Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

90 lat OSP Żyrzyn

Już 90 lat OSP Żyrzyn chroni i służy mieszkańcom naszej gminy i nie tylko. Jest to jedna z najstarszych Ochotniczych Straży na terenie powiatu puławskiego.

W tym roku dnia 20 maja na placu przed Domem Strażaka w Żyrzynie o godzinie 1130 zbiórką rozpoczęły się uroczyste obchody tego Święta, o 1200 msza Święta, po której wystąpiła orkiestra PSP Opoka z małym koncertem. Po koncercie Strażacy i zaproszeni goście mogli udać się na obiad i razem w miłej atmosferze powspominać jak to sie zaczęło.

Z inicjatywy społeczności wiejskiej w 1917 r. założono Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrzynie. Pomysłodawcami i założycielami byli: Stanisław Jankowski, Andrzej Mizura i Kacper Szczotka który został jej pierwszym naczelnikiem, a później wójtem gminy. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności w bardzo krótkim czasie stanęła drewniana strażnica. Plac pod budowę i drewno przekazał za darmo właściciel żyrzyńskiego majątku Stanisław Wessel, który pomagał również przy wyposażeniu jednostki w niezbędne hełmy i sikawki. Szybko okazało się, że drewniana strażnica jest niewystarczająca i w 1934 r. stanęła nowa - murowana, która służyła wszystkim przez ponad 50 lat. Następnym naczelnikiem, który pełnił swoją funkcję aż do 1995 r. był Wacław Grzęda. Pod jego dowództwem jednostka działała coraz prężniej. Przybywało druhów, którzy pragnęli służyć ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Docenił te starania Naczelnik Gminy Pan Tadeusz Kozłowski i dzięki jego wsparciu oraz przychylności w 1988 r. oddano do użytku wspaniały Dom Strażaka, a od 1997 r. Straż Żyrzyńska stała się posiadaczem Sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Żyrzyna. Jednostka stale się rozwija, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, posiada potrzebne zaplecze i nowoczesny sprzęt pożarniczy, co jest bardzo ważnym elementem w tych strukturach, trzy dobrze wyposażone samochody są dumą prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Żyrzynie Pana Józefa Wiaka.

Ale nie tylko sprzęt jest ważny, ważni są również druhowie tej straży. Obecnie jest ich 58 w tym aż 8 to panie, które również tak jak i ich koledzy pragną służyć Bogu, Ojczyźnie i Ludziom. Dzięki dobrze układającej się współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn Andrzejem Bujkiem i Radą Gminy a jednostkami straży z terenu całej gminy, wszyscy druhowie z optymizmem patrzą w przyszłość.

Zarówno Wójt Gminy, jak i wielu członków Rady Gminy należą do tej braci strażackiej i wiedzą jakie są potrzeby OSP, dlatego tak łatwo mogą się porozumieć. Jedno z przykazań strażaka mówi o tym, że samo przywdzianie munduru strażackiego nie czyni już go strażakiem albowiem jeśli paraduje w mundurze a zaniedbuje swoje obowiązki, jest jako wilk w owczej skórze. Strażak ma być czujny jak kogut w nocy a orzeł w dzień, zawsze gotów na ratunek, ma spać jak zając a mężny być jak lew.

Uroczystość ta była doskonałym momentem do uhonorowania strażaków wyróżniających się spośród zastępu OSP Żyrzyn. Druhowie za swoją postawę otrzymali:

  • złote medale za zasługi dla pożarnictwa: Henryk Olszak, Waldemar Jankowski i Stanisław Deputat
  • srebrne medale otrzymali: Andrzej Szydłowski, Jarosław Jeżyna, Zbigniew Jankowski i Piotr Rułka
  • brązowe medale: Tomasz Lisowski, Krzysztof Rułka, Grzegorz Tusiński, Paweł i Jacek Miazga, Maciej Waś, Jarosław Kozłowski, Michał Jankowski i Sławomir Kędziora.

A tak widzi strażaków miejscowa poetka - Pani Krystyna Wawer:

Nie biorą zapłaty, czynem się nie chwalą,
dumni są z pomocy, jakiej udzielają.
Cześć Żyrzyńskiej Straży, za ich dzielne trwanie,
a Tym co odeszli, daj Panie wieczne spoczywanie.

Iwona Matysiak-Borucka

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015