Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

II Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych - Parafianka 2008

Ważnym elementem obchodów Świąt Wielkanocnych jest palma. Palmy wielkanocne święcone w Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy są symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności. Święcenie palm jest znane w Polsce od IX w., a niedziela ta znana jest w naszej tradycji jako Kwietna lub Wierzbowa. W tradycji ludowej zielona gałąź symbolizowała życie, radość i siły witalne. Palmy wykonywano z wierzby i drzewa cisowego roślin, które posiadają magiczną moc i są afirmacją życia.

Gałązka wierzbowa, która najwcześniej wypuszcza zielone liście chroni człowieka oraz jego dobytek przed chorobą, szkodnikami i klęskami spowodowanymi przez siły natury, a jej moc potęgowało jeszcze święcenie. Wierzono, że bazie wierzbowe chronią przed bólem gardła i febrą, a zwierzęta przed chorobami. Uderzenie palmą miało służyć dobremu zdrowiu. Praktykowane było również wkładanie palm w pierwszą skibę i w sieci rybackie, co miało zapewnić dobre zbiory oraz wykonywano krzyżyki z kawałków palm i przybijano do drzwi domostwa, aby chroniły przed nagłymi klęskami.

Najważniejszym akcentem w obchodach Niedzieli Palmowej jest święcenie palm i uroczyste procesje z nimi. Niestety zwyczaj ten powoli zanika. Na naszym terenie tradycję wykonywania palm podtrzymują mieszkańcy parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Parafiance.

16 marca 2008 r. odbył się II Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych - Parafianka 2008, do którego stanęło 51 palm różnej wielkości, wykonanych przez młodzież i dorosłych mieszkańców parafii oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kośminie i Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Skrudkach.

Istotą wydarzenia jest prawdziwe ludzkie spotkanie wobec tego, co przynosi okres Wielkiego Postu i Wielkanocy - to co jest istotą chrześcijańskiego wymiaru tego czasu oraz tradycja, zwyczaje i obrzędy naszego polskiego domu. Sięganie do źródła i korzeni pozwala na uświadomienie tego co stanowi o niepodważalnych wartościach narodu, jego odrębności i bogactwie kulturowym. Ważnym celem teraźniejszości jest zatem przywoływanie obrazów przeszłości poprzez sięganie do korzeni i źródeł - do tego, co ponadczasowe, by dziedzictwo ojców naszych zachować i chronić dla przyszłych pokoleń.

To tradycja wieki całe
robić palmy duże, małe.
Do kościoła ludzie prości
niosą palmy tak z radości.
Zioła, trawy,liście, kwiaty,
pęki ozdób - strój bogaty.
Palma tak jest wystrojona!
Stoi dumna już skończona,
aby była poświęcona,
przez jurorów nagrodzona.

autorka: Maria Szlendak z Kośmina

Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, zastosowanie nowych technik plastycznych oraz pobudzenie aktywności artystycznej mieszkańców.

Palmy oceniane były w trzech kategoriach: palma tradycyjna, palma nowoczesna i palma dziecięca. Najmniejsza ilość palm reprezentowała kategorię "palma tradycyjna" być może dlatego, że tradycyjna palma jest jak domowa wielkanocna baba - musi powstać tylko z naturalnych składników. Sztuczne kwiaty i błyszczące wstążki dyskwalifikują uczestników. Proces przygotowania palmy rozpoczyna się już latem i jesienią. Wtedy trzeba zebrać kwiaty i ozdoby, z których palma powstanie, zasuszyć je i przechować do Wielkiego Postu. Wykonanie kolorowej palmy, w której są tylko trawy, zioła i kwiaty jest trudne. Ożywić palmę można wyłącznie bukszpanem, barwinkiem oraz innymi roślinami zimozielonymi.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący ks. Stefan Kloza - proboszcz parafii Parafianka oraz członkowie: Anna Filipowska - redaktor naczelna "Tygodnika Powiśle", Urszula Buglewicz - redaktor tygodnika "Niedziela", Iwona Matysiak-Borucka z Urzędu Gminy w Żyrzynie miała nie lada problem z dokonaniem oceny zgłoszonych prac ponieważ w tym roku palmy były większe i piękniejsze. Jurorzy brali pod uwagę sposób wykonania palmy, wykorzystanie materiałów, zdobnictwo i formę.

Stosując te kryteria jury ogłosiło wyniki konkursu:

W kategorii palma dziecięca: 1 miejsce zajęła Ewa Grad - uczennica VI klasy SP w Skrudkach, 2 miejsce zajęły Ola Chachaj i Ania Rybak - uczennice VI klasy SP w Kośminie, 3 miejsce zajęła Kasia Głuch - uczennica V klasy SP w Skrudkach.

Nagrodę specjalną za najdłuższą palmę dziecięcą otrzymali uczniowie V klasy SP w Kośminie. Wykonana przez nich palma osiągnęła wysokość 2,5 metra.

W kategorii palma nowoczesna: 1 miejsce zajęła pani Maria Plachta z Kośmina, 2 miejsce zajęła pani Janina Wawer z Kośmina, a 3 miejsce zdobyła pani Eliza Okonowska z Kośmina.

W kategorii palma tradycyjna jury przyznało nagrody za dwa pierwsze miejsca oraz nagrodę specjalną: 1 miejsce zajęły panie Alina Capała i Alina Ciosek z Kośmina, które otrzymały również nagrodę specjalną za najdłuższą, mierzącą 3,80 m palmę tegorocznego konkursu, 2 miejsce zajęła pani Jadwiga Wolska z Parafianki.

W tegorocznym konkursie, Kośmin okazał się, jak to określiła jedna z jurorek, "zagłębiem talentów rękodzielniczych". Która wieś na ten tytuł zasłuży w przyszłym roku? Pamiętajmy również, że im dłuższa palma wielkanocna, tym większa pomyślność dla twórcy!

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, których głównym fundatorem był Ksiądz Proboszcz. Nagrodę dla laureatki I miejsca w kategorii "palma nowoczesna" ufundowała redakcja "Tygodnika Powiśla". Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez redakcję Tygodnika Katolickiego "Niedziela" oraz zostali poczęstowani słodyczami, które ufundowały panie z Kośmina: Urszula Janiszek, Zofia Grzechnik, Maria Płachta i Alina Ciosek.

I znowu jak w roku poprzednim podziwialiśmy górujące nad wiernymi w czasie procesji palmy bardzo wysokie oraz te mniejsze trzymane w ręku, zrobione w kształcie bukietu.

Mimo, że nagród było sporo, to zasługujących na nie jeszcze więcej. No cóż, w następnym roku znów będzie Niedziela Palmowa, znowu będziemy robić palmy i brać udział w konkursie.

Organizatorzy konkursu bardzo dziękują wszystkim wykonawcom palm za zaangażowanie, wytrwałość i trud ich tworzenia, sponsorom za piękne i cenne nagrody a jurorom za obiektywne ocenianie.

Przysłowie: "Pogody w kwietne niedziele wróżą urodzajów wiele".

Alina Ciosek

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia