Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VI/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Harcerze z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

"Żyjesz tu, teraz. Hic et nunc
Masz jedno życie, jeden punkt.
Co zdążysz zrobić to zostanie,
Choćby ktoś inne mógł mieć zdanie."

Czesław Miłosz

Już od grudnia ubiegłego roku nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Postać tak zacnego Patrona zobowiązuje. Postanowiliśmy więc zaszczepić wśród nas harcerski styl życia. Na styl ten składa się uznanie prymatu wartości duchowych nad materialnymi, postawa osobistego zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, spolegliwość - używając pięknego sformułowania profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Braterskie wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, poczucie, ze jego potrzeby są ważniejsze od moich. Na ten styl składa się konieczność ciągłego rozwoju, ciągłego doskonalenia się pod każdym względem: moralnym, intelektualnym, także fizycznym.

Podjęliśmy zatem wysiłek stworzenia w naszym Gimnazjum drużyny harcerskiej. Ta propozycja znalazła nieoczekiwany odzew wśród młodzieży. Dzieci są bardzo chętne do współpracy i otwarte na nasze propozycje. Aby nasze przedsięwzięcie się powiodło potrzebne jest finansowe wsparcie ludzi dobrej woli dlatego też szukamy u wszystkich wsparcia. Wszyscy do których się zwracamy nie odmawiają nam wsparcia i starają się pomóc na miarę swoich możliwości.

Bardzo cieszy zaangażowanie rodziców, którzy robią wszystko aby umożliwić swoim pociechom udział w zajęciach.

Pieniądze potrzebne nam są przede wszystkim na zagospodarowanie budynku i stworzenie w nim Harcówki. Tam odbywać się będą zbiórki oraz zajęcia, które przygotowaliśmy z myślą o naszych podopiecznych.: klasa szachowa, zajęcia na siłowni, zajęcia medialne, nauka gry na gitarze, zajęcia z języka angielskiego, klub filmowy.

Ponieważ w przyszłym roku obchodzić będziemy stulecie powstania światowego skautingu, podobnie jak wiele innych drużyn w naszym kraju przystąpiliśmy do programu "Jeden świat jedno przyrzeczenie", w ramach którego realizować będziemy zadania w trzech działach: Jedność, Świat, Przyrzeczenie.

Organizować będziemy wyjazdy na basen, rajdy, biwaki, obozy. Wszystkie zajęcia odbywają się na zasadzie wolontariatu. Obiecujemy zrobić wszystko, aby codzienność stała się wartościowa, aby kształtem stawała się każda wspólnie spędzona. chwila. O wszystkich naszych poczynaniach informować postaramy się na bieżąco.

Beata Osiak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015