Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LGD "Zielony Pierścień"

W jednym z wcześniejszych numerów Gościńca Żyrzyńskiego informowaliśmy Państwa o inicjatywie jaką podjęły gminy z powiatów puławskiego i lubelskiego w sprawie powołania Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień".

3 stycznia odbyło się zebranie założycielskie, a 2 kwietnia 2008 r. na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w Kazimierzu Dolnym zostały wybrane władze Stowarzyszenia.

Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew Pacholik z Urzędu Miasta Nałęczów. Wybrany został także 10-osobowy Zarząd w składzie którego każda z gmin ma swojego przedstawiciela (gmina Żyrzyn - Beata Antoniak) oraz 31-osobowa Rada w składzie której zasiada po 3 przedstawicieli z każdej z gmin oraz jeden przedstawiciel powiatu (z naszej gminy: Beata Osiak, Andrzej Bujek i Waldemar Krzysztof Gędek). Do prac w Komisji Rewizyjnej z naszej gminy został wybrany Jacek Furtak.

W dniu 3 marca 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Działa na obszarze 10 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Członkiem Stowarzyszenia jest także powiat puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km2 z liczbą 63826 mieszkańców.

Lokalna grupa Działania "Zielony Pierścień" zrzesza nie tylko gminy (jednostki publiczne) ale także ich mieszkańców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc mieszkańcom oraz osobom prawnym z obszarów wiejskich w poprawie warunków życia na wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER. Narzędziem niezbędnym do realizacji tego celu i w tej chwili najważniejszym jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W poszczególnych gminach prezes Zbigniew Pacholik organizuje spotkania z mieszkańcami. Przedstawiane są na nich możliwości jakie stoją przed mieszkańcami, obszary w jakich możliwe jest uzyskanie pomocy, zbierane są także informacje na temat przedsięwzięć jakie mieszkańcy chcieliby realizować w swoich gminach.

Wszystkie państwa propozycje zostaną przeanalizowane. Już dziś zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, gdyż jest to najważniejszy dokument umożliwiający pozyskanie środków i wyznaczający kierunki pracy LGD na kolejne lata.

Beata Antoniak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia