Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr V/2006
Ostatnio dodane
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Wycieczka Grupy Rekonstrukcji Historycznych do Warszawy

Ten wyjazd zostanie na długo w pamięci jego uczestnikom. 28 czerwca 2006 r. na zaproszenie Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej, Grupa Rekonstrukcji Historycznych działająca przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach udała się do Warszawy, aby zwiedzić Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Gmach Sejmu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych powstała w Osinach dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza proboszcza Andrzeja Mizury. Grupa zrzesza głównie młodych chłopców, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Chłopcy po raz pierwszy pokazali się w naszej gminie na uroczystościach z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas których brali udział w rekonstrukcji działań batalistycznych z okresu II Wojny Światowej. Właśnie podczas tej uroczystości grupę poznała Pani Poseł Małgorzata Sadurska, która w ramach nagrody zaangażowała się w organizację wycieczki dla nich.

Na wycieczkę chłopcy przygotowali się jak na grupę rekonstrukcji historycznych przystało: założyli mundury wojskowe i w pełnym rynsztunku wysiedli obok Belwederu w Warszawie. Tam szybko uformowali szyk i przemaszerowali pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Chwilę zaczekali na Panią Poseł i wspólnie wkroczyli do gmachu. Wejście do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie jest łatwe - musieli przejść gruntowną kontrolę. Wycieczkowicze z zaciekawieniem słuchali przewodnika podczas zwiedzania zabytkowego budynku.

Siedziba dzisiejszej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstała na początku XX wieku z przeznaczeniem na siedzibę Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suwarowa. Wraz z wybuchem I wojny światowej magistrat Warszawy zorganizował w głównym gmachu szpital miejski na 1500 łóżek. Podczas okupacji niemieckiej budynek zajęto na forteczny szpital wojskowy. Od listopada 1918 roku dysponentem gmachu został Szkoła Podchorążych Piechoty. Spośród jej słuchaczy rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu, a 29 listopada zamieszkał tam Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa. Jesienią 1926 r. rozpoczął się remont budynku, podczas którego dobudowano środkowe skrzydło. Przebudowany gmach przejął na swoją siedzibę Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, na czele którego stanął Marszałek Józef Piłsudski. Skrzydło południowe zajęte zostało przez zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz zasoby Muzeum Polskiego w Raaperswill, które zdeponowane były tam do czasu wybudowania Muzeum Narodowego. We wrześniu 1939 r. gmach został zbombardowany. Spłonęła zarówno Centralna Biblioteka Wojskowa, jak też księgozbiór Biblioteki Rapperswillskiej.

Parter budynku i północne skrzydło zostały zajęte przez oddziały SS. Natomiast zrujnowane skrzydło południowe wraz z przyległym ogrodem stało się miejscem egzekucji ludności Warszawy i palenia zwłok. Po II wojnie światowej obiekty przeszły na własność państwa. Przebudowa gmachu trwała do 1948 roku.

W skrzydle środkowym nadbudowano salę kolumnową. Gmach przeznaczony został na siedzibę Rady Państwa dlatego niektóre sale, hol główny oraz klatka schodowa prowadząca na I piętro uzyskały wygląd reprezentacyjny. W latach 1953-1996 w gmachu mieścił się Urząd Rady Ministrów, a od 1997 r. do chwili obecnej gmach przeznaczony jest na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie na co dzień pracuje Premier i odbywają się cotygodniowe posiedzenia Rady Ministrów. W gmachu tym premier przyjmuje zagranicznych gości, przede wszystkim szefów rządów różnych państw, delegacje oficjalne z kraju i ze świata. Do najciekawszych miejsc jakie odwiedzili wycieczkowicze zaliczyć należy sale: Kościuszkowską, Kolumnową, Obrazową, Świetlikową, im. Frycza Modrzewskiego oraz przeszklony hol przed dawnym gabinetem premiera na I piętrze.

W sali im. Frycza Modrzewskiego, gdzie obecnie obraduje Rada Ministrów chłopcy mogli poczuć się jak ministrowie przymierzając się do zajmowanych przez poszczególnych ministrów miejsc. Po kilku minutach przeznaczonych na wykonanie fotografii grupa opuściła budynek i udała na zwiedzanie gmachu Sejmu.

Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się od sali posiedzeń powstałej w latach 1925-1928. Ponieważ Sejm nie obradował w tym dniu, grupa mogła wejść i zobaczyć jak sala ta wygląda "na żywo". Okazało się jednak że Sejm nie jest w tym dniu zupełnie pusty, gdyż grupa spotkała Posła Marka Kuchcińskiego - Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Następnie grupa uroczyście przemaszerowała przez hol główny. Wojsko maszerujące po trójbarwnej marmurowej posadzce słychać było chyba na całym holu. Nic więc dziwnego, że zwróciło uwagę oczekujących tam dziennikarzy, którzy nakręcili o chłopcach krótki reportaż. W drodze do sali posiedzeń senatu żołnierze spotkali Posła Przemysława Gosiewskiego, który nie omieszkał przerwać wywiadu i porozmawiać z naszymi chłopakami. Pan Poseł gratulował postawy i zaangażowania w wychowywaniu młodzieży w duchu patriotycznym.

Kolejną atrakcją był obiad w restauracji sejmowej. Po posiłku wszyscy udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzeba podkreślić, że postawa i wygląd naszych chłopców był atrakcją dla innych zwiedzających, jak też samych pracowników muzeum. Ksiądz Andrzej Mizura, Pani Poseł Małgorzata Sadurska jak też Pani Sekretarz Iwona Góźdź nie ukrywali, jak bardzo są zadowoleni i dumni z postawy chłopców. Miłym akcentem kończącym wyjazd były podziękowania złożone na ręce Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej oraz Pani Sekretarz Iwony Góźdź.

B.A.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015