Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2007
Ostatnio dodane
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

80-lecie OSP w Skrudkach

Dzień 10 czerwca 2007 r. na zawsze wpisze się w historię wsi Skrudki, ale i też pozostanie w pamięci mieszkańców, a szczególnie druhów z tutejszej OSP. Właśnie w ten dzień OSP Skrudki uroczyście świętowała 80-lecie swojego założenia. Historia jednostki zaczyna się 1 maja 1927 r. Założycielami byli mieszkańcy wsi, którzy nie mogli poradzić sobie z plagą pożarów trawiących sołeckie domostwa. Początki były bardzo trudne. Nie było remizy, wszystkiego brakowało, a rolę magazynu spełniała jedna ze stodół. To w niej przechowywano sikawkę, konne beczkowozy, bosaki i hełmy. Do tego doszła wojenna zawierucha i okupacja. Jednak mimo wielu przeciwności społeczność wiejska utrzymywała jednostkę w gotowości bojowej i tak jest do dnia dzisiejszego. W 1957 r. zaczęto budowę murowanej remizy strażackiej. Obecnie OSP Skrudki skupia 47 strażaków ochotników, w tym 40 czynnych, aktywnie biorących udział we wszelakich akcjach ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie jednostka na swym stanie wyposażenia posiada samochód marki STAR 266 oraz dwie motopompy. Jest drugą w gminie jednostką pod względem wyjazdów do różnego rodzaju akcji. Zarząd OSP Skrudki to: G. Chojak - prezes, Z. Kawka - wiceprezes oraz J. Frel - naczelnik. Dzięki staraniom zarządu, wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Żyrzyn oraz Zarządowi Oddziału Gminnego Straży, w czynie społecznym przeprowadzony został remont i modernizacja remizy. Właśnie przed budynkiem remizy jednostka świętowała 80-lecie swego istnienia. Jaką pozycję ma jednostka świadczą goście, którzy przybyli i uświetnili swoją obecnością obchody tego święta. Przybyła m.in. Pani Minister, Poseł Ziemi Puławskiej Małgorzata Sadurska, Starosta Powiatu Puławskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Pan Sławomir Kamiński, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Czesław Młynarski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef Wiak oraz Wójt Gminy a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Bujek. Przybyli także druhowie z jednostek gminnych straży w tym dwa poczty sztandarowe z Osin i z Żyrzyna.

Na obchody 80-lecia tłumnie przybyli mieszkańcy wsi Skrudki, dla których było to ogromne wydarzenie jak również mieszkańcy sąsiednich wsi z terenu naszej gminy. Uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Stefana Klozę poprzedzona była występem orkiestry dętej OSP Opoka. Po mszy świętej nastąpiło wręczenie sztandaru jednostce, na ręce naczelnika jednostki druha Ireneusza Frela.

Dzięki Radzie Gminy Żyrzyn, która swoją uchwałą przekazała pieniądze na sztandar, ale także dzięki samej jednostce i jej druhom było to możliwe. Sztandar powstawał w Częstochowie a po jego odbiór pojechało aż 52 osoby na czele z Wójtem Gminy Żyrzyn Andrzejem Bujkiem. Uroczystość ta była bardzo dobrym momentem na uhonorowanie zasłużonych strażaków. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano: Henryka Kawkę, Czesława Kawkę oraz Leszka Borzęckiego. Srebro zawisło na piersiach: Leszka Stalęgi, Henryka Freligi i Sylwestra Frela. Brązowe odznaczenia otrzymali: Grzegorz Chojak, Mirosław Głuch, Lucjan Stalęga, Sylwester Kawka, Zbigniew Borzęcki, Zdzisław Grad, Andrzej Głuch, Karol Feliga, Adam Wawer, Janusz Kawka, Stanisław Grad, Zbigniew Kawka i Andrzej Freliga. Odznaczenia "Wzorowy Strażak" odebrało trzech druhów: Mariusz Kawka, Piotr Frel i Michał Antoniak. Odczytano również listy intencyjne otrzymane na tę okazję od Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, Pani Minister Małgorzaty Sadurskiej, Pana Sławomira Kamińskiego Starosty Powiatu Puławskiego oraz od Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka.

Po części oficjalnej, gości oraz całą brać strażacką zaproszono na obiad. Przy przygotowywaniu poczęstunku udział brały pracownice Urzędu Gminy jak również dumne ze swoich mężów żony miejscowych druhów, a nad całością smacznej części uroczystości pieczę sprawowała Pani Zofia Gorgol, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam z naszej strony pozostaje pożyczyć dzielnej jednostce kolejnej 80-tki.

Grzegorz Chojak

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia