Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Grudzień - czas podsumowań

Czas płynie nieubłaganie szybko i już mamy miesiąc grudzień, który jest zwiastunem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz miesiącem podsumowań, rozliczeń i planów na przyszłość.

W październiku minął pierwszy rok działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn. Towarzystwo powstało, aby realizować zadania jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i samej Gminy Żyrzyn. Pomimo tego, że STOK jest jeszcze organizacją bardzo młodą, to ma już za sobą wiele osiągnięć, którymi chcielibyśmy się pochwalić na łamach Gościńca Żyrzyńskiego.

W roku 2006 napisaliśmy 5 projektów na dofinansowanie różnych działań do organizacji pozarządowych. Dwa z nich zostały nagrodzone i otrzymaliśmy dotację, na dwa kolejne nie otrzymaliśmy dotacji, ale mimo to są realizowane ze środków własnych. Pierwszy projekt, który napisaliśmy i na który otrzymaliśmy dofinansowanie o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", skierowaliśmy do Fundacji Jana Amosa Komeńskiego.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci z ich udziałem. Jeden raz w tygodniu dzieci razem z rodzicami spotykały się w Domu Strażaka w Żyrzynie oraz w Szkole Podstawowej w Skrudkach by pod czujnym okiem opiekunów, pań nauczycielek z Przedszkola w Żyrzynie i Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i Skrudkach rozwijąc swoje zainteresowania plastyczne, teatralne i taneczne. Dorośli: nauczyciele, opiekunowie świetlic, rodzice, animatorzy kultury spotykali się m.in. na warsztatach teatralnych, które prowadził wybitny fachowiec Michał Stanowski - przedstawiciel polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Na wszystkie działania otrzymaliśmy 20650 zł. W wyniku zajęć przeprowadzonych z dziećmi w Domu Strażaka przez nauczycieli Przedszkola i Szkoły Podstawowej, powstała dodatkowa grupa przedszkolna w Przedszkolu w Żyrzynie oraz świetlica wiejska w Bałtowie, której opiekunem jest nasz rodzimy malarz i nauczyciel Pan Marek Andała.

Złożyliśmy również wniosek do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi do programu Stypendia Pomostowe Dyplom z marzeń na ufundowanie 9 stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z naszej gminy. O projekcie i uroczystości, na której zostały wręczone stypendia piszemy na stronach 4-5. Na ten projekt otrzymaliśmy 17500 zł z FEP z siedzibą w Łodzi i Fundacji Wspomagania Wsi i z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie 9000 zł.

Napisaliśmy projekt pt. "Grupy zabawowe" na który nie otrzymaliśmy dotacji, ale i tak jest realizowany ze środków własnych gminy i STOK-u.


W ramach tego projektu zostały m.in. zakupione sztalugi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach i Żyrzynie

Powstał też projekt do programu "Równać szanse" na działania dla naszej drużyny harcerskiej i tu również nie otrzymaliśmy dotacji, ale wszystkie zamierzone w projekcie działania drużyna realizuje pod czujnym okiem opiekuna pani Beaty Osiak.

Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad stworzeniem "Gminnej strategii edukacji elementarnej", która została przyjęta uchwałą przez Radę Gminy.

Jako, że miesiąc grudzień jest miesiącem planów tak też i my mamy wiele nowych pomysłów na nadchodzący rok. I zapewne tak jak i w tym roku część z nich będzie zrealizowana, a część z nich będzie nowym doświadczeniem i lekcją na przyszłość.

Korzystając z okazji chcemy przesłać wszystkim czytelnikom Gościńca Żyrzyńskiego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i powodzenia.

Zarząd STOK

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015