Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Z potrzeby serca, w nagrodę za ciężką pracę

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Słowa te były mottem uroczystości jaka odbyła się z okazji przyznania stypendiów dla studentów I roku studiów dziennych magisterskich, mieszkańców naszej gminy. Uroczystość odbyła się w dniu 05.11.2006 w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, a gospodarzem uroczystości było Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK).


Prezes STOK-u Leszek Gorgol czytając kolejne nazwiska stypendystów, gratulował im wspaniałej postawy i życzył dużych osiągnięć w nauce

Podczas uroczystości zostały wręczone dziewięciu młodym ludziom certyfikaty uprawniające do otrzymywania stypendium. Kwota, którą otrzyma każdy stypendysta wynosi 3500 zł w ciągu roku. Pieniądze te pozyskało Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn przystępując do Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z marzeń" z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość poprowadził Prezes STOK-u Leszek Gorgol, który przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka, Wicestarostę Powiatu Puławskiego Tomasza Jaremka, wszystkich dyrektorów szkół z terenu gminy, księży z parafii w Żyrzynie, dyrektorów szkół średnich, których absolwentami są stypendyści: Wiesława Sowę - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, Henryka Głosa - dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Andrzeja Teodorowicza - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, Beatę Trzcińską-Staszczyk - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, Marka Matyjankę - dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele biznesu m.in.: Mirosław Grzęda - prezes "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o., Czesław Byczek - prezes PRB Termochem, Marek Flasiński - prezes Izby Gospodarczej w Puławach, Jolanta Flasińska - dyrektor Internusu w Puławach.


Nasi stypendyści - od lewej: Michał Moskal, Bartek Szczepaniak, Dorota Grobel, Dominika Doktór, Monika Sikora, Grzegorz Sarzyński i nieobecni na zdjęciu: Paulina Matys, Zuzana Szczepaniak, Agnieszka Gągała

Bohaterom uroczystości - stypendystom, towarzyszyli rodzice, których prezes STOK szczególnie ciepło przywitał i gratulował im wspaniałych osiągnięć dzieci.

Kontynuując swoje wystąpienie pan Leszek Gorgol w skrócie opowiedział o działalności STOK-u w mijającym roku oraz przybliżył istotę projektu "Dyplom z marzeń". "Celem projektu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo dla niej trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poza miejscem zamieszkania. Aby otrzymać stypendium należało spełnić określone w regulaminie FEP (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości) warunki: należało być tegorocznym maturzystą, wynik uzyskany z egzaminu maturalnego powinien wynosić 90 pkt, a dochód miesięczny w rodzinie nie powinien przekraczać 504 zł netto na osobę. Dzieło, które rozpoczyna STOK nie jest tylko działaniem jednorazowym, lecz programem w którym chcemy uczestniczyć w latach następnych z pomocą pieniędzy spoza naszej Gminy oraz od partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych".


Dyrektorzy szkół do których uczęszczali stypendyści uświetnili uroczystość wręczając swoim absolwentom certyfikaty

Miłą niespodzianką dla przybyłych był koncert piosenki poetyckiej Grupy Teatralnej "Prosto z mostu" z młodzieżowego domu Kultury w Dęblinie, który został nagrodzony przez uczestników ogromnymi brawami.


Na uroczystości spotkali się ludzie nauki, przedstawiciele samorządu i biznesu

Na zakończenie uroczystości w imieniu stypendystów słowa podziękowania skierowała do organizatorów, darczyńców i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego programu i pozyskania pieniędzy Paulina Matys - stypendystka i studentka Politechniki Lubelskiej.


Organizatorzy oraz rodzice włożyli dużo trudu i zaangażowania w przygotowanie uroczystości

Uroczystości towarzyszyły wielkie emocje, była wielka radość stypendystów, były łzy wzruszenia rodziców oraz radość i łezka w oku darczyńców.


Ks. E. Mikita i ks. T. Surma gratulowali wspaniałych osiągnięć Paulinie oraz pozostałym stypendystom


Specjalne podziękowanie dla harcerzy z naszego Gimnazjum za pomoc podczas uroczystości złożył ks. Eugeniusz Mikita

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia