Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr V/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Wakacyjna szkoła tkactwa

Jeśli mówimy o tkactwie, chodnikach czy pasiakach, to większość z mieszkańców naszej Gminy myśli o Pani Krysi Nakoniecznej z Borysowa. To właśnie Ona niestrudzenie od kilkudziesięciu lat tka pasiaki, zapaski, chodniki, kilimy. A jak sama mówi, osób o takiej pasji i wytrwałości jest coraz mniej, dlatego postanowiła zachęcać do tego rzemiosła najmłodszych mieszkańców swojej miejscowości, w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie...".

W maju tego roku z jej inicjatywy powstało młodzieżowe ognisko myśli twórczej "Iskra". Skupia ono 20 młodych osób. Kilkoro z nich postanowiło spędzić te wakacje przy warsztacie tkackim. Dzieci przychodziły na warsztaty dwa razy w tygodniu, aby systematycznie i wytrwale pod czujnym okiem Pani Krysi pogłębiać swoje umiejętności tkackie.

W okresie od lipca do września udało jej się przeszkolić kilka osób w tym zawodzie, które mogą już się pochwalić swoimi pracami.

Atmosfera jaka panowała w tkackiej pracowni była wspaniała - wspomina Pani Nakonieczna. Dzieci się śmiały i mówiły, że uczestnictwo w zajęciach jest lekarstwem na wszelkie smutki dnia codziennego. Spotkania dzieci w warsztacie to nie tylko żmudna praca nad przeplataniem nitek, ale również możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, wspomnień i bycia ze sobą.

Wszystkie wykonane prace to dzieła unikatowe - bezcenne ze względu na ilość uczuć włożonych w ich wykonanie. Prace dzieci będzie można oglądać i podziwiać podczas Gminnej Wystawy Rękodzieła Ludowego i Zanikającego Rzemiosła, która odbędzie się w dniu 15.10.2006 w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015