Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Z potrzeby serca, w nagrodę za ciężką pracę

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Słowa te były mottem uroczystości jaka odbyła się z okazji przyznania stypendiów dla studentów I roku studiów dziennych magisterskich, mieszkańców naszej gminy. Uroczystość odbyła się w dniu 05.11.2006 w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, a gospodarzem uroczystości było Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK).


Prezes STOK-u Leszek Gorgol czytając kolejne nazwiska stypendystów, gratulował im wspaniałej postawy i życzył dużych osiągnięć w nauce

Podczas uroczystości zostały wręczone dziewięciu młodym ludziom certyfikaty uprawniające do otrzymywania stypendium. Kwota, którą otrzyma każdy stypendysta wynosi 3500 zł w ciągu roku. Pieniądze te pozyskało Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn przystępując do Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z marzeń" z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość poprowadził Prezes STOK-u Leszek Gorgol, który przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka, Wicestarostę Powiatu Puławskiego Tomasza Jaremka, wszystkich dyrektorów szkół z terenu gminy, księży z parafii w Żyrzynie, dyrektorów szkół średnich, których absolwentami są stypendyści: Wiesława Sowę - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, Henryka Głosa - dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Andrzeja Teodorowicza - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, Beatę Trzcińską-Staszczyk - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, Marka Matyjankę - dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele biznesu m.in.: Mirosław Grzęda - prezes "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o., Czesław Byczek - prezes PRB Termochem, Marek Flasiński - prezes Izby Gospodarczej w Puławach, Jolanta Flasińska - dyrektor Internusu w Puławach.


Nasi stypendyści - od lewej: Michał Moskal, Bartek Szczepaniak, Dorota Grobel, Dominika Doktór, Monika Sikora, Grzegorz Sarzyński i nieobecni na zdjęciu: Paulina Matys, Zuzana Szczepaniak, Agnieszka Gągała

Bohaterom uroczystości - stypendystom, towarzyszyli rodzice, których prezes STOK szczególnie ciepło przywitał i gratulował im wspaniałych osiągnięć dzieci.

Kontynuując swoje wystąpienie pan Leszek Gorgol w skrócie opowiedział o działalności STOK-u w mijającym roku oraz przybliżył istotę projektu "Dyplom z marzeń". "Celem projektu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo dla niej trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poza miejscem zamieszkania. Aby otrzymać stypendium należało spełnić określone w regulaminie FEP (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości) warunki: należało być tegorocznym maturzystą, wynik uzyskany z egzaminu maturalnego powinien wynosić 90 pkt, a dochód miesięczny w rodzinie nie powinien przekraczać 504 zł netto na osobę. Dzieło, które rozpoczyna STOK nie jest tylko działaniem jednorazowym, lecz programem w którym chcemy uczestniczyć w latach następnych z pomocą pieniędzy spoza naszej Gminy oraz od partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych".


Dyrektorzy szkół do których uczęszczali stypendyści uświetnili uroczystość wręczając swoim absolwentom certyfikaty

Miłą niespodzianką dla przybyłych był koncert piosenki poetyckiej Grupy Teatralnej "Prosto z mostu" z młodzieżowego domu Kultury w Dęblinie, który został nagrodzony przez uczestników ogromnymi brawami.


Na uroczystości spotkali się ludzie nauki, przedstawiciele samorządu i biznesu

Na zakończenie uroczystości w imieniu stypendystów słowa podziękowania skierowała do organizatorów, darczyńców i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego programu i pozyskania pieniędzy Paulina Matys - stypendystka i studentka Politechniki Lubelskiej.


Organizatorzy oraz rodzice włożyli dużo trudu i zaangażowania w przygotowanie uroczystości

Uroczystości towarzyszyły wielkie emocje, była wielka radość stypendystów, były łzy wzruszenia rodziców oraz radość i łezka w oku darczyńców.


Ks. E. Mikita i ks. T. Surma gratulowali wspaniałych osiągnięć Paulinie oraz pozostałym stypendystom


Specjalne podziękowanie dla harcerzy z naszego Gimnazjum za pomoc podczas uroczystości złożył ks. Eugeniusz Mikita

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015