Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr VII/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Samorząd gminny rozpoczął nową kadencję

W wyborach samorządowych, które odbyły się 12 listopada mieszkańcy naszej gminy wybierali wójta i radnych Rady Gminy Żyrzyn, a także radnych Rady Powiatu Puławskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Spośród 5237 uprawnionych do głosowania 2874 mieszkańców uczestniczyło w wyborach, frekwencja wyborcza wyniosła 54,88%. W wyborach gminnych uczestniczyło 6 komitetów wyborczych. Decyzją wyborców poszczególne listy kandydatów otrzymały głosów ważnych:

  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006: 2190 (55,58%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN: 1163(29,67%)
  • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej: 213 (5,44%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI PUŁAWSKIEJ: 138 (3,52%)
  • Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego: 123 (3,14%)
  • Komitet Wyborczy Wyborców "STRAŻAK BORYSÓW": 92 (2,47%)

Mandat radnych Rady Gminy Żyrzyn uzyskało 12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006, 2 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN i 1 radny z Komitetu Wyborczego Wyborców "STRAŻAK BORYSÓW".


Rada Gminy Żyrzyn w nowym składzie

O stanowisko Wójta Gminy Żyrzyn ubiegało się dwóch kandydatów: Pan Andrzej Bujek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006 i Pan Stefan Szaruga zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN.

W tych wyborach mieszkańcy oddali 2803 głosów ważnych. Pan Andrzej Bujek uzyskał poparcie 1944 wyborców (69,35%), na jego konkurenta głosowało 859 wyborców (30,65%).

W wyborach do Rady Powiatu Puławskiego gmina Żyrzyn łączyła 3-mandatowy okręg wyborczy z gminą Końskowola. Mandat radnego uzyskał Pan Tomasz Jaremek, na którego głosowało 771 wyborców. Pozostałe dwa mandaty uzyskali mieszkańcy gminy Końskowola Pan Witold Popiołek z liczbą głosów 760 i Pan Henryk Bartuzi 369 głosów.

W Sejmiku Województwa Lubelskiego zasiada jeden przedstawiciel z terenu Powiatu Puławskiego Pan Marek Flasiński.

W poniedziałek 27 listopada odbyła się pierwsza sesja nowowybranej Rady Gminy Żyrzyn, w trakcie której radni składając ślubowanie objęli swoje mandaty.

W kadencji 2006-2010 w Radzie Gminy Żyrzyn obowiązki radnych będą wypełniali: Franciszek Bernat, Grzegorz Chojak, Bogusław Drzazga, Waldemar Krzysztof Gędek, Jan Grobel, Jarosław Kozłowski, Józef Kozak, Stanisław Matraszek, Urszula Mizura, Bogdan Nowacki, Danuta Skowronek, Grażyna Szlendak, Wojciech Olszak, Jan Trybuła i Joanna Wolska.

W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Wojciech Olszak a Wiceprzewodniczącym Pan Waldemar Krzysztof Gędek.

Powołane zostały także komisje stałe Rady Gminy: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Jan Grobel, Przewodniczącym Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan Jan Trybuła, Pani Grażyna Szlendak przewodniczy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, a Pan Waldemar Krzysztof Gędek - Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

W dniu 6 grudnia na drugiej sesji Rady Gminy Żyrzyn ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek.

I.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015