Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr V/2006
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Pielgrzymkowym szlakiem

Sierpień nieodzownie kojarzy się nam z pielgrzymkami na Jasną Górę. Na pątniczy szlak wyruszają wierni (zarówno starsi jak i najmłodsi), nawet z najbardziej odległych zakątków kraju.

Większość pątników co wieczór rozbija namioty, a wieczorne apele jasnogórskie i poranne msze święte odprawiane są niemal zawsze pod gołym niebem. Noclegi w domach czy w stodołach uchodzą za luksus, który trafia się nielicznym. Nieraz trzeba zadowolić się kawałkiem chleba i kubkiem wody ze studni, ale wszystkich przepełnia radość. To ona ujawniała się podczas pląsów, tańców i leczącej wszelkie rany powszechnej zabawie, celebrowanej na gospodarskim podwórzu lub kawałku pastwiska - po zakończeniu wieczornego apelu.

Każdego dnia drogi grupy pielgrzymów uczestniczą w wielu zajęciach i ćwiczeniach duchowych: msza święta z homilią (zwykle przed wyruszeniem na trasę), pacierze poranne, godzinki, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, Anioł Pański, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (z licznymi intencjami na kartkach), droga krzyżowa. Pomiędzy ćwiczeniami duchowymi i modlitwami śpiewa się piosenki religijne.

Podczas postojów pielgrzymi wchodzą do kościołów na chwilę adoracji. Co wieczór, zazwyczaj w miejscowych kościołach, odprawia się półgodzinny apel maryjny, w którym uczestniczą nie tylko pątnicy, ale również parafianie. Nie bez przyczyny nazywa się pielgrzymkę "rekolekcjami w drodze".

Służby medyczne również biorą czynny udział we wspólnym pielgrzymowaniu. Zapewniają opiekę medyczną w czasie każdego etapu, a po dojściu na nocleg uruchamiają punkt medyczny dla niedomagających. Większość trasy przebiega drogami publicznymi, na których panuje spory ruch samochodowy. Jest to bardzo niebezpieczne dla idących pieszo.

Regulacją ruchu i zabezpieczeniem drogowym pielgrzymki zajmują się służby porządkowe. Na trasie nieodzowną funkcję pełni posługa muzyczna, grająca na różnych instrumentach, która niejednemu dodaje sił ku dalszemu pielgrzymowaniu.

Z 4 na 5 sierpnia Gmina Żyrzyn po raz kolejny gościła pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Parafianie z Parafii Żyrzyn i Osiny bardzo serdecznie przyjęli pielgrzymów częstując ich obiadem. Wszyscy byli przyjęci "pod dach" w domach gospodarzy i remizach strażackich. W ten sposób parafianie chcieli poczuć się choć trochę jak pielgrzymi.

Jan Paweł II pisze: "Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi.".

A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015