Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LGD "Zielony Pierścień"

W jednym z wcześniejszych numerów Gościńca Żyrzyńskiego informowaliśmy Państwa o inicjatywie jaką podjęły gminy z powiatów puławskiego i lubelskiego w sprawie powołania Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień".

3 stycznia odbyło się zebranie założycielskie, a 2 kwietnia 2008 r. na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w Kazimierzu Dolnym zostały wybrane władze Stowarzyszenia.

Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew Pacholik z Urzędu Miasta Nałęczów. Wybrany został także 10-osobowy Zarząd w składzie którego każda z gmin ma swojego przedstawiciela (gmina Żyrzyn - Beata Antoniak) oraz 31-osobowa Rada w składzie której zasiada po 3 przedstawicieli z każdej z gmin oraz jeden przedstawiciel powiatu (z naszej gminy: Beata Osiak, Andrzej Bujek i Waldemar Krzysztof Gędek). Do prac w Komisji Rewizyjnej z naszej gminy został wybrany Jacek Furtak.

W dniu 3 marca 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Działa na obszarze 10 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Członkiem Stowarzyszenia jest także powiat puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km2 z liczbą 63826 mieszkańców.

Lokalna grupa Działania "Zielony Pierścień" zrzesza nie tylko gminy (jednostki publiczne) ale także ich mieszkańców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc mieszkańcom oraz osobom prawnym z obszarów wiejskich w poprawie warunków życia na wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER. Narzędziem niezbędnym do realizacji tego celu i w tej chwili najważniejszym jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W poszczególnych gminach prezes Zbigniew Pacholik organizuje spotkania z mieszkańcami. Przedstawiane są na nich możliwości jakie stoją przed mieszkańcami, obszary w jakich możliwe jest uzyskanie pomocy, zbierane są także informacje na temat przedsięwzięć jakie mieszkańcy chcieliby realizować w swoich gminach.

Wszystkie państwa propozycje zostaną przeanalizowane. Już dziś zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, gdyż jest to najważniejszy dokument umożliwiający pozyskanie środków i wyznaczający kierunki pracy LGD na kolejne lata.

Beata Antoniak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015