Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr V/2006
Ostatnio dodane
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Wakacje w Ośrodkach Przedszkolnych

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego stworzyła program "Gdy nie ma przedszkola", którego długofalowym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy tych najmłodszych, jak również ich opiekunów na terenie Gminy Żyrzyn powstało 6 ośrodków edukacji przedszkolnej, które funkcjonują pod nazwą: "Kluby Przedszkolaka". Ośrodki te działają w Bałtowie, Borysowie, Kośminie, Osinach, Skrudkach oraz Żerdzi i skupiają w sumie ok. 80 dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat odbywają się 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Program oparty jest na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Na strukturę programu składają się:

Zadania nauczycieli - do których należy stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania, zachęcenie do podejmowania prób, pokonywania trudności, towarzyszenie, wsparcie, uznanie, podziw, oraz rozumienie sposobu odbierania świata przez dzieci.

Zadania rodziców - to przede wszystkim wspieranie dziecka w procesie adaptacji, obserwacja rozwoju dziecka, wspieranie nauczyciela w codziennym funkcjonowaniu Ośrodka, rozwój umiejętności wychowawczych.

Dziecko - dla nas jest osobą niepowtarzalną, aktywną we własnej edukacji i potrzebującą stwarzania możliwości i przestrzeni dla swojej aktywności.

Metody pracy: obserwacja, diagnoza potrzeb i potencjału, indywidualizacja, zintegrowany program edukacji, praca metodą projektów.

Zakres edukacji: przyrodnicza, społeczna, językowa, matematyczna, ruchowa, muzyczna i plastyczna.

W wakacje, w trzech Ośrodkach przedszkolnych, w Bałtowie, w Osinach i w Skrudkach, odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku od 3-10 lat.

Dzieci spotykały się trzy razy w tygodni by w atrakcyjny sposób spędzić czas, poznać nowych kolegów.

Uczestniczące w programie maluchy brały udział w rożnych zabawach indywidualnych i zespołowych, zarówno w salach przedszkolnych jak i na powietrzu. Zawsze pod czujnym okiem wychowawczyń i opiekunów.

Zajęcia te mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu jakie Ośrodki otrzymały z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego do projektu "Spójrz na mnie i podążaj za mną".

Dzieci, które przychodziły spędzić swój wolny wakacyjny czas w ośrodkach nigdy nie narzekały na nudę. Za rok też chcą spędzać wakacje ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015