Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Moje Boisko - Orlik 2012"

W 2008 roku w Gminie Żyrzyn zostanie wybudowany kompleks dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, przewidywana jest także budowa budynku sanitarno-szatniowego, cały kompleks zajmie około 3000 m2. Obiekt zlokalizowany zostanie obok Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w miejscu dotychczasowego boiska szkolnego tuż przy drodze powiatowej. W celu zabezpieczenia terenu dużego boiska sportowego prowadzonego przez klub sportowy "Żyrzyniak" - Gmina dokupiła dodatkową działkę.

Gmina Żyrzyn jako jedyna z powiatu puławskiego zakwalifikowała się do udziału w projekcie budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012". Jest to program finansowany w 1/3 przez budżet gminy, w 1/3 przez samorząd województwa i w 1/3 przez budżet państwa, wartość całego projektu to koszt około 1 mln zł.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku. Zakłada się iż do 2012 roku taki kompleks sportowy będzie wybudowany w każdej gminie.

W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m (pole gry 28x57 m) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 4-5 cm na podbudowie dynamicznej.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych na podbudowie dynamicznej.

Boiska będą ogrodzone do wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 5 m i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tj.: boisko piłkarskie - bramki o wymiarach 2,5x5 m., chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

Boisko wielofunkcyjne - stalowe kosze do piłki koszykowej z regulowaną wysokością, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach.

Na terenie kompleksu zlokalizowany będzie budynek sanitarno-szatniowy, który będzie spełniał następujące funkcje:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie trenera.

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany będzie na placu budowy.

Cały kompleks boisk będzie oświetlony przez osiem reflektorów na słupach co umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych.

W chwili obecnej kończone są prace projektowe i na początku czerwca gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kompleksu sportowego.

Marcin Sulej

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015