Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Sztandary, sztandary

18 kwietnia 2008 r. Technikum Zespołu Szkół w Żyrzynie otrzymało zaszczytne imię - Żołnierzy Armii Krajowej.

Rozpoczynając starania o przyznanie tak chlubnego imienia społeczność szkoły starała się pozyskać jak najwięcej informacji na temat żołnierzy AK. Armia Krajowa była największą i najlepiej zorganizowaną konspiracyjną siłą zbrojną, która działała w czasie II Wojny Światowej. Jej tragiczna historia jest dziś symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę.

W Zespole Szkół w Żyrzynie od kilku lat zbierano informacje dotyczące działalności AK na naszym terenie. Z żyrzyńskiej ziemi wywodziło się wielu bohaterów, tu wyrośli tak znani dowódcy partyzanccy jak Marian Sikora ps. "Przepiórka" i Marian Warda ps. "Polakowski".

W szkole odbyło się szereg konkursów związanych z historią organizacji. Młodzież uczestniczyła w lekcjach prowadzonych przy współpracy z Muzeum Pod Zegarem w Lublinie oraz IPN-em.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żyrzynie nawiązała współpracę z autorem historycznych publikacji o naszym rejonie - panem Aleksandrem Lewakiem. Jej wynikiem jest książka "Żyrzyńska kwatera żołnierzy AK" . W szkole zorganizowana została wystawa: "Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944-1954".

Młodzież Zespołu Szkół w Żyrzynie od lat opiekuje się kwaterą żołnierzy AK, mieszczącą się na tutejszym cmentarzu.

Heroiczna postawa żołnierzy AK stała się natchnieniem dla społeczności Zespołu Szkół w Żyrzynie. To szczególne imię ma przypominać o męstwie żołnierzy AK, ich gotowości do ponoszenia najwyższych ofiar w obronie Ojczyzny.

Beata Burecka i Barbara Ligieć
Fot. Aleksandra Dybus

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015