wymiarach 2,5x5 m., chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

Boisko wielofunkcyjne - stalowe kosze do piłki koszykowej z regulowaną wysokością, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach.

Na terenie kompleksu zlokalizowany będzie budynek sanitarno-szatniowy, który będzie spełniał następujące funkcje:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie trenera.

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany będzie na placu budowy.

Cały kompleks boisk będzie oświetlony przez osiem reflektorów na słupach co umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych.

W chwili obecnej kończone są prace projektowe i na początku czerwca gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kompleksu sportowego.

Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015