Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Grudzień - czas podsumowań

Czas płynie nieubłaganie szybko i już mamy miesiąc grudzień, który jest zwiastunem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz miesiącem podsumowań, rozliczeń i planów na przyszłość.

W październiku minął pierwszy rok działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn. Towarzystwo powstało, aby realizować zadania jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i samej Gminy Żyrzyn. Pomimo tego, że STOK jest jeszcze organizacją bardzo młodą, to ma już za sobą wiele osiągnięć, którymi chcielibyśmy się pochwalić na łamach Gościńca Żyrzyńskiego.

W roku 2006 napisaliśmy 5 projektów na dofinansowanie różnych działań do organizacji pozarządowych. Dwa z nich zostały nagrodzone i otrzymaliśmy dotację, na dwa kolejne nie otrzymaliśmy dotacji, ale mimo to są realizowane ze środków własnych. Pierwszy projekt, który napisaliśmy i na który otrzymaliśmy dofinansowanie o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", skierowaliśmy do Fundacji Jana Amosa Komeńskiego.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci z ich udziałem. Jeden raz w tygodniu dzieci razem z rodzicami spotykały się w Domu Strażaka w Żyrzynie oraz w Szkole Podstawowej w Skrudkach by pod czujnym okiem opiekunów, pań nauczycielek z Przedszkola w Żyrzynie i Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i Skrudkach rozwijąc swoje zainteresowania plastyczne, teatralne i taneczne. Dorośli: nauczyciele, opiekunowie świetlic, rodzice, animatorzy kultury spotykali się m.in. na warsztatach teatralnych, które prowadził wybitny fachowiec Michał Stanowski - przedstawiciel polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Na wszystkie działania otrzymaliśmy 20650 zł. W wyniku zajęć przeprowadzonych z dziećmi w Domu Strażaka przez nauczycieli Przedszkola i Szkoły Podstawowej, powstała dodatkowa grupa przedszkolna w Przedszkolu w Żyrzynie oraz świetlica wiejska w Bałtowie, której opiekunem jest nasz rodzimy malarz i nauczyciel Pan Marek Andała.

Złożyliśmy również wniosek do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi do programu Stypendia Pomostowe Dyplom z marzeń na ufundowanie 9 stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z naszej gminy. O projekcie i uroczystości, na której zostały wręczone stypendia piszemy na stronach 4-5. Na ten projekt otrzymaliśmy 17500 zł z FEP z siedzibą w Łodzi i Fundacji Wspomagania Wsi i z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie 9000 zł.

Napisaliśmy projekt pt. "Grupy zabawowe" na który nie otrzymaliśmy dotacji, ale i tak jest realizowany ze środków własnych gminy i STOK-u.


W ramach tego projektu zostały m.in. zakupione sztalugi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach i Żyrzynie

Powstał też projekt do programu "Równać szanse" na działania dla naszej drużyny harcerskiej i tu również nie otrzymaliśmy dotacji, ale wszystkie zamierzone w projekcie działania drużyna realizuje pod czujnym okiem opiekuna pani Beaty Osiak.

Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad stworzeniem "Gminnej strategii edukacji elementarnej", która została przyjęta uchwałą przez Radę Gminy.

Jako, że miesiąc grudzień jest miesiącem planów tak też i my mamy wiele nowych pomysłów na nadchodzący rok. I zapewne tak jak i w tym roku część z nich będzie zrealizowana, a część z nich będzie nowym doświadczeniem i lekcją na przyszłość.

Korzystając z okazji chcemy przesłać wszystkim czytelnikom Gościńca Żyrzyńskiego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i powodzenia.

Zarząd STOK

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia