Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Dyplom z marzeń

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK) ufundowało stypendia dla 8 studentów I roku z terenu Gminy Żyrzyn.

Towarzystwo wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi już w ubiegłym roku rozpoczęło zbieranie i przekazywanie pieniędzy dla wyłonionych przez nich stypendystów. W ten sposób STOK uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym "Dyplom z marzeń" skierowanym do maturzystów, którzy podejmują decyzję o studiowaniu.

Stypendia te mają ułatwić zdolnej, acz gorzej sytuowanej młodzieży z terenów wiejskich, start na studiach i odnalezienie się w nowej dla nich rzeczywistości. W roku ubiegłym udało się wyłonić 9 stypendystów, którzy otrzymywali miesięcznie 350 zł.

Towarzystwo pozyskało na nie pieniądze z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z budżetu Gminy Żyrzyn. W tym roku stypendia otrzymało 8 studentów.

W celu przekazania aktów stypendialnych wyłonionym stypendystom, 10 listopada 2007 r. została zorganizowana uroczystość, w której wzięli udział: Wójt Gminy Żyrzyn, radni Rady Gminy Żyrzyn, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół maturalnych, których absolwentami są stypendyści, darczyńcy, członkowie i działacze STOK oraz rodzice stypendystów. Programowi stypendialnemu realizowanemu przez STOK na terenie Gminy oraz uroczystości towarzyszy hasło, cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Członkom i działaczom STOK to hasło towarzyszy w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Myśl ta jest dla nich najwyższą nagrodą i motywacją do podejmowania się pracy społecznej na rzecz młodego pokolenia.

Podczas uroczystości stypendia przekazywali studentom zarówno przedstawiciele władz gminy, STOK oraz dyrektorzy szkół zaproszeni na uroczystość.

Stypendia otrzymali: Marzena Miazga z Żerdzi studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Michał Wiak z Parafianki, student budownictwa na Politechnice Warszawskiej, Bożena Zatorska z Żyrzyna, studentka rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie, Urszula Wiejak z Żerdzi, studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sławomir Gołąbek z Bałtowa, student elektroniki i technik informatycznych na Politechnice Warszawskiej, Mariusz Prądzyński z Woli Osińskiej, student budownictwa na Politechnice Lubelskiej, Piotr Marek z Zagród, student zootechniki na Akademii Rolniczej w Lublinie i Przemysław Goluch ze Skrudek student fizyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość została uświetniona występem grupy baletowej "Etiuda" z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" pod kierunkiem Zofii Stec. Ta świetnie przygotowana grupa zaprezentowała gościom wiązankę różnorodnych tańców, od klasycznych po nowoczesne. Na koniec porywająco wykonali taniec irlandzki w butach do głośnego stepu. Głośno, dynamicznie, rytmicznie i z gracją odtańczony taniec irlandzki był ukoronowaniem świetnego i oryginalnego programu, który przeplatany był piosenkami w wykonaniu młodej piosenkarki z Puław Anny Traciłowskiej. Należą im się za to wielkie uznanie i podziękowania.

Prezes STOK
Leszek Gorgol

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia