Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Uroczystość poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Skrudkach

30 kwietnia 2008 r. to dzień wyjątkowy dla społeczności Szkoły Podstawowej w Skrudkach. W tym dniu odbyło się tak długo przez nas oczekiwane poświęcenie sztandaru.

Do uroczystości tej przygotowywaliśmy się przez 3 lata, podczas których zbieraliśmy fundusze na zakup sztandaru. Co roku organizowaliśmy Festyn Rodzinny, podczas którego odbywały się konkursy, przedstawienia, pokazy przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa, ponieważ każdy los był wygraną. Jednocześnie pozyskiwaliśmy środki sprzedając różnego rodzaju prace plastyczne uczniów oraz sadzonki kwiatów przez nich wyhodowane. Ogromny wkład pracy w przygotowanie festynów włożyli rodzice uczniów. Zadbali oni o pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy. Każdy, kto zechciał, mógł dołożyć swój grosz, kupując cegiełkę, by tym samym powiększyć nasze fundusze. Wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Skrudkach, przy ogromnej pomocy rodziców i wsparciu nauczycieli, wnieśli swój wkład w przygotowanie tych imprez.

Zakup sztandaru umożliwili nam również sponsorzy, którzy wsparli nas finansowo. Dzięki nim wiemy, że szkoła ma wielu przyjaciół, na których możemy zawsze liczyć.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęliśmy z myślą, że już niedługo zrealizują się nasze plany. Czas ten poświęciliśmy na pogłębianie wiedzy o naszym patronie Henryku Sienkiewiczu oraz jego twórczości. Swoją wiedzę uczniowie mogli wykazać w licznych konkursach, m.in. wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, konkursie recytacji fragmentów prozy pisarza, wielu konkursach plastycznych. Uczniowie uczestniczyli również w pokazach projekcji adaptacji filmowych powieści naszego patrona.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez abp Stanisława Wielgusa w koncelebrze ks. Stefana Klozy, ks. dziekana Ryszarda Gołdy, ks. kan. Henryka Józefo, ks. kan. Tadeusza Siwkiewicza, ks. kan. Eugeniusza Mikity, ks. kan. Roberta Guza, ks. Andrzeja Mizury w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Parafiance. W trakcie mszy abp Stanisław Wielgus poświęcił sztandar szkoły, zwracając uwagę na ideały, jakie uczniowie powinni czerpać z twórczości swego patrona. Ich symbolem zaś ma być szafirowy sztandar z wyhaftowaną na nim otwartą księgą, pod którą znajduje się kałamarz z zanurzonym srebrnym piórem. Na uwagę zasługuje niezwykła oprawa muzyczna mszy św. w wykonaniu kleryków z seminarium w Lublinie.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach. Zebranych gości powitała Halina Ziemka - dyrektor szkoły. Następnie została przedstawiona historia szkoły od czasów międzywojennych do dnia dzisiejszego. Obecny budynek oddano do użytku we wrześniu 1993 r. W tym roku obchodziliśmy również piętnastolecie istnienia naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Wiesław Kuc, Poseł na Sejm RP Małgorzata Sadurska, Lubelski Kurator Oświaty Jolanta Misiak, Starosta Powiatu Puławskiego Sławomir Kamiński, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, a także sponsorzy, delegacje szkół i poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Osinach. Każdy z zaproszonych gości wygłosił kilka okolicznościowych słów w związku z tak ważnym wydarzeniem dla szkoły.

Duże uznanie wzbudził występ uczniów klas VI, V oraz IV, którzy przygotowali inscenizację fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". W przepięknej scenerii zamku średniowiecznego rozegrała się scena przedstawiająca ślubowanie rycerskie. Całości dopełniła muzyka oddająca charakter tamtych czasów, a także niecodzienne układy taneczne. Wszystko to sprawiło, że gra młodych aktorów zachwyciła wszystkich widzów.

Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich, którzy brali w niej udział. Pozostanie ona na długo w naszej pamięci. Sztandar zaś stanie się symbolem ideałów, jakie w swojej twórczości propagował Henryk Sienkiewicz i w atmosferze których wychowywani są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrudkach.

Justyna Mazur i Anna Łyjak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia