Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

80-lecie OSP w Skrudkach

Dzień 10 czerwca 2007 r. na zawsze wpisze się w historię wsi Skrudki, ale i też pozostanie w pamięci mieszkańców, a szczególnie druhów z tutejszej OSP. Właśnie w ten dzień OSP Skrudki uroczyście świętowała 80-lecie swojego założenia. Historia jednostki zaczyna się 1 maja 1927 r. Założycielami byli mieszkańcy wsi, którzy nie mogli poradzić sobie z plagą pożarów trawiących sołeckie domostwa. Początki były bardzo trudne. Nie było remizy, wszystkiego brakowało, a rolę magazynu spełniała jedna ze stodół. To w niej przechowywano sikawkę, konne beczkowozy, bosaki i hełmy. Do tego doszła wojenna zawierucha i okupacja. Jednak mimo wielu przeciwności społeczność wiejska utrzymywała jednostkę w gotowości bojowej i tak jest do dnia dzisiejszego. W 1957 r. zaczęto budowę murowanej remizy strażackiej. Obecnie OSP Skrudki skupia 47 strażaków ochotników, w tym 40 czynnych, aktywnie biorących udział we wszelakich akcjach ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie jednostka na swym stanie wyposażenia posiada samochód marki STAR 266 oraz dwie motopompy. Jest drugą w gminie jednostką pod względem wyjazdów do różnego rodzaju akcji. Zarząd OSP Skrudki to: G. Chojak - prezes, Z. Kawka - wiceprezes oraz J. Frel - naczelnik. Dzięki staraniom zarządu, wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Żyrzyn oraz Zarządowi Oddziału Gminnego Straży, w czynie społecznym przeprowadzony został remont i modernizacja remizy. Właśnie przed budynkiem remizy jednostka świętowała 80-lecie swego istnienia. Jaką pozycję ma jednostka świadczą goście, którzy przybyli i uświetnili swoją obecnością obchody tego święta. Przybyła m.in. Pani Minister, Poseł Ziemi Puławskiej Małgorzata Sadurska, Starosta Powiatu Puławskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Pan Sławomir Kamiński, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Czesław Młynarski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef Wiak oraz Wójt Gminy a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Bujek. Przybyli także druhowie z jednostek gminnych straży w tym dwa poczty sztandarowe z Osin i z Żyrzyna.

Na obchody 80-lecia tłumnie przybyli mieszkańcy wsi Skrudki, dla których było to ogromne wydarzenie jak również mieszkańcy sąsiednich wsi z terenu naszej gminy. Uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Stefana Klozę poprzedzona była występem orkiestry dętej OSP Opoka. Po mszy świętej nastąpiło wręczenie sztandaru jednostce, na ręce naczelnika jednostki druha Ireneusza Frela.

Dzięki Radzie Gminy Żyrzyn, która swoją uchwałą przekazała pieniądze na sztandar, ale także dzięki samej jednostce i jej druhom było to możliwe. Sztandar powstawał w Częstochowie a po jego odbiór pojechało aż 52 osoby na czele z Wójtem Gminy Żyrzyn Andrzejem Bujkiem. Uroczystość ta była bardzo dobrym momentem na uhonorowanie zasłużonych strażaków. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano: Henryka Kawkę, Czesława Kawkę oraz Leszka Borzęckiego. Srebro zawisło na piersiach: Leszka Stalęgi, Henryka Freligi i Sylwestra Frela. Brązowe odznaczenia otrzymali: Grzegorz Chojak, Mirosław Głuch, Lucjan Stalęga, Sylwester Kawka, Zbigniew Borzęcki, Zdzisław Grad, Andrzej Głuch, Karol Feliga, Adam Wawer, Janusz Kawka, Stanisław Grad, Zbigniew Kawka i Andrzej Freliga. Odznaczenia "Wzorowy Strażak" odebrało trzech druhów: Mariusz Kawka, Piotr Frel i Michał Antoniak. Odczytano również listy intencyjne otrzymane na tę okazję od Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, Pani Minister Małgorzaty Sadurskiej, Pana Sławomira Kamińskiego Starosty Powiatu Puławskiego oraz od Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka.

Po części oficjalnej, gości oraz całą brać strażacką zaproszono na obiad. Przy przygotowywaniu poczęstunku udział brały pracownice Urzędu Gminy jak również dumne ze swoich mężów żony miejscowych druhów, a nad całością smacznej części uroczystości pieczę sprawowała Pani Zofia Gorgol, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam z naszej strony pozostaje pożyczyć dzielnej jednostce kolejnej 80-tki.

Grzegorz Chojak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015