Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Dyplom z marzeń

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK) ufundowało stypendia dla 8 studentów I roku z terenu Gminy Żyrzyn.

Towarzystwo wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi już w ubiegłym roku rozpoczęło zbieranie i przekazywanie pieniędzy dla wyłonionych przez nich stypendystów. W ten sposób STOK uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym "Dyplom z marzeń" skierowanym do maturzystów, którzy podejmują decyzję o studiowaniu.

Stypendia te mają ułatwić zdolnej, acz gorzej sytuowanej młodzieży z terenów wiejskich, start na studiach i odnalezienie się w nowej dla nich rzeczywistości. W roku ubiegłym udało się wyłonić 9 stypendystów, którzy otrzymywali miesięcznie 350 zł.

Towarzystwo pozyskało na nie pieniądze z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z budżetu Gminy Żyrzyn. W tym roku stypendia otrzymało 8 studentów.

W celu przekazania aktów stypendialnych wyłonionym stypendystom, 10 listopada 2007 r. została zorganizowana uroczystość, w której wzięli udział: Wójt Gminy Żyrzyn, radni Rady Gminy Żyrzyn, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół maturalnych, których absolwentami są stypendyści, darczyńcy, członkowie i działacze STOK oraz rodzice stypendystów. Programowi stypendialnemu realizowanemu przez STOK na terenie Gminy oraz uroczystości towarzyszy hasło, cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Członkom i działaczom STOK to hasło towarzyszy w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Myśl ta jest dla nich najwyższą nagrodą i motywacją do podejmowania się pracy społecznej na rzecz młodego pokolenia.

Podczas uroczystości stypendia przekazywali studentom zarówno przedstawiciele władz gminy, STOK oraz dyrektorzy szkół zaproszeni na uroczystość.

Stypendia otrzymali: Marzena Miazga z Żerdzi studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Michał Wiak z Parafianki, student budownictwa na Politechnice Warszawskiej, Bożena Zatorska z Żyrzyna, studentka rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie, Urszula Wiejak z Żerdzi, studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sławomir Gołąbek z Bałtowa, student elektroniki i technik informatycznych na Politechnice Warszawskiej, Mariusz Prądzyński z Woli Osińskiej, student budownictwa na Politechnice Lubelskiej, Piotr Marek z Zagród, student zootechniki na Akademii Rolniczej w Lublinie i Przemysław Goluch ze Skrudek student fizyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość została uświetniona występem grupy baletowej "Etiuda" z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" pod kierunkiem Zofii Stec. Ta świetnie przygotowana grupa zaprezentowała gościom wiązankę różnorodnych tańców, od klasycznych po nowoczesne. Na koniec porywająco wykonali taniec irlandzki w butach do głośnego stepu. Głośno, dynamicznie, rytmicznie i z gracją odtańczony taniec irlandzki był ukoronowaniem świetnego i oryginalnego programu, który przeplatany był piosenkami w wykonaniu młodej piosenkarki z Puław Anny Traciłowskiej. Należą im się za to wielkie uznanie i podziękowania.

Prezes STOK
Leszek Gorgol

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015