Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Dyplom z marzeń

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK) ufundowało stypendia dla 8 studentów I roku z terenu Gminy Żyrzyn.

Towarzystwo wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi już w ubiegłym roku rozpoczęło zbieranie i przekazywanie pieniędzy dla wyłonionych przez nich stypendystów. W ten sposób STOK uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym "Dyplom z marzeń" skierowanym do maturzystów, którzy podejmują decyzję o studiowaniu.

Stypendia te mają ułatwić zdolnej, acz gorzej sytuowanej młodzieży z terenów wiejskich, start na studiach i odnalezienie się w nowej dla nich rzeczywistości. W roku ubiegłym udało się wyłonić 9 stypendystów, którzy otrzymywali miesięcznie 350 zł.

Towarzystwo pozyskało na nie pieniądze z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z budżetu Gminy Żyrzyn. W tym roku stypendia otrzymało 8 studentów.

W celu przekazania aktów stypendialnych wyłonionym stypendystom, 10 listopada 2007 r. została zorganizowana uroczystość, w której wzięli udział: Wójt Gminy Żyrzyn, radni Rady Gminy Żyrzyn, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół maturalnych, których absolwentami są stypendyści, darczyńcy, członkowie i działacze STOK oraz rodzice stypendystów. Programowi stypendialnemu realizowanemu przez STOK na terenie Gminy oraz uroczystości towarzyszy hasło, cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Członkom i działaczom STOK to hasło towarzyszy w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Myśl ta jest dla nich najwyższą nagrodą i motywacją do podejmowania się pracy społecznej na rzecz młodego pokolenia.

Podczas uroczystości stypendia przekazywali studentom zarówno przedstawiciele władz gminy, STOK oraz dyrektorzy szkół zaproszeni na uroczystość.

Stypendia otrzymali: Marzena Miazga z Żerdzi studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Michał Wiak z Parafianki, student budownictwa na Politechnice Warszawskiej, Bożena Zatorska z Żyrzyna, studentka rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie, Urszula Wiejak z Żerdzi, studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sławomir Gołąbek z Bałtowa, student elektroniki i technik informatycznych na Politechnice Warszawskiej, Mariusz Prądzyński z Woli Osińskiej, student budownictwa na Politechnice Lubelskiej, Piotr Marek z Zagród, student zootechniki na Akademii Rolniczej w Lublinie i Przemysław Goluch ze Skrudek student fizyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość została uświetniona występem grupy baletowej "Etiuda" z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" pod kierunkiem Zofii Stec. Ta świetnie przygotowana grupa zaprezentowała gościom wiązankę różnorodnych tańców, od klasycznych po nowoczesne. Na koniec porywająco wykonali taniec irlandzki w butach do głośnego stepu. Głośno, dynamicznie, rytmicznie i z gracją odtańczony taniec irlandzki był ukoronowaniem świetnego i oryginalnego programu, który przeplatany był piosenkami w wykonaniu młodej piosenkarki z Puław Anny Traciłowskiej. Należą im się za to wielkie uznanie i podziękowania.

Prezes STOK
Leszek Gorgol

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015