Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Grudzień - czas podsumowań

Czas płynie nieubłaganie szybko i już mamy miesiąc grudzień, który jest zwiastunem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz miesiącem podsumowań, rozliczeń i planów na przyszłość.

W październiku minął pierwszy rok działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn. Towarzystwo powstało, aby realizować zadania jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i samej Gminy Żyrzyn. Pomimo tego, że STOK jest jeszcze organizacją bardzo młodą, to ma już za sobą wiele osiągnięć, którymi chcielibyśmy się pochwalić na łamach Gościńca Żyrzyńskiego.

W roku 2006 napisaliśmy 5 projektów na dofinansowanie różnych działań do organizacji pozarządowych. Dwa z nich zostały nagrodzone i otrzymaliśmy dotację, na dwa kolejne nie otrzymaliśmy dotacji, ale mimo to są realizowane ze środków własnych. Pierwszy projekt, który napisaliśmy i na który otrzymaliśmy dofinansowanie o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", skierowaliśmy do Fundacji Jana Amosa Komeńskiego.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci z ich udziałem. Jeden raz w tygodniu dzieci razem z rodzicami spotykały się w Domu Strażaka w Żyrzynie oraz w Szkole Podstawowej w Skrudkach by pod czujnym okiem opiekunów, pań nauczycielek z Przedszkola w Żyrzynie i Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i Skrudkach rozwijąc swoje zainteresowania plastyczne, teatralne i taneczne. Dorośli: nauczyciele, opiekunowie świetlic, rodzice, animatorzy kultury spotykali się m.in. na warsztatach teatralnych, które prowadził wybitny fachowiec Michał Stanowski - przedstawiciel polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Na wszystkie działania otrzymaliśmy 20650 zł. W wyniku zajęć przeprowadzonych z dziećmi w Domu Strażaka przez nauczycieli Przedszkola i Szkoły Podstawowej, powstała dodatkowa grupa przedszkolna w Przedszkolu w Żyrzynie oraz świetlica wiejska w Bałtowie, której opiekunem jest nasz rodzimy malarz i nauczyciel Pan Marek Andała.

Złożyliśmy również wniosek do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi do programu Stypendia Pomostowe Dyplom z marzeń na ufundowanie 9 stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z naszej gminy. O projekcie i uroczystości, na której zostały wręczone stypendia piszemy na stronach 4-5. Na ten projekt otrzymaliśmy 17500 zł z FEP z siedzibą w Łodzi i Fundacji Wspomagania Wsi i z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie 9000 zł.

Napisaliśmy projekt pt. "Grupy zabawowe" na który nie otrzymaliśmy dotacji, ale i tak jest realizowany ze środków własnych gminy i STOK-u.


W ramach tego projektu zostały m.in. zakupione sztalugi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach i Żyrzynie

Powstał też projekt do programu "Równać szanse" na działania dla naszej drużyny harcerskiej i tu również nie otrzymaliśmy dotacji, ale wszystkie zamierzone w projekcie działania drużyna realizuje pod czujnym okiem opiekuna pani Beaty Osiak.

Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad stworzeniem "Gminnej strategii edukacji elementarnej", która została przyjęta uchwałą przez Radę Gminy.

Jako, że miesiąc grudzień jest miesiącem planów tak też i my mamy wiele nowych pomysłów na nadchodzący rok. I zapewne tak jak i w tym roku część z nich będzie zrealizowana, a część z nich będzie nowym doświadczeniem i lekcją na przyszłość.

Korzystając z okazji chcemy przesłać wszystkim czytelnikom Gościńca Żyrzyńskiego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i powodzenia.

Zarząd STOK

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015