Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Samorząd gminny rozpoczął nową kadencję

W wyborach samorządowych, które odbyły się 12 listopada mieszkańcy naszej gminy wybierali wójta i radnych Rady Gminy Żyrzyn, a także radnych Rady Powiatu Puławskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Spośród 5237 uprawnionych do głosowania 2874 mieszkańców uczestniczyło w wyborach, frekwencja wyborcza wyniosła 54,88%. W wyborach gminnych uczestniczyło 6 komitetów wyborczych. Decyzją wyborców poszczególne listy kandydatów otrzymały głosów ważnych:

  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006: 2190 (55,58%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN: 1163(29,67%)
  • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej: 213 (5,44%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI PUŁAWSKIEJ: 138 (3,52%)
  • Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego: 123 (3,14%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców "STRAŻAK BORYSÓW": 92 (2,47%)

Mandat radnych Rady Gminy Żyrzyn uzyskało 12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006, 2 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN i 1 radny z Komitetu Wyborczego Wyborców "STRAŻAK BORYSÓW".


Rada Gminy Żyrzyn w nowym składzie

O stanowisko Wójta Gminy Żyrzyn ubiegało się dwóch kandydatów: Pan Andrzej Bujek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006 i Pan Stefan Szaruga zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN.

W tych wyborach mieszkańcy oddali 2803 głosów ważnych. Pan Andrzej Bujek uzyskał poparcie 1944 wyborców (69,35%), na jego konkurenta głosowało 859 wyborców (30,65%).

W wyborach do Rady Powiatu Puławskiego gmina Żyrzyn łączyła 3-mandatowy okręg wyborczy z gminą Końskowola. Mandat radnego uzyskał Pan Tomasz Jaremek, na którego głosowało 771 wyborców. Pozostałe dwa mandaty uzyskali mieszkańcy gminy Końskowola Pan Witold Popiołek z liczbą głosów 760 i Pan Henryk Bartuzi 369 głosów.

W Sejmiku Województwa Lubelskiego zasiada jeden przedstawiciel z terenu Powiatu Puławskiego Pan Marek Flasiński.

W poniedziałek 27 listopada odbyła się pierwsza sesja nowowybranej Rady Gminy Żyrzyn, w trakcie której radni składając ślubowanie objęli swoje mandaty.

W kadencji 2006-2010 w Radzie Gminy Żyrzyn obowiązki radnych będą wypełniali: Franciszek Bernat, Grzegorz Chojak, Bogusław Drzazga, Waldemar Krzysztof Gędek, Jan Grobel, Jarosław Kozłowski, Józef Kozak, Stanisław Matraszek, Urszula Mizura, Bogdan Nowacki, Danuta Skowronek, Grażyna Szlendak, Wojciech Olszak, Jan Trybuła i Joanna Wolska.

W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Wojciech Olszak a Wiceprzewodniczącym Pan Waldemar Krzysztof Gędek.

Powołane zostały także komisje stałe Rady Gminy: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Jan Grobel, Przewodniczącym Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan Jan Trybuła, Pani Grażyna Szlendak przewodniczy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, a Pan Waldemar Krzysztof Gędek - Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

W dniu 6 grudnia na drugiej sesji Rady Gminy Żyrzyn ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek.

I.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015