Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Osinach

W Szkole Podstawowej w Osinach w dniu 1 czerwca 2007 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego.

Przygotowania do tego dnia trwały od stycznia 2006 roku Rada Pedagogiczna po rozmowach z uczniami zaproponowała na patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 20 marca 2006 r. na zebraniu z rodzicami przestawiliśmy prezentację multimedialną postaci księdza Jana Twardowskiego, uczniowie recytowali wiersze poety. Rodzice uczniów w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowali księdza Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna w dniu 28 marca 2006 r., mając akceptację rodziców i uczniów, oficjalnie przyjęła program zmierzający do nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego. Dyrektor szkoły wystosowała listy do Wójta Gminy i Proboszcza Parafii w Osinach z prośbą o ustosunkowanie się do naszego wyboru. Odpowiedzi były zadawalające i popierające nas w tym wyborze.

Dyrektor szkoły wystosowała pismo do ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośbą o wyrażenie zgody, by Szkoła Podstawowa w Osinach nosiła imię ks. Jana Twardowskiego.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie zapoznali się na lekcjach języka polskiego i innych przedmiotach. Jego wiersze pełne ciepła oraz życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi, przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogli znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia.

Życie księdza Jana Twardowskiego, w którym był czas walki o wolność Ojczyzny, naukę, pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, poezję oraz kapłaństwo, budzi podziw i szacunek.

Wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami pracowaliśmy nad lepszym poznaniem życia, działalności i twórczości poety.

W dniu 1 czerwca 2007 roku uroczyście najpierw w kościele parafialnym, później w szkole odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

Mszę Świętą celebrował arcybiskup Józef Życiński, dziekan ks. Józef Brodaczewski i proboszcz parafii osińskiej ks. Andrzej Mizura. Ksiądz arcybiskup również poświęcił sztandar szkoły.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele lubelskiego kuratorium, starostwa powiatowego, urzędu gminy, szkół i placówek oświatowych, mieszkańcy Osin i rodzice uczniów.

Uczniowie pod kierownictwem pani Marioli Rzeźnikiewicz przygotowali część artystyczną poświęconą życiu i twórczości patrona. Oprawą muzyczną kierował pan Krzysztof Dąbrowski, a stroną plastyczną zajęła się pani Zofia Kruza.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów włożyli wiele wysiłku, aby to święto zapisało się wszystkim w pamięci.

Mariola Rzeźnikiewicz

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015