Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr V/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Wakacje w Ośrodkach Przedszkolnych

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego stworzyła program "Gdy nie ma przedszkola", którego długofalowym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy tych najmłodszych, jak również ich opiekunów na terenie Gminy Żyrzyn powstało 6 ośrodków edukacji przedszkolnej, które funkcjonują pod nazwą: "Kluby Przedszkolaka". Ośrodki te działają w Bałtowie, Borysowie, Kośminie, Osinach, Skrudkach oraz Żerdzi i skupiają w sumie ok. 80 dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat odbywają się 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Program oparty jest na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Na strukturę programu składają się:

Zadania nauczycieli - do których należy stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania, zachęcenie do podejmowania prób, pokonywania trudności, towarzyszenie, wsparcie, uznanie, podziw, oraz rozumienie sposobu odbierania świata przez dzieci.

Zadania rodziców - to przede wszystkim wspieranie dziecka w procesie adaptacji, obserwacja rozwoju dziecka, wspieranie nauczyciela w codziennym funkcjonowaniu Ośrodka, rozwój umiejętności wychowawczych.

Dziecko - dla nas jest osobą niepowtarzalną, aktywną we własnej edukacji i potrzebującą stwarzania możliwości i przestrzeni dla swojej aktywności.

Metody pracy: obserwacja, diagnoza potrzeb i potencjału, indywidualizacja, zintegrowany program edukacji, praca metodą projektów.

Zakres edukacji: przyrodnicza, społeczna, językowa, matematyczna, ruchowa, muzyczna i plastyczna.

W wakacje, w trzech Ośrodkach przedszkolnych, w Bałtowie, w Osinach i w Skrudkach, odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku od 3-10 lat.

Dzieci spotykały się trzy razy w tygodni by w atrakcyjny sposób spędzić czas, poznać nowych kolegów.

Uczestniczące w programie maluchy brały udział w rożnych zabawach indywidualnych i zespołowych, zarówno w salach przedszkolnych jak i na powietrzu. Zawsze pod czujnym okiem wychowawczyń i opiekunów.

Zajęcia te mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu jakie Ośrodki otrzymały z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego do projektu "Spójrz na mnie i podążaj za mną".

Dzieci, które przychodziły spędzić swój wolny wakacyjny czas w ośrodkach nigdy nie narzekały na nudę. Za rok też chcą spędzać wakacje ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015