Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LGD "Zielony Pierścień"

W jednym z wcześniejszych numerów Gościńca Żyrzyńskiego informowaliśmy Państwa o inicjatywie jaką podjęły gminy z powiatów puławskiego i lubelskiego w sprawie powołania Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień".

3 stycznia odbyło się zebranie założycielskie, a 2 kwietnia 2008 r. na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w Kazimierzu Dolnym zostały wybrane władze Stowarzyszenia.

Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew Pacholik z Urzędu Miasta Nałęczów. Wybrany został także 10-osobowy Zarząd w składzie którego każda z gmin ma swojego przedstawiciela (gmina Żyrzyn - Beata Antoniak) oraz 31-osobowa Rada w składzie której zasiada po 3 przedstawicieli z każdej z gmin oraz jeden przedstawiciel powiatu (z naszej gminy: Beata Osiak, Andrzej Bujek i Waldemar Krzysztof Gędek). Do prac w Komisji Rewizyjnej z naszej gminy został wybrany Jacek Furtak.

W dniu 3 marca 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Działa na obszarze 10 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Członkiem Stowarzyszenia jest także powiat puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km2 z liczbą 63826 mieszkańców.

Lokalna grupa Działania "Zielony Pierścień" zrzesza nie tylko gminy (jednostki publiczne) ale także ich mieszkańców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc mieszkańcom oraz osobom prawnym z obszarów wiejskich w poprawie warunków życia na wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER. Narzędziem niezbędnym do realizacji tego celu i w tej chwili najważniejszym jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W poszczególnych gminach prezes Zbigniew Pacholik organizuje spotkania z mieszkańcami. Przedstawiane są na nich możliwości jakie stoją przed mieszkańcami, obszary w jakich możliwe jest uzyskanie pomocy, zbierane są także informacje na temat przedsięwzięć jakie mieszkańcy chcieliby realizować w swoich gminach.

Wszystkie państwa propozycje zostaną przeanalizowane. Już dziś zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, gdyż jest to najważniejszy dokument umożliwiający pozyskanie środków i wyznaczający kierunki pracy LGD na kolejne lata.

Beata Antoniak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015