Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2007
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4

Bal charytatywny

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Mamy na to gotową recepturę już od kilku lat - bal karnawałowy. W przedostatnią sobotę karnawału 10 lutego odbył się już po raz czwarty. Zwolenników dobrej zabawy nie zabrakło także w tym roku. Przy dźwiękach muzyki do godziny 5. rano bawiło się 57 par, zarówno mieszkańców naszej gminy jak też i okolic.

Uczestników przyciągnęła na pewno oprawa muzyczna, jaką zapewnił gościom dobrze wszystkim znany zespół DEIKS. Jednak niewątpliwie najważniejszym powodem dużego zainteresowania był cel na jaki przeznaczony został dochód z balu - budowa hospicjum w Puławach.

Jak powiedział Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek podczas rozpoczęcia balu "nasza gmina ma już swoją cegiełkę w tym wielkim przedsięwzięciu". Zabawa karnawałowa 2007 to już 3. bal na ten cel. Łącznie przekazaliśmy już kwotę 13733,42 zł.


fot. B. Czech

Na przekazie bankowym z dnia 9 lutego 2007 r. widnieje kwota rekordowa 5454,56 zł. Ucieszyła ona zarówno wiceprezesa Towarzystwa Pomocy Osobom Chorym "Hospicjum" lek med. Ireneusza Ostrowskiego, jak też wszystkich gości, a przede wszystkim organizatorów tj. pracowników Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie oraz Urzędu Gminy Żyrzyn. To dzięki ich społecznej pracy możliwy był do wypracowania tak duży zysk.

Organizatorzy szczególne podziękowania składają:

  • dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie za nieodpłatne użyczenie naczyń,
  • Pani Elżbiecie Kałkowskiej i Jadwidze Kubackiej oraz dzieciom i młodzieży ze świetlicy Wiejskiej w Żerdzi za przygotowanie pięknej dekoracji sali balowej,
  • Annie Kowalczyk i wszystkim paniom przygotowującym posiłki i pracującym przy obsłudze balu.


fot. B. Czech

Pierwszy bal zorganizowany został w 2002 r. w domu Strażaka w Żyrzynie - wypracowany zysk w kwocie 2420,00 zł został przekazany Szpitalowi w Puławach na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

Kolejny bal odbył się w 2004 r. także w Domu Strażaka w Żyrzynie kwota 3153,00 zł została wówczas przekazana na rzecz budowy Hospicjum w Puławach.

W 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbył się kolejny bal karnawałowy na rzecz budowy Hospicjum wypracowany został wówczas zysk 5125,86 zł.

B.A.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia