Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Szlakiem Niepodległości"

Fot. B. Czech

8 sierpnia 1863 r. podczas powstania styczniowego zgrupowanie powstańcze składające się z oddziału Jankowskiego, Zielińskiego, Grzymałów, Lutyńskiego, Wagnera, Krysińskiego oraz dowodzącego całą armią Michała Heidenreicha o pseudonimie "Kruk", zaatakowało rosyjski konwój jadący z Dęblina. Priorytetem tej zasadzki było zdobycie przesyłki poczty wojennej, która zawiera ponad 200 tys. rubli. Siły eskorty wynosiły ok. 500 ludzi, Polacy mieli ok. 3 tysięcy żołnierzy (mniej niż połowa miała broń palną). O godzinie 500 rozpoczęła się walka. Polacy szybko poradzili sobie ze strażą przednią konwoju, ale Rosjanie stawili potem opór. Walka trwała, aż do godziny 10, kiedy obu stronom wyczerpała się amunicja. Dzięki sprawnie zorganizowanej akcji "Kruk" i jego zgrupowanie odnieśli zwycięstwo, rozgromili konwój oraz zdobyli prawie 140 tys. rubli, około 400 karabinów oraz dwa działa. Pieniądze te "Kruk" przeznaczył na wzmocnienie organizacyjne oddziałów operujących w województwie lubelskim i podlaskim. Jednakże nie obyło się bez strat - zginęło 10 osób, a 50 zostało rannych. Straty Rosjan były znacznie większe: 181 zabitych i 282 wziętych do niewoli (w tym 132 rannych).

Na pamiątkę tego wydarzenia w piątek 18 kwietnia został zorganizowany przez PTTK i Urząd Gminy Żyrzyn marsz, w którym wzięło udział ponad 400 młodych ludzi. Marsz "Szlakiem Niepodległości" prowadził przez Osiny, Bałtów, Borysów, aż do pomnika bitwy pod Żyrzynem. Po dotarciu na miejsce została odsłonięta tablica pamiątkowa informująca o tym wydarzeniu. Poświecenia tablicy dokonali ks. prob. kan. Tadeusz Siwkiewicz oraz ks. kan. Eugeniusz Mikita.

Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością między innymi przedstawiciele Zarządu Oddziału Puławskiego PTTK, Sekretarz Powiatu Puławskiego Marek Krakowski oraz reprezentujące Urząd Gminy w Żyrzynie Sekretarz Gminy Iwona Góźdź i Beata Antoniak.

Za pomysł na "Szlak Niepodległościowy" oraz jego wykonanie odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Serdecznie gratulujemy, zarówno młodzieży szkolnej świetnego pomysłu, jak i wszystkim uczestnikom rajdu wytrwałości.

Aneta Kowalik

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015