Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2007
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

90 lat OSP Żyrzyn

Już 90 lat OSP Żyrzyn chroni i służy mieszkańcom naszej gminy i nie tylko. Jest to jedna z najstarszych Ochotniczych Straży na terenie powiatu puławskiego.

W tym roku dnia 20 maja na placu przed Domem Strażaka w Żyrzynie o godzinie 1130 zbiórką rozpoczęły się uroczyste obchody tego Święta, o 1200 msza Święta, po której wystąpiła orkiestra PSP Opoka z małym koncertem. Po koncercie Strażacy i zaproszeni goście mogli udać się na obiad i razem w miłej atmosferze powspominać jak to sie zaczęło.

Z inicjatywy społeczności wiejskiej w 1917 r. założono Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrzynie. Pomysłodawcami i założycielami byli: Stanisław Jankowski, Andrzej Mizura i Kacper Szczotka który został jej pierwszym naczelnikiem, a później wójtem gminy. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności w bardzo krótkim czasie stanęła drewniana strażnica. Plac pod budowę i drewno przekazał za darmo właściciel żyrzyńskiego majątku Stanisław Wessel, który pomagał również przy wyposażeniu jednostki w niezbędne hełmy i sikawki. Szybko okazało się, że drewniana strażnica jest niewystarczająca i w 1934 r. stanęła nowa - murowana, która służyła wszystkim przez ponad 50 lat. Następnym naczelnikiem, który pełnił swoją funkcję aż do 1995 r. był Wacław Grzęda. Pod jego dowództwem jednostka działała coraz prężniej. Przybywało druhów, którzy pragnęli służyć ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Docenił te starania Naczelnik Gminy Pan Tadeusz Kozłowski i dzięki jego wsparciu oraz przychylności w 1988 r. oddano do użytku wspaniały Dom Strażaka, a od 1997 r. Straż Żyrzyńska stała się posiadaczem Sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Żyrzyna. Jednostka stale się rozwija, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, posiada potrzebne zaplecze i nowoczesny sprzęt pożarniczy, co jest bardzo ważnym elementem w tych strukturach, trzy dobrze wyposażone samochody są dumą prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Żyrzynie Pana Józefa Wiaka.

Ale nie tylko sprzęt jest ważny, ważni są również druhowie tej straży. Obecnie jest ich 58 w tym aż 8 to panie, które również tak jak i ich koledzy pragną służyć Bogu, Ojczyźnie i Ludziom. Dzięki dobrze układającej się współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn Andrzejem Bujkiem i Radą Gminy a jednostkami straży z terenu całej gminy, wszyscy druhowie z optymizmem patrzą w przyszłość.

Zarówno Wójt Gminy, jak i wielu członków Rady Gminy należą do tej braci strażackiej i wiedzą jakie są potrzeby OSP, dlatego tak łatwo mogą się porozumieć. Jedno z przykazań strażaka mówi o tym, że samo przywdzianie munduru strażackiego nie czyni już go strażakiem albowiem jeśli paraduje w mundurze a zaniedbuje swoje obowiązki, jest jako wilk w owczej skórze. Strażak ma być czujny jak kogut w nocy a orzeł w dzień, zawsze gotów na ratunek, ma spać jak zając a mężny być jak lew.

Uroczystość ta była doskonałym momentem do uhonorowania strażaków wyróżniających się spośród zastępu OSP Żyrzyn. Druhowie za swoją postawę otrzymali:

  • złote medale za zasługi dla pożarnictwa: Henryk Olszak, Waldemar Jankowski i Stanisław Deputat
  • srebrne medale otrzymali: Andrzej Szydłowski, Jarosław Jeżyna, Zbigniew Jankowski i Piotr Rułka
  • brązowe medale: Tomasz Lisowski, Krzysztof Rułka, Grzegorz Tusiński, Paweł i Jacek Miazga, Maciej Waś, Jarosław Kozłowski, Michał Jankowski i Sławomir Kędziora.

A tak widzi strażaków miejscowa poetka - Pani Krystyna Wawer:

Nie biorą zapłaty, czynem się nie chwalą,
dumni są z pomocy, jakiej udzielają.
Cześć Żyrzyńskiej Straży, za ich dzielne trwanie,
a Tym co odeszli, daj Panie wieczne spoczywanie.

Iwona Matysiak-Borucka

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia