Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Uroczystość poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Skrudkach

30 kwietnia 2008 r. to dzień wyjątkowy dla społeczności Szkoły Podstawowej w Skrudkach. W tym dniu odbyło się tak długo przez nas oczekiwane poświęcenie sztandaru.

Do uroczystości tej przygotowywaliśmy się przez 3 lata, podczas których zbieraliśmy fundusze na zakup sztandaru. Co roku organizowaliśmy Festyn Rodzinny, podczas którego odbywały się konkursy, przedstawienia, pokazy przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa, ponieważ każdy los był wygraną. Jednocześnie pozyskiwaliśmy środki sprzedając różnego rodzaju prace plastyczne uczniów oraz sadzonki kwiatów przez nich wyhodowane. Ogromny wkład pracy w przygotowanie festynów włożyli rodzice uczniów. Zadbali oni o pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy. Każdy, kto zechciał, mógł dołożyć swój grosz, kupując cegiełkę, by tym samym powiększyć nasze fundusze. Wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Skrudkach, przy ogromnej pomocy rodziców i wsparciu nauczycieli, wnieśli swój wkład w przygotowanie tych imprez.

Zakup sztandaru umożliwili nam również sponsorzy, którzy wsparli nas finansowo. Dzięki nim wiemy, że szkoła ma wielu przyjaciół, na których możemy zawsze liczyć.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęliśmy z myślą, że już niedługo zrealizują się nasze plany. Czas ten poświęciliśmy na pogłębianie wiedzy o naszym patronie Henryku Sienkiewiczu oraz jego twórczości. Swoją wiedzę uczniowie mogli wykazać w licznych konkursach, m.in. wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, konkursie recytacji fragmentów prozy pisarza, wielu konkursach plastycznych. Uczniowie uczestniczyli również w pokazach projekcji adaptacji filmowych powieści naszego patrona.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez abp Stanisława Wielgusa w koncelebrze ks. Stefana Klozy, ks. dziekana Ryszarda Gołdy, ks. kan. Henryka Józefo, ks. kan. Tadeusza Siwkiewicza, ks. kan. Eugeniusza Mikity, ks. kan. Roberta Guza, ks. Andrzeja Mizury w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Parafiance. W trakcie mszy abp Stanisław Wielgus poświęcił sztandar szkoły, zwracając uwagę na ideały, jakie uczniowie powinni czerpać z twórczości swego patrona. Ich symbolem zaś ma być szafirowy sztandar z wyhaftowaną na nim otwartą księgą, pod którą znajduje się kałamarz z zanurzonym srebrnym piórem. Na uwagę zasługuje niezwykła oprawa muzyczna mszy św. w wykonaniu kleryków z seminarium w Lublinie.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach. Zebranych gości powitała Halina Ziemka - dyrektor szkoły. Następnie została przedstawiona historia szkoły od czasów międzywojennych do dnia dzisiejszego. Obecny budynek oddano do użytku we wrześniu 1993 r. W tym roku obchodziliśmy również piętnastolecie istnienia naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Wiesław Kuc, Poseł na Sejm RP Małgorzata Sadurska, Lubelski Kurator Oświaty Jolanta Misiak, Starosta Powiatu Puławskiego Sławomir Kamiński, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, a także sponsorzy, delegacje szkół i poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Osinach. Każdy z zaproszonych gości wygłosił kilka okolicznościowych słów w związku z tak ważnym wydarzeniem dla szkoły.

Duże uznanie wzbudził występ uczniów klas VI, V oraz IV, którzy przygotowali inscenizację fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". W przepięknej scenerii zamku średniowiecznego rozegrała się scena przedstawiająca ślubowanie rycerskie. Całości dopełniła muzyka oddająca charakter tamtych czasów, a także niecodzienne układy taneczne. Wszystko to sprawiło, że gra młodych aktorów zachwyciła wszystkich widzów.

Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich, którzy brali w niej udział. Pozostanie ona na długo w naszej pamięci. Sztandar zaś stanie się symbolem ideałów, jakie w swojej twórczości propagował Henryk Sienkiewicz i w atmosferze których wychowywani są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrudkach.

Justyna Mazur i Anna Łyjak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015