Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VI/2006
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Harcerze z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

"Żyjesz tu, teraz. Hic et nunc
Masz jedno życie, jeden punkt.
Co zdążysz zrobić to zostanie,
Choćby ktoś inne mógł mieć zdanie."

Czesław Miłosz

Już od grudnia ubiegłego roku nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Postać tak zacnego Patrona zobowiązuje. Postanowiliśmy więc zaszczepić wśród nas harcerski styl życia. Na styl ten składa się uznanie prymatu wartości duchowych nad materialnymi, postawa osobistego zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, spolegliwość - używając pięknego sformułowania profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Braterskie wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, poczucie, ze jego potrzeby są ważniejsze od moich. Na ten styl składa się konieczność ciągłego rozwoju, ciągłego doskonalenia się pod każdym względem: moralnym, intelektualnym, także fizycznym.

Podjęliśmy zatem wysiłek stworzenia w naszym Gimnazjum drużyny harcerskiej. Ta propozycja znalazła nieoczekiwany odzew wśród młodzieży. Dzieci są bardzo chętne do współpracy i otwarte na nasze propozycje. Aby nasze przedsięwzięcie się powiodło potrzebne jest finansowe wsparcie ludzi dobrej woli dlatego też szukamy u wszystkich wsparcia. Wszyscy do których się zwracamy nie odmawiają nam wsparcia i starają się pomóc na miarę swoich możliwości.

Bardzo cieszy zaangażowanie rodziców, którzy robią wszystko aby umożliwić swoim pociechom udział w zajęciach.

Pieniądze potrzebne nam są przede wszystkim na zagospodarowanie budynku i stworzenie w nim Harcówki. Tam odbywać się będą zbiórki oraz zajęcia, które przygotowaliśmy z myślą o naszych podopiecznych.: klasa szachowa, zajęcia na siłowni, zajęcia medialne, nauka gry na gitarze, zajęcia z języka angielskiego, klub filmowy.

Ponieważ w przyszłym roku obchodzić będziemy stulecie powstania światowego skautingu, podobnie jak wiele innych drużyn w naszym kraju przystąpiliśmy do programu "Jeden świat jedno przyrzeczenie", w ramach którego realizować będziemy zadania w trzech działach: Jedność, Świat, Przyrzeczenie.

Organizować będziemy wyjazdy na basen, rajdy, biwaki, obozy. Wszystkie zajęcia odbywają się na zasadzie wolontariatu. Obiecujemy zrobić wszystko, aby codzienność stała się wartościowa, aby kształtem stawała się każda wspólnie spędzona. chwila. O wszystkich naszych poczynaniach informować postaramy się na bieżąco.

Beata Osiak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015