Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2007
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4

Bal charytatywny

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Mamy na to gotową recepturę już od kilku lat - bal karnawałowy. W przedostatnią sobotę karnawału 10 lutego odbył się już po raz czwarty. Zwolenników dobrej zabawy nie zabrakło także w tym roku. Przy dźwiękach muzyki do godziny 5. rano bawiło się 57 par, zarówno mieszkańców naszej gminy jak też i okolic.

Uczestników przyciągnęła na pewno oprawa muzyczna, jaką zapewnił gościom dobrze wszystkim znany zespół DEIKS. Jednak niewątpliwie najważniejszym powodem dużego zainteresowania był cel na jaki przeznaczony został dochód z balu - budowa hospicjum w Puławach.

Jak powiedział Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek podczas rozpoczęcia balu "nasza gmina ma już swoją cegiełkę w tym wielkim przedsięwzięciu". Zabawa karnawałowa 2007 to już 3. bal na ten cel. Łącznie przekazaliśmy już kwotę 13733,42 zł.


fot. B. Czech

Na przekazie bankowym z dnia 9 lutego 2007 r. widnieje kwota rekordowa 5454,56 zł. Ucieszyła ona zarówno wiceprezesa Towarzystwa Pomocy Osobom Chorym "Hospicjum" lek med. Ireneusza Ostrowskiego, jak też wszystkich gości, a przede wszystkim organizatorów tj. pracowników Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie oraz Urzędu Gminy Żyrzyn. To dzięki ich społecznej pracy możliwy był do wypracowania tak duży zysk.

Organizatorzy szczególne podziękowania składają:

  • dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie za nieodpłatne użyczenie naczyń,
  • Pani Elżbiecie Kałkowskiej i Jadwidze Kubackiej oraz dzieciom i młodzieży ze świetlicy Wiejskiej w Żerdzi za przygotowanie pięknej dekoracji sali balowej,
  • Annie Kowalczyk i wszystkim paniom przygotowującym posiłki i pracującym przy obsłudze balu.


fot. B. Czech

Pierwszy bal zorganizowany został w 2002 r. w domu Strażaka w Żyrzynie - wypracowany zysk w kwocie 2420,00 zł został przekazany Szpitalowi w Puławach na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

Kolejny bal odbył się w 2004 r. także w Domu Strażaka w Żyrzynie kwota 3153,00 zł została wówczas przekazana na rzecz budowy Hospicjum w Puławach.

W 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbył się kolejny bal karnawałowy na rzecz budowy Hospicjum wypracowany został wówczas zysk 5125,86 zł.

B.A.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015